Skip to main content
Skip header

Prototype, functional sample

2021

KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Wiesław WANIA and Bronislav STUDNICKI. ORC jednotka malého výkonu se speciální turbínou a magnetickou spojkou. HEGAs, s.r.o., 2021. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Wiesław WANIA and Bronislav STUDNICKI. ORC jednotka malého výkonu s točivou redukcí a mechanickou spojkou. HEGAs, s.r.o., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, David KUPKA and Jan KOLONIČNÝ. Vzduchem chlazený rošt pro horkovodní kotle určený pro spalování TAP. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk, Samuel KAMINSKÝ, Leopold BENDA and Jan PELÁNEK. Bateriové úložiště pro RD s vybíjením až 2C. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Martin GARBA, Izabela ŠUDRYCHOVÁ and Jiří HORÁK. Sypaný katalyzátor WO3 (8,2) - V2O5 (3,5) / TiO2 (88,3) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Martin GARBA, Izabela ŠUDRYCHOVÁ and Jiří HORÁK. Sypaný katalyzátor WO3 (8,2) - V2O5 (7) / TiO2 (84,8) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Martin GARBA, Izabela ŠUDRYCHOVÁ and Jiří HORÁK. Sypaný katalyzátor WO3 (12) - V2O5 (3,5) / TiO2 (84,5) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Martin GARBA, Izabela ŠUDRYCHOVÁ and Jiří HORÁK. Sypaný katalyzátor WO3 (8,2) - V2O5 (3,5) / Al2O3 (88,3) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]

2020

BENDA, Leopold, Leopold BENDA, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK, Oleksandr MOLCHANOV, Miroslav JAROCH, Jiří KREMER and Kamil KRPEC. Teplovodní automatický kotel 500 kW pro spalování biomasy v ostrovním řešení, včetně umístění do mobilního kontejnerového provedení. Benekovterm s.r.o., 2020. [Detail]
BENDA, Leopold, Leopold BENDA, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK, Oleksandr MOLCHANOV, Miroslav JAROCH, Jiří KREMER and Kamil KRPEC. Teplovodní automatický kotel 500 kW pro spalování fosilního paliva v ostrovním řešení, včetně umístění do mobilního kontejnerového provedení. Benekovterm s.r.o., 2020. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Aleš JURÁNEK, Jan PEJCHAL, Libor FŮSEK, Wieslaw WANIA and Bronislav STUDNICKI. Mikro ORC jednotka o výkonu 5 kWe. HEGAs, s.r.o., 2020. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Aleš JURÁNEK, Jan PEJCHAL, Libor FŮSEK and Wieslaw WANIA. Mikro ORC jednotka o výkonu 1,5 kWe. MCAE Systems s.r.o., 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, Jan KOLONIČNÝ, David KUPKA and Aleš RICHTER. Náporová parní turbína o výkonu 20 kWe. UNIKASSET, spol. s r.o., 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, Jan KOLONIČNÝ, David KUPKA and Aleš RICHTER. Náporová parní turbína o výkonu 40 kWe. UNIKASSET, spol. s r.o., 2020. [Detail]
ČESPIVA, Jakub. Kobaltový katalyzátor na aluminovém nosiči pro syntézní jednotku Fischer-Tropsch. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2020. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Lenka KUBOŇOVÁ. Sypaný katalyzátor WO3 (8,2) - V2O5 (7) / Al2O3 (84,8) pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2020. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Jiří KREMER, Radek ČERNÍK and Petr KUBESA. Sběrač dat. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2020. [Detail]
KRPEC, Kamil and Oleksandr MOLCHANOV. Sestava pro charakterizaci prachových částic ze stacionárních zdrojů znečištění. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2020. [Detail]

2019

RYŠAVÝ, Jiří, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Jiří KREMER. Sonda pro stanovení kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ and David KUPKA. Vodou chlazený rošt pro spalování TAP. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
KUPKA, David and Jan KOLONIČNÝ. Tepelný výměník pro důlní aplikace tepelných čerpadel. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ and David KUPKA. Trubkový spalinový výparník mikro ORC jednotky. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Antonín ROZSÍVAL, Ondřej KLICH, Dušan SMÍLEK, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Martin GARBA and David KUPKA. Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací - prototyp č. 1, objem 320 litrů, poměr 22/78. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Antonín ROZSÍVAL, Ondřej KLICH, Dušan SMÍLEK, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Martin GARBA and David KUPKA. Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací - prototyp č. 2, objem 320 litrů, poměr 58/42. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Antonín ROZSÍVAL, Ondřej KLICH, Dušan SMÍLEK, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Martin GARBA and David KUPKA. Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací - prototyp č. 3, objem 420 litrů, poměr 22/78. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Antonín ROZSÍVAL, Ondřej KLICH, Dušan SMÍLEK, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Martin GARBA and David KUPKA. Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací - prototyp č. 4, objem 420 litrů, poměr 58/42. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]

2018

JAROCH, Miroslav, František HOPAN and Jiří HORÁK. Receptura briket z listí buku. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Jiří KREMER and Zdeněk KYSUČAN. Topená sonda pro odběr tuhých znečišťujících látek gravimetrickou metodou ze spalin z kouřovodu za malým spalovacím zařízením pro vytápění domácností nově navrhovanou metodou EN-PME. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Jiří KREMER, Zdeněk KYSUČAN and Jiří RYŠAVÝ. Sonda pro stanovení teploty rosného bodu spalin. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Jiří KREMER, Zdeněk KYSUČAN and Jiří RYŠAVÝ. Sonda pro signalizaci kondenzace spalin ve spalinových cestách. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Jiří KREMER, Stanislav BAJER and Radek ČERNÍK. Sběrač dat na platformě Arduino Mega. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Odlučovač pevných částic při spalování tuhých paliv v zařízení malých výkonů. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
BENDA, Leopold ml., Leopold st BENDA, Petr KOZÁK, Roman SWACZYNA, Jiří KUPKA, Jiří HORÁK, Oleksandr MOLCHANOV, Miroslav JAROCH, Jiří KREMER and Kamil KRPEC. Teplovodní zdroj tepla o výkonu 250kW na tuhá paliva - dřevní pelety. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
BENDA, Leopold ml., Leopold st BENDA, Petr KOZÁK, Roman SWACZYNA, Jiří KUPKA, Jiří HORÁK, Oleksandr MOLCHANOV, Miroslav JAROCH, Jiří KREMER and Kamil KRPEC. Teplovodní zdroj tepla o výkonu 250kW na tuhá paliva - hnědé uhlí. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Elektrostatický odlučovač TZL ze spalování dřevních pelet v teplovodním kotli o jmenovitém tepelném výkonu 250 kW. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Elektrostatický odlučovač TZL ze spalování uhlí v teplovodním kotli o jmenovitém tepelném výkonu 250 kW. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Textilní odlučovač pro snížení výstupní koncentrace prachu ve spalinách ze spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and Martin GARBA. Experimentální krbová vložka - typ 210G. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and Martin GARBA. Experimentální krbová vložka - typ 210E. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and Martin GARBA. Experimentální krbová vložka - typ 2. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and Martin GARBA. Experimentální krbová vložka - typ 210P. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and Martin GARBA. Experimentální krbová vložka - typ 1. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and Martin GARBA. Zkušební kout se stropní konstrukcí. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
FIALA, Martin, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and František HOPAN. Akumulační krb s externím výměníkem. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]

2017

FRIEDEL, Pavel. Regulace teploty potrubí na odvod vosku z výzkumné technologie Fischer-Tropsch. VŠB -TUO, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
GOGOLÍN, Rudolf, Věra ŠKURKOVÁ, Jiří HORÁK, František HOPAN and Jiří KREMER. Černouhelné pelety vyrobené z černouhelné frakce získané při rekultivaci haldy – malý hrášek s obsahem 3% škrobu určené pro automatické kotle. Krnovská škrobárna spol. s r.o., 2017. [Detail]
GOGOLÍN, Rudolf, Věra ŠKURKOVÁ, Jiří HORÁK, František HOPAN and Jiří KREMER. Černouhelné pelety vyrobené z černouhelné frakce získané při rekultivaci haldy – malý hrášek s obsahem 4% škrobu určené pro automatické kotle. Krnovská škrobárna spol. s r.o., 2017. [Detail]
GOGOLÍN, Rudolf, Věra ŠKURKOVÁ, Jiří HORÁK, František HOPAN and Jiří KREMER. Černouhelné pelety vyrobené z černouhelné frakce získané při rekultivaci haldy – malá briketa s obsahem 3% škrobu určené pro kotle s ruční přikládkou. Krnovská škrobárna spol. s r.o., 2017. [Detail]
GOGOLÍN, Rudolf, Věra ŠKURKOVÁ, Jiří HORÁK, František HOPAN and Jiří KREMER. Černouhelné pelety vyrobené z černouhelné frakce získané při rekultivaci haldy – malá briketa s obsahem 4% škrobu určené pro kotle s ruční přikládkou. Krnovská škrobárna spol. s r.o., 2017. [Detail]
GOGOLÍN, Rudolf, Věra ŠKURKOVÁ, Jiří HORÁK, František HOPAN and Jiří KREMER. Černouhelné brikety vyrobené z černouhelné frakce získané při rekultivaci haldy – velká briketa s obsahem 4% škrobu určené pro kamna na tuhá paliva a kotle s ruční přikládkou. Krnovská škrobárna spol. s r.o., 2017. [Detail]
KRAJÍČEK, Vladimír, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and František HOPAN. Experimentální krbová vložka s děleným přívodem primárního a sekundárního vzduchu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Jiří KREMER and Zdeněk KYSUČAN. Mobilní gravimetrická aparatura pro stanovování koncentrací prachu v kouřovodu za malým spalovacím zařízením pro vytápění domácnosti. Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Jiří KREMER and Jan PEŠAT. Nízkoemisní systém pro spalování tuhých paliv - hořák na dřevní pelety FV1. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Jiří KREMER and Jan PEŠAT. Nízkoemisní systém pro spalování tuhých paliv - hořák na dřevní pelety FV2. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Cyklon jako odlučovač prachu ze spalin kotlů malých výkonů na tuhá paliva. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Systém elektrostatického odprašování spalin kotlů malého výkonu na tuhá paliva. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Dvojzónový elektrostatický odlučovač prachu ze spalin kotlů malého výkonu na tuhá paliva. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]

2016

OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC and Tomáš BLEJCHAŘ. Chlazená sonda s tryskou pro účinnější dávkování reakčního činidla. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
PEER, Václav, Pavel FRIEDEL, Pavel STOČEK and Jarmila DEDKOVÁ. Alotermní generátor pro výrobu syntézního plynu. Ateko a.s., 2016. [Detail]
VÁCLAVEK, Libor, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Automatický kotel USB 25 A5. Bosch Termotechnika s.r.o., 2016. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA and Jiří KREMER. Termoelektrický generátor využívající tepla ze spalin pro napájení elektrického oběhového čerpadla sporáku nebo jiného malého spalovacího zařízení s teplovodním výměníkem. KVS Ekodivize a. s., 2016. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Jiří KREMER, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC and Petr KUBESA. Řídící elektronika pro nabíjení akumulátorů a napájení oběhového čerpadla elektrickou energií vyrobenou termoelektrickým generátorem (TEG). KVS Ekodivize a. s., 2016. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Stanislav HONUS and Jan NAJSER. Temperovaný kondenzátor pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Petr VACULÍK and Ondřej NĚMČEK. Dopalovací hořák pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HONUS, Stanislav, Jaroslav FRANTÍK, Ondřej NĚMČEK and Jan NAJSER. Mobilní zařízení pro výzkum ko-spalovacích procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, Kamil KRPEC and František HOPAN. Zkušební individuálně stavěný sporák spalující tuhá paliva. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Systém dávkování dvou druhů paliv. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti zplyňovacího generátoru. VŠB -TUO, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Tadeáš OCHODEK, Jiří KREMER, Zdeněk KYSUČAN and Petr MUSIL. Zkušební rošt Radegast 1. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ and David KUPKA. ORC jednotka malého výkonu s děleným regenerátorem. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
ZDĚBLO, Ivan, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Automatický kotel spalující hnědé uhlí a pelety. ZK Design a.s., 2016. [Detail]

2015

VÁCLAVEK, Libor, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, František HOPAN and Kamil KRPEC. Teplovodní odhořívací kotel Bosch USB Basic s bezpečnostním výměníkem. Bosch Termotechnika s.r.o., 2015. [Detail]
HOLEŠÍNSKÝ, Břetislav, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, František HOPAN and Kamil KRPEC. Zkušební krb s akumulačními prstenci. Cech kamnářů ČR, 2015. [Detail]
LIGOCKI, Leon, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA and Jiří KREMER. Automatická krbová kamna VIADRUS prototyp 1. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
LIGOCKI, Leon, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA and Jiří KREMER. Automatická krbová kamna VIADRUS prototyp 2. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
NEČAS, Jan, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, František ZÁDRAPA, Jakub HLOSTA and Petr KUBESA. Pouzdro šnekového vynašeče. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
KRPEC, Kamil and Jiří HORÁK. Odběrová trať pro měření a separaci nanočástic v emisích z termických procesů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2015. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Odlučovač kondenzátu ze syntézního plynu. VŠB -TUO, Výzkumné energetické centrum, 2015. [Detail]
COUFALÍK, Martin, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC and Petr KUBESA. Systém pro realizaci spalovacích zkoušek s přirozeným tahem s celkovou výškou 7 m. VŠB TU Ostrava, 2015. [Detail]
COUFALÍK, Martin, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC and Petr KUBESA. Systém pro realizaci spalovacích zkoušek s přirozeným tahem s celkovou výškou 9 m. VŠB TU Ostrava, 2015. [Detail]
COUFALÍK, Martin, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC and Petr KUBESA. Komínový systém HELUZ se simulací extrémně nízkých teplot okolí. VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Vibrační mechanizmus pro zamezení klenbování vlhké štěpky v zásobníku paliva. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2015. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Redukční stanice na oxid uhličitý. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2015. [Detail]
ZDĚBLO, Ivan, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Optimalizovaná spalovací komora automatického kotle Vollcano 30. ZKDesign a.s., 2015. [Detail]

2014

NAJSER, Jan, Václav PEER and Josef STODOLA. Dopalovací komora pro spalování syntézního plynu. Ateko a.s., 2014. [Detail]
NAJSER, Jan, Václav PEER and Pavel STOČEK. Přehřívač páry na 700 °C pomocí elektroohřevu. Ateko a.s., 2014. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Lubomír MARTINÍK, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Petr KUBESA. Inovovaný lokální spotřebič na pevná paliva typ 9100 V s ohřívačem. KVS Ekodivize a. s., 2014. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Lubomír MARTINÍK, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Petr KUBESA. Inovovaná spalovací komora pro lokální spotřebič na pevná paliva typ 9114. KVS Ekodivize a. s., 2014. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Výukové interaktivní zařízení – šlapací generátory. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]
JÍRA, Tomáš, Holešínský BŘETISLAV, Petr KUBESA and Jiří HORÁK. Zkušební akumulační kamna spalující tuhá paliva. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]
TOMŠEJ, Tomáš, Šárka TOMŠEJOVÁ and Miloš WEIPER. Separátor frakce < PM 30 pro studium resuspenze. VŠB - TU Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, Tadeáš OCHODEK and Jan KOLONIČNÝ. Korunkový hořák pro spalování vlhké biomasy. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC and František HOPAN. ORC systém s paralelním zapojením dvou expandérů. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK and David KUPKA. Parní okruh pro využití akumulovaného tepla k výrobě elektřiny. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK and David KUPKA. Akumulační nádrže termoolejového okruhu. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]

2013

NAJSER, Jan, Pavel STOČEK and Josef STODOLA. Dolomitový katalytický reaktor pro odstranění dehtů ze syntézního plynu. ATEKO a.s, 2013. [Detail]
NAJSER, Jan and Jarmila DEDKOVÁ. Reaktor pro Fischer-Tropschovu syntézu. ATEKO a.s., 2013. [Detail]
PEER, Václav, Jan NAJSER and Pavel STOČEK. Kondenzátor - pro ochlazení a kondenzaci vlhkosti a vyšších uhlovodíků z plynného reakčního produktu Fischer-Tropschovy syntézy. ATEKO a.s., 2013. [Detail]
NAJSER, Jan, Václav PEER and Pavel STOČEK. Expander - pro expanzi a následnou separaci zkondenzovaných kapek z plynného reakčního produktu Fischer-Tropschovy syntézy. ATEKO a.s., 2013. [Detail]
NAJSER, Jan, Václav PEER and Pavel STOČEK. Silikagelový adsorber vlhkosti z plynného produktu Fischer-Tropschovy syntézy. ATEKO a.s., 2013. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Lubomír MARTINÍK, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Petr KUBESA. Inovovaný lokální spotřebič na pevná paliva typ 9100. KVS Ekodivize a. s., 2013. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Lubomír MARTINÍK, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Petr KUBESA. Ochlazovací panel VSP-9118. KVS Ekodivize a. s., 2013. [Detail]
BUŘIČ, Aleš, Kamil KRPEC, Petr KUBESA and Jiří HORÁK. Viadrus Rebel U31 FV1. Viadrus a.s., 2013. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Vendula DRASTICHOVÁ, Zuzana JANKOVSKÁ and Kamil KRPEC. Brikety lisované z listí ořechu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Zuzana JANKOVSKÁ, Vendula DRASTICHOVÁ and Kamil KRPEC. Brikety lisované z listí jírovce. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Zuzana JANKOVSKÁ, Vendula DRASTICHOVÁ and Kamil KRPEC. Brikety lisované z listí javoru. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Zuzana JANKOVSKÁ, Vendula DRASTICHOVÁ and Kamil KRPEC. Brikety lisované z listí jasanu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, Tadeáš OCHODEK and Jan KOLONIČNÝ. Spirálová kondenzační jednotka pro automatický kotel na biomasu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
KRPEC, Kamil, Petr KUBESA, Jiří HORÁK and František HOPAN. Sonda pro vzorkování jemných a ultrajemných prachových částic. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
KUBESA, Petr, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK and František HOPAN. Kalorimetrická místnost. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
KUBESA, Petr, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK and František HOPAN. Experimentální stanoviště pro plynový kondenzační kotel. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, Tadeáš OCHODEK and Jan KOLONIČNÝ. Hořák pro spalování vlhké biomasy. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, Tadeáš OCHODEK and Jan KOLONIČNÝ. Kondenzační jednotka pro automatický kotel na biomasu. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
PEER, Václav and Jan NAJSER. Model fluidního generátoru plynu. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
NAJSER, Jan and Václav PEER. Statický mixer. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
NAJSER, Jan and Václav PEER. Vychlazovač plynu. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Sonda pro kontinuální vícebodový odběr s pouzdrem na filtr. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan DEJ and Zdeněk KYSUČAN. Vysokoteplotní sonda pro kontinuální vícebodový odběr. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2013. [Detail]

2012

VÁCLAVEK, Libor, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Teplovodní kotel Dakon G221-FV. Bosch Termotechnika s.r.o., 2012. [Detail]
MIKUNDA, Jan, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Teplovodní kotel Ecomax 42-FV. OPOP s.r.o, 2012. [Detail]
MIKUNDA, Jan, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Teplovodní kotel Ecomax 24-FV. OPOP s.r.o., 2012. [Detail]
PEŠAT, Jan, Ctirad BRYOL, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Experimentální hořák KP100-FV. PONAST spol. s r.o., 2012. [Detail]
PEŠAT, Jan, Ctirad BRYOL, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní výměník pro kotel o výkonu 80 kW-FV. PONAST spol. s r.o., 2012. [Detail]
HEIN, Josef, Dušan SMILEK, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Krbová kamna KK 112D_rošt-FV. ROMOTOP spol. s r.o., 2012. [Detail]
HEIN, Josef, Dušan SMILEK, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Krbová kamna KK 112D-FV. ROMOTOP spol. s r.o., 2012. [Detail]
HEIN, Josef, Dušan SMILEK, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Krbová kamna KK 112D/TV-FV. ROMOTOP spol. s r.o., 2012. [Detail]
LIGOCKI, Leon, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. teplovodní kotel Viadrus U26B-FV. VIADRUS a.s., 2012. [Detail]
NAJSER, Jan and Václav PEER. Stabilizační hořák pro spalování energoplynu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
NAJSER, Jan and Rafał Adam CHŁOND. Přístroj na stanovení vlhkosti plynů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
NAJSER, Jan and Rafał Adam CHŁOND. Adaptivní regulátor topných hadic. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
NAJSER, Jan and Václav PEER. Laboratorní zplyňovací jednotka. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
HORÁK, Jiří and František HOPAN. Systém pro dávkování monodisperzního vzorku uhlí do pádové trubky. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
HOPAN, František and Kamil KRPEC. Aparatura pro odběr ultrajemných prachových částic ze spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, František HOPAN and Kamil KRPEC. Stacionární systém ředění spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, František HOPAN and Kamil KRPEC. Systém pro odvod a ředění spalin s regulovaným ředícím poměrem. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, František HOPAN and Kamil KRPEC. Systém pro odvod a ředění spalin s filtrací ředícího vzduchu HEPA filtrem. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
HORÁK, Jiří and Kamil KRPEC. Systém pro stanovení tepelně-technických parametrů spalovacích zařízení_15 kW. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
HORÁK, Jiří and Kamil KRPEC. Systém pro stanovení tepelně-technických parametrů spalovacích zařízení_50 kW. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
HORÁK, Jiří and Kamil KRPEC. Systém pro stanovení tepelně-technických parametrů spalovacích zařízení_300 kW. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]
DURČÁK, Miroslav, Roman KARÁSEK, Karel BOROVEC and Milan DEJ. Držák absorbérů. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2012. [Detail]

2011

BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Teplovodní kotel Benekov R8. BENEKOVterm s.r.o., 2011. [Detail]
BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. teplovodní kotel Benekov C100-FV. BENEKOVterm s.r.o., 2011. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Michal BRANC and Milan DEJ. Varný spotřebič pro domácnost na pevná paliva, typ 9112 s ohřívačem-P. KVS EKODIVIZE, a.s., 2011. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Michal BRANC and Tadeáš OCHODEK. Varný spotřebič pro domácnost na pevná paliva, typ 9112 na ekobrikety-P. KVS EKODIVIZE, a.s., 2011. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Spotřebič pro lokální vytápění na pevná paliva, typ 9114 - FV. KVS EKODIVIZE, a.s., 2011. [Detail]
MIKUNDA, Jan, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Teplovodní kotel H418 EKO-FV. OPOP s.r.o., 2011. [Detail]
MIKUNDA, Jan, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Teplovodní kotel H450 EKO-FV. OPOP s.r.o., 2011. [Detail]
MIKUNDA, Jan, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel H412 EKO-FV. OPOP s.r.o., 2011. [Detail]
PEŠAT, Jan, Ctirad BRYOL, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Hořák na biomasu s prodlouženým roštem, typ A-FV. PONAST spol. s r.o., 2011. [Detail]
PEŠAT, Jan, Ctirad BRYOL, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Skládaný hořák na biomasu, typ B-FV. PONAST spol. s r.o., 2011. [Detail]
HEIN, Josef, Tomáš KÁŇA, Michal BRANC, Milan DEJ and Tadeáš OCHODEK. Krbová vložka KV 025G 01/AKU-P. ROMOTOP s.r.o., 2011. [Detail]
HEIN, Josef, Tomáš KÁŇA, Michal BRANC, Milan DEJ and Tadeáš OCHODEK. Krbová vložka KV 025N 01/AKU-P. ROMOTOP s.r.o., 2011. [Detail]
NECHUTA, Augustin, Kamil KRPEC and Jiří HORÁK. Krbová vložka Venus 16-FV. STEKO spol. s r.o., 2011. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Jan MAREK and Jakub DLABKA. Přístroj pro zjišťování hořlavosti u kapalných směsí za atypických podmínek (akronym: Sputnik M2). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN and Zdeněk KYSUČAN. Chlazená válcová rychlostní a odběrová sonda. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Zdeněk KYSUČAN, Radim PALUSKA and Vladimír MĚCHURA. Systém pro dávkování monodisperzního vzorku uhlí do pádové trubky. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Zdeněk KYSUČAN, Radim PALUSKA and Vladimír MĚCHURA. Systém pro separaci jemných frakcí uhelného prášku. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN and Zdeněk KYSUČAN. Izolovaná chlazená sonda pro dávkování uhelného prášku do pádové trubky. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]
CHŁOND, Rafal Adam and Jan NAJSER. Vyvíječ páry. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]
CHŁOND, Rafal Adam and Jan NAJSER. Systém pro stanovení obsahu TZL. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]
BOROVEC, Karel, Jiří HORÁK and Milan DEJ. Systém kontroly průtoku kapaliny chlazenými odběrovými sondami. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]
BOROVEC, Karel and Pavel DANIHELKA. Mobilní katalyzátor MC-1. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]
NAJSER, Jan and Václav PEER. Předehřívač zplyňovacího média. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2011. [Detail]

2010

BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel Benekov S25-FV. Horní Benešov: Benekovterm s.r.o., 2010. [Detail]
BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel Benekov C50-P. Horní Benešov: Benekovterm s.r.o., 2010. [Detail]
BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel Benekov C25p-P. Horní Benešov: Benekovterm s.r.o., 2010. [Detail]
BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel Benekov C50p-P. Horní Benešov: Benekovterm s.r.o., 2010. [Detail]
NAJSER, Jan and Tadeáš OCHODEK. Zplyňovací generátor s integrovaným dolomitovým reaktorem. Ostrava: TEMEX, spol. s r. o., 2010. [Detail]
NAJSER, Jan and Tadeáš OCHODEK. Hydraulický podavač. Ostrava: TEMEX, spol. s r. o., 2010. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Odběrový systém spalin pro kotle do 20 MW. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Odběrový systém spalin pro kotle do 50 MW. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Odběrový systém spalin pro kotle nad 50 MW. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Vyhřívaný odběrový systém spalin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
CHŁOND, Rafal Adam and Jan NAJSER. Vyhřívaný zachycovač prachu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
NAJSER, Jan and Rafal Adam CHŁOND. Chlazená izokinetická odběrová sonda. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
NAJSER, Jan. Spalovací komora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
HEIN, Josef, Dušan SMILEK and Michal BRANC. Krbová vložka KV025N/TV-P. Suchdol nad Odrou: Romotop spol. s r.o., 2010. [Detail]
BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel Benekov C15 p-P. BENEKOVterm s.r.o., 2010. [Detail]
BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel Benekov S50-FV. Benekovterm s.r.o., 2010. [Detail]
BENDA, Leopold, Roman SWACZYNA, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel Benekov C25-P. Benekovterm s.r.o., 2010. [Detail]
KOPŘIVA, Vladimír and Michal BRANC. Varný spotřebič pro domácnost na pevná paliva, typ 9112-P. KVS EKODIVIZE, a.s., 2010. [Detail]
PEŠAT, Jan, Ctirad BRYOL, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Univerzální hořák na biomasu. Ponast spol. s r.o., 2010. [Detail]
HEIN, Josef, Dušan SMILEK and Michal BRANC. Krbová vložka KV025G/TV-P. Romotop spol. s r.o., 2010. [Detail]
KOLÁŘ, Bohumil, Pavel JELÍNEK, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Krbová vložka Golem 30.2-P. STEKO spol. s r.o., 2010. [Detail]
NAJSER, Jan and Rafal Adam CHŁOND. Vysokoteplotní izokinetická sonda. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
LIGOCKI, Leon, Zdeněk KONDĚLKA, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Teplovodní kotel Viadrus U26 plus. ŽDB GROUP a.s. / závod VIADRUS, 2010. [Detail]

2009

NAJSER, Jan and Tadeáš OCHODEK. Vysokoteplotní filtr. Ostrava: TEMEX, spol. s r. o., 2009. [Detail]