Skip to main content
Skip header

Report

2021

NĚMEC, Pavel. Energetický posudek areálu. ACER, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Lukáš PILAŘ, Miroslav DURČÁK and Jakub MICHALÁK. Zpráva z technologického ověření technologie Coromax. AERAS, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek výrobního areálu. AEROXON, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. energetický posudek společnosti. ALW, 2021. [Detail]
HOPAN, František. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2021. ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. Vypracování projektové dokumentace. ASPO, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek ASPO. ASPO, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Avion, 2021. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Jiří HORÁK and Jiří RYŠAVÝ. Real Life Biomass. BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace TDI. BOSCH, 2021. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 142/21 Analýza vzorku. BRIZANT Trade s.r.o., 2021. [Detail]
MECA, Jakub. Projektová dokumentace FVE. Blažek, 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Modernizace výroby kyseliny dusičné". BorsodChem MCHZ, s.r.o., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek OC. Boruta, 2021. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 264/20. Burning technology a.s., 2021. [Detail]
KUBESA, Petr. Protokol č. 2/21. Burning technology a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Kontinuální měření emisí Hg, ověření technologie Clairon, záchyt TK. Caliron Ltd, 2021. [Detail]
DEJ, Milan, Jiří HORÁK and Jan OPLETAL. Pecní trubicové zkoušky dvou vzorků "těžebního odpadu". DIAMO, státní podnik, 2021. [Detail]
DEJ, Milan and Jiří HORÁK. Sanace hořících uhelných odvalů - stanovení pomocných parametrů vzorků těžebního odpadu z odvalu Heřmanice. DIAMO, státní podnik, 2021. [Detail]
DEJ, Milan and Jiří HORÁK. Sanace hořících uhelných odvalů - stanovení pomocných parametrů vzorků těžebního odpadu z odvalu Heřmanice. DIAMO, státní podnik, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. PD technologického zařízení. DISTEP, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Aktualizace TES. DPO, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Vypracování analýzy. DPP, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energeticky úsporný projekt. DPP, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Sloučená projektová dokumentace. DPU, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. realizační dokumentace. EKOPRIM, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. EP administrativní budovy. EM Polar, 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO". ERNST & YOUNG, s.r.o., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Výrobna KD7-nový energetický zdroj". EUFC CZ s.r.o., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "ALFAGEN - Modernizace technologie tavení a lití". EUFC CZ s.r.o., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Teplárna T600". EUFC CZ s.r.o., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK and Robert ČALA. Ověření technologie spalování uhlí na plnění EL dle BAT. Elektrárny Opatovice, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK and Robert ČALA. Ověření technologie spalování uhlí na plnění EL dle BAT. Elektrárny Opatovice, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK and Robert ČALA. Ověření KME PZL a TZL na technologii FK. Elektrárny Opatovice, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK and Robert ČALA. Ověření technologie KME PZL a TZL, plnění EL dle BAT, Hg. Elektrárny Opatovice, a.s., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Multipalivový kotel K15 v Teplárně E3". Energetika Třinec, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek a audit. Erdrich, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Poradenský a technický servis. FNKV, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energetický generel. FNO, 2021. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Investiční záměr. FNO, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Febrex, 2021. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. analýza koncepce zásobování. Havířov, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Žádost o dotace. Houdek MZ, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. EP výrobního areálu. INVEKTA, 2021. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 293/21. IPM Lösungen aus Stahl s.r.o., 2021. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 293/21. IPM Lösungen aus Stahl s.r.o., 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Ingka, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Ingka, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Ondřej MINTĚL. Verifikace intenzifikované technologie dopravy biomasy. Invelt servis, s.r.o., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek rozvodné sítě. Klatovská teplárna, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Korekt export, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. optimalizace napájení. Kunín, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Administrace EPC. LOYD Group, s.r.o., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg, NH3 a TZL. Lenzing, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. technologické ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3. Lovochemie, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3, v rozsahu QAL2. Lovochemie, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Technologické ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3. Lovochemie, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek objektu. MBIO, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetické posouzení. MK, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Model Obaly, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Vypracování analýzy. Město Praha, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. snížení energetické náročnosti. NEPRO, 2021. [Detail]
VEREŠ, Ján, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, Jan SKŘÍNSKÝ and Jakub ČESPIVA. Komplexní analýza postupů a provozních scénářů syntézy a separace koksárenského plynu. Neuveden, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek - dotace. Northman, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. studie proveditelnosti. ONSEMI, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření technologie snižování konc.Hg pomocí pevnácých sorbentů. Orgrez, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření technologie snižování konc.Hg pomocí pevných sorbentů. Orgrez, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. TES. Ostroj, 2021. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. TDS systému vytápění. Pila MSK, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Lukáš PILAŘ and Ondřej MINTĚL. Verifikace intenzifikované technologie spalování biomasy. Plzeňská teplárenská, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. energetický posudek EP. SILVEKO, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Projektová dokumentace KGJ. SITEZ, 2021. [Detail]
MECA, Jakub. Projektová dokumentace elektroinstalace. SITEZ, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetické posouzení SMO. SMO, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. zhodnocení technického stavu. SSHR, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Poradenský servis. SSI, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Kontrolní posudek. STEINBAUER, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti SNCR technologie a technologie EO. Slovenské elektrárně, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti technologie SNCR a EO. Slovenské elektrárně, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti technologie SNCR a EO. Slovenské elektrárně, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření technologie snižování konc.Hg pomocí kapalnýchh sorbentů. Sokolovská uhelná, právní služby, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Solar Pálava, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. FVE. Soufflet, 2021. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 264/21 Analýza vzorku. Strojírenský zkušební ústav, s.p., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický audit. Studio A, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. technologickéověření přesnosti nastavení analyzátoru plynných emisí za katalyzátorem. Synthesia, a.s., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Karel BOROVEC. Analýza systémů čištění spalin v decentralizovaném zdroji. Technologická agentura ČR, 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Jakub ČESPIVA. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Modernizace zdroje "Brno - sever" pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna". Teplárny Brno, a.s., 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Toma, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření technologie spalování HU a biomasy s ohledem na nové limity BAT. United Energy, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. provedení ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL vrozsahu QAL2 a AST. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK, Milan BOROVEC and Robert ČALA. technologické ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL v rozsahu QAL2, AST a BAT. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK, Milan BOROVEC and Robert ČALA. technologické ověření správnosti KME PZL a TZL včetně jednorázových odběrů pro prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL v rozsahu QAL2, AST a BAT. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK, Milan BOROVEC and Robert ČALA. Technologické ověření správnosti KME PZL a TZL včetně jednorázových odběrů pro prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL v rozsahu QAL2, AST a BAT. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetické posouzení Varroc. Varroc, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Jakub MICHALÁK. Ověření přesnosti a správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, TZL. Veolia Energie Praha, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Optimalizace technologie spalování s ohledem na emise HCL ze spalování biomasy. Veolia Energie ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Ověření technologie spalování s ohledem na emise HCL ze spalování biomasy. Veolia Energie ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Optimalizace technologie spalování s ohledem na emise HCL ze spalování biomasy, limity BAT. Veolia Energie ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti SNCR technologie a technologie EO. Veolia Energie, ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti SNCR technologie a technologie EO. Veolia Energie, ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Jakub MICHALÁK. Verifikace přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL, včetně zjištění konc. hg v emisích. Veolia energie ČR, a.s., a.s., 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. organizace VZ. Vrchlabí, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Žádost o dotace organizace VŘ. Vyncke, 2021. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr MUSIL and František HOPAN. Studené testy na modelu roštu Radegast 1. Vyncke, s.r.o, 2021. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 160/21 Analýza vzorku. Vyncke, s.r.o, 2021. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Jan KOLONIČNÝ, David KUPKA, Ján VEREŠ, Jan SKŘÍNSKÝ, Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, Veronika BRANCOVÁ HASE, Lenka SCHREIBEROVÁ, Jan SMOLKA, Kamila KEMPNÁ, Kateřina BLAŽKOVÁ, Lenka BRUMAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kamil KEMPNÝ and Lubomír KŘÍŽ. Souhrnná výzkumná zpráva projektu RESIMAS. VŠB-TUO, 2021. [Detail]
HORÁK, Jiří and Jiří RYŠAVÝ. Testing of two catalytic converters in wood stove. Whitebeam d.o.o., 2021. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Vypracování projektové dokumentace. ZSMV, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Technický průzkum. ZSMV, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energeticky úsporná opatření. ČD, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace 1. ČEZ, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace. ČEZ, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. energetická analýza. ČEZ, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření technologie snižování konc. Hg pomocí pevných sorbentů fy Lhoist. ČVUT, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Čeladná, 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Modernizace procesu výpalu slínku v Cementárně Mokrá". Českomoravský cement, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek. Česká Kamenice, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek. Česká Kamenice, 2021. [Detail]

2020

PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, Tomáš KIŠKA, Ivan KOUTNÍK, Lucie OBALOVÁ, David JECHA, Ján VEREŠ and Milan BOROVEC. Zhodnocení možností snižování emisí NOx z vybraných kogeneračních jednotek selektivní katalytickou redukcí. -, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti EO a optimalizace záchytu TZL. AERAS, a.s., 2020. [Detail]
HOPAN, František. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2020. ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ, 2020. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Milan DEJ and Zdeněk KYSUČAN. Dlouhodobé využití neutralizačního boxu ALMEVA. Almeva East Europe s.r.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Arch.Design, s.r.o. Arch.Design, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. Armádní servisní, příspěvková organizace. Armádní servisní, příspěvková organizace, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ARPEX MORAVA s.r.o. Arpex Morava s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o. Ateliér Pod Veží, 2020. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Jiří HORÁK and Jiří RYŠAVÝ. Real Life Biomass. BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. BMS SERVIS, s.r.o. BMS SREVIS, s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL s.r.o., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Posouzení vlastností stavebního výrobku tří spotřebičů pro vytápění. Brabenec, spol. s r.o., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkoušení parametrů lokálního topidla pro domácnosti s označením 008A. Burning technology a.s., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 235/20. Burning technology a.s., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 255/20. Burning technology a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. C.E.I.S. CZ s.r.o. C.E.I.S. CZ s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Cement Hranice, akciová společnost. Cement Hranice a.s., 2020. [Detail]
DEJ, Milan and Miroslav JAROCH. Sanace hořících uhelných odvalů - stanovení pomocných parametrů vzorků separované hlušiny. DIAMO, státní podnik, 2020. [Detail]
MECA, Jakub. ENESA a. s. ENESA a.s., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ENESA a.s. ENESA a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg za mokrou absorpcí SO2, včetně speciace. EOP, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z technologického měření konc. NH3 při dávkování sorbentu na snížení podílu NH3 v emisích. EVECO , s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Testování emisí NH3 v emisích ze spalování biomasy za technologií SNCR. Energo Future, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Protokoly z ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL, Hg a TZL. Energy, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. FORLIT, a. s. FORLIT, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Hotel ČHS s.r.o. HOTEL ČHS s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Houdek MZ s.r.o. HOUDEK MZ s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Dotační poradenství. Houdek, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. IMPRA spol. s r.o. IMPRA spol. s r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. Intermont, Opatrný, s.r.o. Intermont Opatrný, s. r. o., 2020. [Detail]
NĚMEC, Pavel. KH TEBIS s.r.o. KH TEBIS s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Kaňka + Partners s.r.o. Kaňka + Partners s.r.o., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkouška odolnosti proti tepelnému přetížení u obestavěné krbové vložky spalující dřevo. KomínyCZ, s.r.o., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr and Martin GARBA. Spalovací zkoušky krbové vložky s betonovou sestavou v kalorimetrické komoře. KomínyCZ, s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Zpřesnění EF CH4 a N2O ze spalování fosilních paliv. Koneko marketing, s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. Lenzing, a. s., Biocel Paskov, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Protokol z ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3. Lovochemie, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru plynných emisí za katalyzátorem. Lovochemie, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. MS UTILITIES & SERVICES. MS UTILITIES & SERVICES, 2020. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Mikroelektronika spol. s r.o. Mikroelektronika spol. s r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Město Horní Slavkov. Město Horní Slavkov, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Město Nejdek. Město Nejdek, 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace. Městská nemocnice v Odrách, p.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Městský dopravní podnik, a. s., Opava. Městský dopravní podnik Opava, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. NOSTA-HERTZ spol. s r.o. NOSTA - HETZ spol. s r.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. OKK Koksovny, a.s. OKK Koksovny, a.s., 2020. [Detail]
MECA, Jakub. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIK, s.r.o. ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., 2020. [Detail]
KRPEC, Kamil. Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku - teplovodní kotel Biopel MINI. OPOP spol. s r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. OSTROJ, a.s. OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava€, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Zpráva z technologického ověření KME Hg. Orgrez, a.s., 2020. [Detail]
NĚMEC, Pavel. POHL cz, a.s. POHL cz, a.s., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Pobtex s.r.o. Pobtex s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Porsche Immobilien CZ. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. RIGHT POWER, a. s. RIGHT POWER, a.s., organizační složka, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. SITEZ s. r. o. SITEZ s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Sladovny Soufflet ČR, a.s. Sladovny Soufflet ČR, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg za mokrou absorpcí SO2, včetně speciace. Sokolovská uhelná. a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Special Service International Energy, a. s. Special Service International Energy, a. s., 2020. [Detail]
MECA, Jakub. Správa železnic, státní organizace. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Statutární město Brno. Statutární město Brno, 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Statutární město Ostrava. Statutární město Ostrava, 2020. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 253/20 Analýza vzorku. Strojírenský zkušební ústav, s.p., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. TEDOM. TEDOM, 2020. [Detail]
BRANC, Michal. TENZA, a.s. TENZA, a.s., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. TEPO s. r. o. TEPO s. r. o., 2020. [Detail]
MECA, Jakub. TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. TISKÁRNA GRAFICO s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Ondřej MINTĚL. Zpráva z technologického měření teplot spalin z motorů. TU Liberec, 2020. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA and Petr BIELAN. Detailní analýza potenciálu TAP. Technologická agentura ČR, 2020. [Detail]
ČESPIVA, Jakub, Tadeáš OCHODEK and Jan KOLONIČNÝ. Analýza vlivu kvality různých druhů TAP na technologie energetického zdroje. Technologická agentura ČR, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Ověření přesnosti a správnosti provozních měření průtoků spalin a vzduchů. Tenza, a. s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg za polosuchou metodou DeSOx, včetně speciace. Teplárna Otrokovice, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Thomayerova nemocnice. Thomayerova nemocnice, 2020. [Detail]
BRANC, Michal. UCED Energy s.r.o. UCED Energy s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Testování emisí NH3 v emisích a popílku z fluidním kotei za technologií SCR. UJV Řež, 2020. [Detail]
BRANC, Michal. Veolia Energie ČR, a. s. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z garančních měření nových plynových kotlů. Veolia Energie Praha, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Jakub MICHALÁK. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, TZL. Veolia Energie Praha, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL. Veolia Kolín, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL. Veolia Kolín, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Protokoly z ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL, včetně zjištění konc. hg v emisích. Veolia energie ČR, a.s., a.s., 2020. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr MUSIL and František HOPAN. Studené testy na modelu roštu Radegast 1. Vyncke, s.r.o, 2020. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 171/20 Analýza vzorku. Vyncke, s.r.o, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. VÝTAHY KVADRO, s.r.o. VÝTAHY KVADRO, s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Vápenka Čertovy schody a.s. Vápenka Čertovy schody a.s., 2020. [Detail]
ČESPIVA, Jakub, Jan SKŘÍNSKÝ, Ján VEREŠ, Stanislav BAJER, Aleš RICHTER and Tadeáš OCHODEK. Výzkum procesů konverze paliv na vodík a bezpečnost vodíkových technologií. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2020. [Detail]
ČESPIVA, Jakub, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan KOLONIČNÝ, Karel BOROVEC, Oleksandr MOLCHANOV and Aleš RICHTER. Maximalizace efektivity čištění energoplynu. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. ČEZ ESCO, a. s. ČEZ ESCO, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ ESCO, a. s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s. r. o. ČEZ Energetické služby, a.s., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ Energetické služby. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. ČEZ Energo, s. r. o. ČEZ Energo, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energo, s.r.o. ČEZ Energo, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Solární, s.r.o. ČEZ Solární,s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ Solární, s.r.o. ČEZ Solární,s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ Teplárenská, a. s. ČEZ Teplárenská, a. s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ, a. s. ČEZ, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Kontinuální měření emisí Hg, ověření koncentrace Hg včetně speciace, před a za DeSOx. ČEZ, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Kontinuální měření emisí Hg, ověřenítechnologie Clairon. ČEZ, a.s., 2020. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 72/20 Analýza vzorku. ČVUT Praha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg z FK. ŠKOENERGO, a.s., 2020. [Detail]

2019

KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti 3E AUTOMOTIVE a.s. 3E Automotive a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření distribuce tuhých částic před a za EO. 7en , a.s., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku pro společnost AHP 3T s.r.o. v Uničově. AHP 3T s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku areálu společnosti ASPEC, spol. s r.o. v Krnově. ASPEC, spol. s r.o., 2019. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan and Ján VEREŠ. Determination of physicochemical parameters. ATEX Wolff i Wspólnicy SP, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Vypracování Energetického auditu areálu společnosti Aircraft Industries, a.s. číslo projektu 999. Aircraft Industries, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Miroslav KYJOVSKÝ. Možnosti úspory energie ve společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. v Lovosicích. Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Odborný poradenský servis v oblasti administrace žádosti dotačního titulu. Armádní Servisní, příspěvková organizace, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko-ekonomické studie pro společnost Armádní Servisní, příspěvková organizace. Armádní servisní, příspěvková organizace, 2019. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2019. Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, 2019. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš. Technicko-ekonomická studie "Propojení elektrárny a lisovny pro zabezpečení odběru elektrické energie přímo z elektrárny a nastavení záložního zdroje odběru ze sítě". BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování energetického posudku ve společnosti BMB, spol. s r.o. BMB, spo. s r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování projektové dokumentace pro společnost BMB, spol. s r. o. BMB, spol. s r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Michal BRANC and Tomáš GALĘZIOK. Poskytování služeb, poradenství a koordinančních činností, specializovaných činností společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL, s.r.o., 2019. [Detail]
DEJ, Milan and Jana SERENČÍŠOVÁ. Protokol č. 87/19 Analýza vzorku. BRIZANT Trade s.r.o., 2019. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří and Jiří HORÁK. Stanovení provozních parametrů biolihových hořáků. Bio Flame, s.r.o., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr and Jiří HORÁK. Zkušební protokol č. 168/19 zkoušky spotřebiče 002E. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr and Jiří HORÁK. Ověření provozních parametrů spotřebiče 002 a ověření funkce automatické regulace u spotřebiče 006B. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr and Jiří HORÁK. Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku č. 1/19. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr and Jiří HORÁK. Informativní zkoušky spotřebiče s označením 006 s automatickou regulací Timpex. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr and Jiří HORÁK. Zkušební protokol č. 271/19. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg na fluidním kotli za mokrou absorpcí, včetně speciace. C-Energy Planá, s.r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti CDS-VIROPLASTIC CZ s.r.o. CDS - Viroplastic CZ, 2019. [Detail]
VEREŠ, Ján and Jan SKŘÍNSKÝ. Stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek. COUP Ostrava s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a pro provedení stavby v areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. Pardubicích. DEHAS s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování projektové dokumentace v areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. DEHAS s.r.o., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Tomáš GALEZIOK. Projektová dokumentace pro akci Modernizace měnírny Libeň - výběr projekanta. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Kompletní projektová dokumentace pro realizaci VZT pro město Praha. Dopravní podnik hl.m. Praha, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování projektové dokumentace centrální VZT pro DP Praha, a.s. Dopravní podnik hlavního města Praha, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Projektová dokumentace montáže technologie odsávání výfukových plynů - ÚD Hostivař - projektová dokumentace pro společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Dopravní podnik hlavního města Praha, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetické analýzy v areálu společnosti E&H services a.s. E&H services a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL, včetně zjištění konc. hg v emisích. EOP, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg za mokrou absorpcí SO2, včetně speciace. EOP, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Michal BRANC. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na zateplení budov v pavilonech O, R, G, Li v areálu FNKV. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti Fischer TPD s.r.o. Fischer TPD s.r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti GD Druckguss s.r.o. GD Immobilien s.r.o., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr and Jiří HORÁK. Informativní zkoušky série krbových vložek HS Flamingo. HS Flamingo s.r.o., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr and Jiří HORÁK. Protokol o posouzení vlastnstí stavebního výrobku č. 2/19. HS Flamingo s.r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti Hanácká potravinářská společnost s.r.o. Hanácká potravinářská spol.s r.o., 2019. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan and Ján VEREŠ. Stanovení výbuchových charakteristik. IHAS s.r.o., 2019. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Implementace softwaru EnergoGuard v areálu Avion Shopping park Bratislava. Ingka Centres Slovensko s.r.o., 2019. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. EnergoGuard monitoring energií pro AVION Shopping Park Ostrava. Ingka Centres ČR, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku pro společnost KLEIN automotive s.r.o. ve Štítech. KLEIN Automotive s.r.o., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Autorský dozor pro společnost KVS EKODIVIZE a.s. KVS Ekodivize, a.s., 2019. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK and Josef KEDER. Vyhodnocení imisí v okolí imisní buňky Ostrava-Radvanice ul. Nad Obcí. Liberty Ostrava a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za katalyzátorem. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti nastavení 2 analyzátorů PZL a TZL. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL, včetně zjištění konc. hg v emisích. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření koncentrace Nh3, N2O a NOx, na výstupu z technologie LV. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření koncentrace Nh3, N2O a NOx, na vstupu a výstupu z technologie LV. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Implementace monitorovacího systému EnergoGuard. MODEL Obaly, a,s,, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce rozvoden. MS Utilities Services, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického auditu areálu společnosti MSV Metal Studénka, a.s. ve Studénce. MSV Metal Studénka, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti MAGNETON a.s. Magneton, a.s., 2019. [Detail]
HORÁK, Jiří, Jiří KREMER and František HOPAN. Pilotní kontrolní měření vybraných kotlů na pevná paliva v domácnostech. Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně. Město Nový Jičín, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Rekonstrukce plynové kotelny Loučka v Novém Jičíně. Město nový Jičín, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti OKK Koksovny, a.s. OKK Koksovny, a.s., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického auditu areálu společnosti OSTROJ a.s. v Opavě. OSTROJ, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování dokumentů stávajícího stavu a po realizaci úsporných opatření pro budovy nemocnice Kutná Hora. Obastní nemocnice Kolín, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem "Rekonstrukce plynové kotelny" pro společnost Oderská městská společnost, s.r.o. Oderská městská společnost, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření koncentrace Hg včetně speciace, před DeSOx. Orgrez, a.s., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu v Olomouci - Bystrovanech pro společnost PRESBETON Nova, s.r.o. PRESBETON Nova, s.r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu v Hranicích - Slavíči pro společnost PRESBETON Nova, s.r.o. PRESBETON Nova, s.r.o., 2019. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk, David ŠMAT and Jan KOLONIČNÝ. Organizace výběrového řízení pro společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., 2019. [Detail]
DEJ, Milan, Jana SERENČÍŠOVÁ and Lenka KUBOŇOVÁ. Protokol č. 107/19 Analýza vzorku. Policie ČR, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Technická spolupráce, poradenství a technická pomoc na zakázce KVS Dvorce. REFLEX CZ, s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko ekonomické studie v areálu příspěvkové organizace Rehabilitační ústav Kladruby. Rehabilitační ústav Kladruby, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu kogeneračních jednotek v objektu kotelny v Novém Jičíně pro společnost RIGHT POWER, a.s., organizační složka. Right power, a.s, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace na akci Nový horkovodní zdroj 3x 24MWt ve stávající kotelně K7, K8 Energocentra Vítkovice. SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Technicko ekonomická studie za účelem využití EPC projektu v objektech a zařízeních společnosti STAREZ - SPORT, a.s. STAREZ – SPORT, a.s., 2019. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk and Tomáš GALĘZIOK. Zpracování projektové dokumentace pro společnost SYNERGION ALFA CZ s.r.o. SYNERGION ALFA CZ s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko - ekonomické studie posouzení instalace KGJ v areálu společnosti Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově. Slezská nemocnice v Opavě, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Projektová dokumentace rekonstrukce parní kotelny a instalace kogenerační jednotky v areálech společnosti Hamé s.r.o. Slovácká Fruta, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg v emisích z práškového kotle, za DeSOx, včetně speciace Hg. Sokolovská uhelná , a.s., 2019. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří and Jiří HORÁK. Stanovení teploty vodního rosného bodu spalin a porovnání komínů s izolací a bez ní z pohledu kondenzace spalin. Společenstvo kominíků ČR, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Koordinátor veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC pro areál zadavatele. Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti TEPLO - CHLAD s.r.o. TEPLO-CHLAD s.r.o., 2019. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan and David KUPKA. Využití tepelných čerpadel v teplárenství. Technologická agentura ČR, 2019. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan and Ján VEREŠ. Stanovení výbuchových charakteristik pracho-plynových disperzí. Technologická agentura ČR, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Projektová dokumentace pro akci Optimalizace soustavy CZT Náchod. Tenza, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Teplovod pro mateřskou školu Jesenická. Teplo Vrbno s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Návrh koncepce energeticky úsporného projektu a příprava technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci a Zpracování a podání žádosti o dotaci do 70. Výzvy OPŽP. Thomayerova nemocnice, 2019. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 241/19 Analýza vzorku. TÜV NORD Czech, s.r.o., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí NH3 v emisích a popílku z fluidním kotei za technologií SCR. UJV Řež, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí amoniaku v emisích a popílku z fluidním kotle za technologií SCR. UJV Řež, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Zpřesnění EF CH4 ze spalování fosilních paliv. UJV Řež, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Analýza cenových koeficientů tepla odebíraného společností UNIPETROL RPA, s.r.o. od společnosti TAMERO INVEST s.r.o. Unipetrol RPA, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku areálu společnosti VALLATE energy s.r.o. VALLATE energy s.r.o., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Zpracování studie "Elektrokotel pro poskytování služby MZ - 15 v ETB". VEOLIA Energie ČR, a.s., 2019. [Detail]
DEJ, Milan, Jana SERENČÍŠOVÁ and Tereza VYSTRČILOVÁ. Protokol č. 191/19 Analýza vzorku. VYNCKE s.r.o., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření zdroje tuhých částic při spalování různých paliv. Veolia Energie ČR , a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Zpráva z ověření koncentrace kyslíku za ohřívákem vzduchu a za EO. Veolia Energie ČR , a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologických měření emisí. Veolia Energie, Praha, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Stanovení účinnost kotle, ověření parametrů technologie výroby páry včetně emisí. Veolia Kolín, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - projektová dokumentace. ZSMV, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Odborný posudek na akci Změna zdroje tepla hotelu Vtava. Zařízení služeb pro Ministerstvi vnitra, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Změna zdroje tepla hotelu Vltava - projektová a inženýrská činnost. Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Úprava rozvodů ZP včetně způsobu fakturačního měření v TNA pro společnost innogy Energo, s.r.o. innogy Energo, s.r.o., 2019. [Detail]
KRPEC, Kamil and Jiří HORÁK. Srovnání výsledků stanovení koncentrace prachu standardní gravimetrickou metodou a "jednotnou metodou" EN-PME - rozšíření databáze výsledků. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Zdeněk NEUFINGER. Možnosti využití odpadního tepla z technologických zařízení tiskárny společnosti OTK GROUP, a.s. v Kolíně. ČEZ ESCO a.s, 2019. [Detail]
BRANC, Michal and Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace skladové haly společnosti MFT PEGATRON Czech. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti decentralizace vytápění výrobního areálu společnosti ŽĎAS, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Využití vypouštěných odpadních vod z technologie autokláv ve společnosti Hamé s.r.o. - Babice. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Úprava systému vytápění a ohřevu TV za účelem minimalizace spotřeby páry. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Možnosti energetických úspor v areálu společnosti LONZA BIOTEC s.r.o. v Kouřimi. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického auditu areálu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti energetických úspor ve výrobním areálu společnosti Moravskoslezské cukrovary. a.s. odštěpný závod Opava. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Autorský dozor pro akci Rekonstrukce výtopny a souvisejících rozvodů tepla. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování projektové dokumentace - Stavba nového energetického centra pro společnost Spolana a.s. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Projektová dokumentace - Výstavba parní plynové kotelny. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Návrh místního provozního předpisu v Ostravě Vítkovicích. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu k projektu INSTALACE KGJ V Horním Slavkově. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace pro stavbu "Instalace KGJ v Energocentru Vítkovice, a.s. - III". ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu k projektu "INSTALACE KGJ V ENERGOCENTRU VÍTKOVICE, a.s. III.". ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Instalace kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v Nemocnici Havlíčkův Brod. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu kogenerační jednotky v areálu Dřevomodelárny Sléváren Třinec a.s. v Třinci pro společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Rozptylová studie v lokalitě Nejdek. ČEZ Teplárenská, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Vliv provozu polosuché metody DeSOx a dávkování sorbentů na obsah Hg v produktech z čištění spalin. ČVUT, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg v emisích z práškového kotle, za polosuchou metodou, včetně speciace Hg. ČVUT, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti EO a optimalizace záchytu TZL. ČVUT, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování projektové dokumentace v areálu PA ČR. Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze, 2019. [Detail]
HOPAN, František, Miroslav JAROCH and Jiří HORÁK. Vyhodnocení emisních faktorů TOC a NMTOC při spalování pevných paliv v různých konstrukcích kotlů. Český hydrometeorologický ústav, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Lukáš PILAŘ. Zpráva z technologického měření konc. HCL při dávkování sorbentu na snížení podílu HCL v emisích. ŠKO ENERGO, s.r.o., 2019. [Detail]

2018

KREMER, Jiří. Zkoušky provozních parametrů kotle na agropelety ProPelety 60. AXIOM TECH s.r.o., 2018. [Detail]
BRANC, Michal and Jaroslav GUŇA. Projektová dokumentace "Zpracování plynového potrubí pro plynovou kotelnu BOSCH v Mexiku". AVS design s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Veronika KUČERIKOVÁ. Projektová dokumentace zateplení budov A a B spol. AVÍZO, a.s. AVÍZO, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Veronika KUČERIKOVÁ and Ondřej ŠENKYŘÍK. Energetický posudek v areálu spol. AVÍZO, a.s. AVÍZO, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg na fluidním kotli, včetně speciace, během provozních testů sorbentů na snížení Hg v emisích. AlpiQ Generation CZ, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Ověření kontinuálního měření emisí Hg, ověření konc. Hg včetně speciace. Alpiq Generation CZ, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření kontinuálního měření emisí Hg na fluidním kotli ověření konc. Hg včetně speciace. Alpiq Generation CZ, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění / Část 1 - Zpracování a podání žádosti o dotaci. Armádní Servisní, příspěvková organizace, 2018. [Detail]
BRANC, Michal, Lukáš BUKOVSKÝ, Tomáš GALĘZIOK and Slavomír STUPKA. Projektová dokumentace "Prostějov Letecká kasárna - ekologizace vytápění". Armádní Servisní, příspěvková organizace, 2018. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2018. Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, 2018. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Jana TRÁVNÍČKOVÁ. Zpráva CSR a ES pro látku oxid olovnato-olovičitý pro Austin Detonator, s.r.o. Austin Detonator, s.r.o., 2018. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Jana TRÁVNÍČKOVÁ. Žádost o vynětí sloučenin olova a šestimocného chromu pro Austin Detonator, s.r.o. Austin Detonator, s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek - úspory energií v areálu Jh1 spol. BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek - úspory energií v areálu Jh3 spol. BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL s.r.o., 2018. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš. Projektová dokumentace pro "S010-18 Rekonstrukce osvětlení Jh 305, 306" v závodě Jh3" BOSCH Diesel, s.r.o. BOSCH Diesel, s.r.o., 2018. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 240/18 Analýza vzorku. BRIZANT Trade s.r.o., 2018. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkoušení krbových kamen s označením 005A. BURNING TECHNOLOGY a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření hlavních parametrů KME PZL CO, NO, SO2 a TZL, včetně provozních testů na koncentraci SO2. Biocel Paskov, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Milan BOROVEC. Zpráva z technologického složení spalin za RK, před technologií pro snížení TZL. Biocel Paskov, a.s., 2018. [Detail]
BLAHETOVÁ, Marie, Stanislav LASEK and Jiří HORÁK. Posouzení korozního napadení palivového zásobníku kotle Bosch. Bosch Termotechnika s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg na fluidním kotli, včetně speciace. C-Energy Planá, s.r.o., 2018. [Detail]
VEREŠ, Ján and Jan SKŘÍNSKÝ. Stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek. COUP Ostrava s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Veronika KUČERIKOVÁ. Digitalizace projektové dokumentace výrobní haly společnosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. ve Světlé nad Sázavou. DEHAS s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Veronika KUČERIKOVÁ and Ondřej ŠENKYŘÍK. Technicko ekonomická studie v areálu společnosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. ve Světlé nad Sázavou. DEHAS s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace "FVE - technologie elektro" a hromosvod pro VUZ Dědina. DPU REVIT s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Zdeněk NEUFINGER and Jan MARTÍNEK. Technicko ekonomická studie - rekonstrukce stávajícího energetického zdroje spol. DYAS.EU, a.s. DYAS.EU, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Samuel KAMINSKÝ and Miroslav KYJOVSKÝ. Technicko-ekonomická studie pro "Investiční záměr - instalace záložních zdrojů energie v areálech Hranečník a Martinov - KGJ". Dopravní podnik Ostrava a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Tomáš GALĘZIOK. Modernizace technologie měnírny Libeň - část DSP a IČ. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Aleš RICHTER. Energetický posudek areálu DUKOL Ostrava, s.r.o. Dukol Ostrava, s r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal HORNYCH. Realizace energetických služev pro spol. EVČ s.r.o. v roce 2018. EVČ s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření koncetrace TZL za DeSOx. Elektrárny Opatovice a. s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Tomáš GALĘZIOK and Michal HORNYCH. Projektová dokumentace - "Instalace plynové KGJ 1 MWe v areálu Eligo Brno" a "Optimalizace CZT Náchod SUN a Mánesovo nábřeží". Energis 92, s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření hlavních parametrů KME PZL CO, NO, SO2 a TZL, s ohledem na přesnost a nejistotu měření. Energy Ústí nad Labem, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. technologické měření koncentrace skleníkových plynů v emisích ze spalování antracitu. Enviro Team Slovakia, s.r.o., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - FVE Bruzovice v roce 2018. FEBREX a.s., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - FVE Čeladná, s.r.o. v roce 2018. FVE ČELADNÁ, s.r.o., 2018. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk and Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace - rekonstrukce vytápění b. 300 Chropyně, vícepráce 2018. Fatra, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energetický posudek pro žádost o dotaci - program Smart Grids I. - Výzva IV. pro spol. GO Steel Frýdek Místek a.s. GO Steel Frýdek Místek a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Podání žádosti o dotaci pro spol. GO Steel Frýdek Místek a.s. GO Steel Frýdek Místek a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Lukáš BUKOVSKÝ. Projektová dokumentace na provedení rekonstrukce SRT z PS 55. Havířovská teplárenská společnost, a.s., 2018. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk and Petra BAUEROVÁ. Průzkum trhu v oblasti energetiky pro spol. Hyundai Engineering Czech s.r.o. Hyundai Engineering Czech s.r.o., 2018. [Detail]
SCHÖN, Claudia, Hans HARTMANN and Jiří HORÁK. Status of PM emission measurement methods and new developments. IEA Bioenergy, 2018. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan and Ján VEREŠ. Stanovení fyzikálně-chemických parametrů. IHAS s.r.o., 2018. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, stanovení složení spalin - teplovodní kotel HEITZ MAX BIO 240. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2018. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkoušky vestavného spotřebiče na dřevo s typovým označením Mijori W280. K-3, s.r.o., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to slunečního záření - FVE v roce 2018. KOREKT EXPORT s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Tomáš KUBOVSKÝ and Aleš RICHTER. Energetický posudek výrobního areálu v Duchcově pro KOVOSREAL s.r.o. KOVOSREAL s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Jan MARTÍNEK. Energetický posudek výrobní haly spol. KSR Industrial, s.r.o. v Opavě. KSR Industrial, s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Jaroslav GUŇA and Michal HORNYCH. Projektová dokumentace pro rekonstrukci uhelné kotelny pro společnost KVS EKODIVIZE a.s. KVS EKODIVIZE a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK and Petra PETRIČKO. Energetický posudek areálu společnosti MAGNETON a.s. v Kroměříži. MAGNETON a.s., 2018. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš. Projektová dokumentace "Rekonstrukce rozvoden R6A2, R6U a R6A" v roce 2018. MS Utilitiesa & Services a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Tomáš GALĘZIOK and Michal HORNYCH. Projektová dokumentace rekonstrukce horkovodních rozvodů a horkovzdušných jednotek pro MSV Metal Studénka. MSV Metal Studénka, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Miroslav KYJOVSKÝ and Rostislav HEGAR. Technicko ekonomická studie pro město Nový Jičín v oblasti tepelné infrastruktury. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Miroslav KYJOVSKÝ and Rostislav HEGAR. Aktualizace technicko-energetické studie rekonstrukce energ. hospodářství pro Magistrát města Ostravy. Magistrát města Ostravy, Odbor investiční, oddělení podpory investic, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK, Veronika KUČERIKOVÁ and Zuzana ČERNOUŠKOVÁ. Energetický audit v areálu spol. Mefrit s.r.o. Mefrit, spol. s r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Snížení energetické náročnosti vybraných areálů ve správě Ministerstva kultury ČR. Ministerstvo kultury ČR, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Aleš RICHTER. Energetický posudek pro žádost o dotaci "Úspora energie - Výzva IV." pro spol. Model Obaly a.s. Model Obaly a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření technologického složení odpadního plynu z papírenského stroje. Model Obaly, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření provozního měření množství spal. vzduchů na provoze fluidního kotle. Model Obaly, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR and Aleš RICHTER. Technicko-ekonomická studie "Posouzení stavu CZT a koncepce tepelného hospodářství na další období ve městě Benešov". Město Benešov, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Miroslav KYJOVSKÝ and Rostislav HEGAR. Technicko-ekonomická studie pro Město Jeseník. Město Jeseník, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Miroslav KYJOVSKÝ. Projekt EPC pro město Kopřivnice. Město Kopřivnice; EVČ s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR and Aleš RICHTER. Technicko-ekonomická studie - identifikace možnosti úspor provozu CZT ve městě Odry. Město Odry, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Miroslav KYJOVSKÝ and Jan MARTÍNEK. Technicko-ekonomická studie "Rekonstrukce tepelného hosp. Městské nemocnice Ostrava". Město Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, p.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR, Aleš RICHTER and Miroslav KYJOVSKÝ. Facility study energoblok CZT Pacov. Město Pacov, 2018. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav, Ondřej ŠENKYŘÍK and Michal ŽLEBEK. Pasportizace nezdravotnických elektro a strojních zařízení v Městské nemocnici Ostrava, p.o. Městská nemocnice Ostrava, p.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Tomáš GALĘZIOK. Energetický management - Městská nemocnice Ostrava. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Zpřesnění výsledků měření hg ze spalování uhlí pro integrovaný registr znečištění ovzduší. MŽP ČR, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK, Veronika KUČERIKOVÁ and Zuzana ČERNOUŠKOVÁ. Koncepce energeticky úsporného projektu pro podání žádosti o dotaci pro vybrané objekty FN Královské Vinohrady. NOSTA-HERTZ spol. s r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace "Komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení a přidružených sítí v obci Vrchoslavice" rok 2018. Obec Vrchoslavice, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Milan DEJ. Zpráva z ověření účinnosti technologie SNCR. Orgrez, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Milan DEJ. Zpráva z optimalizace účinnosti technologie SNCR. Orgrez, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření účinnosti technologie SNCR. Orgrez, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření účinnosti technologie SNCR v místě před EO. Orgrez, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Studie - Instalace KGJ do kotelny nemocnice v Novém Jičíně. RIGHT POWER, a.s., organizační složka, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK and Jan MARTÍNEK. Energetický audit objektu spol. Robert Bosch odbytová s.r.o. Mikulov. Robert Bosch odbytová s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK and Jan MARTÍNEK. Energetický posudek areálu v Mladé Boleslavi. SD-Kovo Mladá Boleslav, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal, Lukáš BUKOVSKÝ and Tomáš GALĘZIOK. Nový horkovodní zdroj 3x24 MWt ve stávající kotelně K7, K8 Energocentra Vítkovice. SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitorování FVE Zaječí pro fy. SOLAR Pálava s.r.o. v roce 2018. SOLAR Pálava s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Zpráva z technologického měření spoluspalování nebezpečných odpadů. SUEZ Využití zdrojů, s.r.o., Služby, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z technologického měření odpadního plynu ze slévání. Sand Team, s.r.o.,, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Zpráva z technologického ověření parametrů elektroodlučovače včetně měření kyselých složek spalin. Sev.en, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Zpráva z technologického ověření parametrů elektroodlučovače po optimalizaci. Sev.en, a.s., 2018. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří. Posouzení vlivu tepelné izolace (mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm) na zajištění bezporuchového provozu komínu. Společenstvo kominíků ČR, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Zpracování posudku vady nedostatečného řešení odvětrávání místnosti DA v budovách VTP MFB III a IV. Statutární město Ostrava, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Jan MARTÍNEK. Energetický posudek výrobní haly v Lišově. Steinbauer Lechner s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Veronika KUČERIKOVÁ and Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek - úspory energie v areálu spol. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Strojírny a stavby Třinec, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Technologické ověření KME N2O na výrobně kys. dusičné. Synthesia, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC and Nikola DROBNÁ. Autorský dozor projektu "Rekonstrukce kotelny "C" ve Frýdlantu nad Ostravicí". T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek areálu spol. TECHFLOOR s.r.o. TECHFLOOR s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Projektová dokumentace "Rekonstrukce kotelny Ferrum ve Frýdlantu nad Ostravicí". TERMO Frýdlant n.O. s.r.o., 2018. [Detail]
BRANC, Michal. Projektová dokumentace "Výměna kotlů a komínových vložek kotelny Čeladná Centrum". TERMO Frýdlant n.O. s.r.o., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to slunečního záření - FVE Toma a FVE ČOV v roce 2018. TOMA, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Stanovení účinnost kotle, ověření parametrů technologie výroby páry. Teso Ostrava, s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Stanovení účinnost kotle, ověření parametrů technologie výroby páry. Teso Ostrava, s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK, Veronika KUČERIKOVÁ and Zuzana ČERNOUŠKOVÁ. Koncepce energeticky úsporného projektu a příprava technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci do 70. Výzvy OPŽP. Thomayerova nemocnice, 2018. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 198/18 Analýza vzorku. TÜV NORD Czech, s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK and Jan MARTÍNEK. Energetický posudek areálu spol. UNITED BAKERIES a.s. UNITED BAKERIES a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Milan BOROVEC. Zpráva z provozního ověření KME CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK and Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal and Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace "Rekonstrukce kabelového vedení 6kV". VIADRUS a.s., 2018. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 136/18 Analýza vzorku. VYNCKE s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal ŽLEBEK, Petra PETRIČKO and Ondřej ŠENKYŘÍK. Úprava projektové dokumentace "Decentralizaci, využití odpad. tepla a realizace freecoolingu". Varroc Lighting Systems, s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z verifikace přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. Veolia Energie Kolín, a. s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Výkonová závislost a množství spalin u technologie DeSOx. Veolia Energie ČR, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. Veolia Průmyslové služby, a. s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření hlavních parametrů KME PZL CO, NO, SO2 a TZL, včetně provozních testů na koncentraci CO2. Veolia energie Praha, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Miroslav KYJOVSKÝ. Technicko ekonomická studie Aquaparku ve Slaném pro VSH Slaný, spol. s r.o. Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o., 2018. [Detail]
BAJER, Stanislav, Milan DEJ and Jiří HORÁK. Identifikace spalování nevhodných paliv při vytápění domácností. VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Tomáš GALĘZIOK and Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek, projektová dokumentace a žádost o dotaci fotovoltaické elektrárny pro Z + M servis, spol. s r.o. Z + M servis, spol. s r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Analýza spotřeb energií a vypracování návrhu energeticky úsporných opatření v areálu Přípotoční 300, Praha 10. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Posouzení vytápění peletami v areálu Svojšice. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Změna zdroje tepla Hotelu Vltava, Červená nad Vltavou 126. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR and Aleš RICHTER. Audit na dodávku tepelné, elektrické energie a služeb areálu ÚVN-VFN Praha. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, 2018. [Detail]
KRPEC, Kamil. Srovnání výsledků stanovení koncentrace prachu standardní gravimetrickou metodou a jednotnou metodou EN-PME. Úřad pro technickou normalizaci, metrologií a státní zkušebnictví, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek areálu spol. ČEMAT, s.r.o. ČEMAT, s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal HORNYCH. Zhotovení projektové dokumentace liniových staveb - Lipník n/B, Dluhonice, Horní Těšice, Rožnov p/R. ČEZ Distribuce, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Miroslav KYJOVSKÝ, Samuel KAMINSKÝ, Aleš RICHTER and Rostislav HEGAR. Zajištění realizace energetických služeb pro ČEZ ESCO, a.s. v roce 2018. ČEZ ESCO a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Technicko-ekonomická studie pro logistické centrum spol. Lidl v Bravanticích. ČEZ ESCO, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Odborný posudek na výpočet roční spotřeby tepel. energie na vytápění pro soustavu budov B3100 a B310A pro Spolana a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR and Aleš RICHTER. Modernizace teplárny a posouzení stavu výroby a distribuce stlačeného vzduchu ve spol. ŽĎAS. ČEZ ESCO, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC and Jaroslav GUŇA. Autorský dozor "Rekonstrukce výtopny ev. obj. 210000003 a souvisejících rozvodů tepla". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal, Jaroslav GUŇA, Nikola DROBNÁ and Lukáš BUKOVSKÝ. Projektová dokumentace KGJ v Polsku. ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal HORNYCH and Michal BRANC. Projektová dokumentace "Instalace KGJ Prostějov, ul. Mozartova, ul. Tylova" a "Instalace KGJ Sanatoria Klimkovice". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Projektová dokumentace "Instalace dvou KGJ Tedom v lokalitě Mikołów Polska". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal HORNYCH. Autorský dozor na stavbě. ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal, Lukáš BUKOVSKÝ and Michal HORNYCH. Projektová dokumentace "Instalace KGJ ul. Hornova 921, Horní Slavkov". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Slavomír STUPKA and Jaroslav GUŇA. Projektová dokumentace "Výstavba nového energ. centra pro SPOLANU a.s.". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal and Nikola DROBNÁ. Projektová dokumentace "Instalace KGJ v Energocentru Vítkovice, a.s. - II". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal and Nikola DROBNÁ. Projektová dokumentace "Instalace KGJ v Energocentru Vítkovice, a.s. - III". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Přípravná a projektová dokumentace "Rekonstrukce vytápění v kotelně objektu PČR, Ostrava. ČEZ Energo, s.r.o., 2018. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš. Dokumentace stavebního povolení pro fotovoltaické elektrárny. ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Radovan KLIMSZA. Rozptylová studie pro lokality Ústí nad Labem a Orlová. ČEZ Teplárenská, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Posouzení vhodnosti instalace KGJ v lokalitě BOSPOR spol. s r.o. v Bohumíně. ČEZ Teplárenská, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Rozptylová studie pro město Chomutov. ČEZ Teplárenská, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Milan BOROVEC. Vliv spoluspalování uhlí č.a h. , včetně polosuché metody odsíření na emise Hg. ČEZ, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel and Lukáš PILAŘ. Vliv provozu DeSOx na obsah Hg v produktech z čištění spalin. ČVUT, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Radovan KLIMSZA and Aleš RICHTER. Audit energetických toků v areálu DKV v roce 2018. České dráhy a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal. Projekt plynové přípojky Uzlové kotelny ČD a.s., DKV Česká Třebová. České dráhy, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Lukáš PILAŘ. Zpráva z technologického měření konc. HCL při zvyšování podílu spoluspalování biomasy. ŠKO ENERGO, s.r.o., 2018. [Detail]

2017

HOPAN, František and Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2017. ALME, 2017. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ and Pavel FRIEDEL. Stanovení požárně technických charakteristik plynů. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Miroslav KYJOVSKÝ. Zpracování technicko-ekonomické studie zásobování teplem areálu letiště Prostějov. Armádní Servisní, příspěvková organizace, 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Implementace EnergoGuard a monitoring energií pro AVION Schopping Park Ostrava. Avion Shopping Park Ostrava, 2017. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 90/17 Analýza vzorku. BRIZANT Trade s.r.o., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, bezpečnostní zkoušky – teplovodní kotel BENEKOV K14. Benekovterm s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Měření teplotního pole technologického kotle. Biocel Paskov, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Milan DEJ. Ověření konc. SO2 v odpadním plynu z technologie výroby viskózy. Biocel Paskov, a.s., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil. Testing of catalytic converters in wood stove. Blackthorn Environmental Limited, 2017. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk. Technická a poradenská činnost při dodávkách tepel. techniky - Bosch Termotechnika s.r.o. Bosch Termotechnika s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK and Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost BREMBO CZECH s.r.o. v Ostravě. Brembo Czech s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK and Jan MARTÍNEK. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost Bílovecká nemocnice, a.s. v Bílovci. Bílovecká nemocnice, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Bílovecká nemocnice, a.s., pavilon C. Bílovecká nemocnice, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu krytého bazénu a koupaliště ve Valašském Meziříčí. CZT Valašské Meziříčí s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování PD "VUZ Dědina - zateplení objektu, Vojenské ubytovací zařízení - Dědina, Praha - Ruzyně". DPU REVIT s.r.o., 2017. [Detail]
HORNYCH, Michal, Miloš MOTYČKA and Jaromír SOUČEK. Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží, instalace KGJ a plynové kotelny. ENERGIS 92, s.r.o., 2017. [Detail]
HORNYCH, Michal, Miloš MOTYČKA and Jaromír SOUČEK. Optimalizace CZT Náchod – SUN, instalace KGJ a plynové kotelny. ENERGIS 92, s.r.o., 2017. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana. Vypracování podkladů pro přípravu a realizaci činnosti výkonu Hlavního energetika SŽDC. EPP Bohemia, s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Jaromír SOUČEK, Miloš MOTYČKA and Michal HORNYCH. Zpracování a projednání části projektové dokumentace stavby „Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č. 1 – Plhov“. EVELIS s.r.o., 2017. [Detail]
HORNYCH, Michal. Realizace energetických služeb pro EVČ s.r.o. v roce 2017. EVČ s.r.o., 2017. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš and Michal HORNYCH. Projektové práce pro spol. EVČ s.r.o. EVČ s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Aleš RICHTER. Studie stlačeného vzduchu pro Teplárnu Otrokovice, a.s. EVČ s.r.o., 2017. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk and Michal SKŘÉPEK. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - FVE Bruzovice. FEBREX a.s., 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal and Zdeněk NEUFINGER. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - FVE Čeladná, s.r.o. FVE ČELADNÁ, s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK, Petra PETRIČKO, Miroslav KYJOVSKÝ and Veronika KUČERIKOVÁ. Zpracování komplexního energetického auditu a průkazů energetické náročnosti pro Fakultní nemocni Královské Vinohrady v Praze 10. Fakultní nemocnce Královské Vinohrady, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Projektová dokumentace na regulaci vytápění radiátory na budovách č. 26, 23, 35 a 43. Fatra, a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace pro provádění stavby "Měření el. energie odběrných míst v areálu Fatra a.s. Napajedla a Chropyně". Fatra, a.s., 2017. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk and Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace - rekonstrukce vytápění b. 300 Chropyně. Fatra, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Rostislav HEGAR. Koncepce splnění emisních limitů stávajících zdrojů tepla ve městě Františkovy Lázně. Františkolázeňská výtopna, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření technologie SNCR. GE Power, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Jerzy GÓRECKI. Vývoj metodiky online stanovení NH3 v popílku. GE Power, s.r.o., 2017. [Detail]
KREMER, Jiří and Kamil KRPEC. Stanovení emisních a tepelně-technických parametrů kotle Viadrus U22 při spalování upravených olejů. INVATION TRADE, spol. s r.o., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil and Jiří HORÁK. Determination of emission factors EC and OC for wood stove XEOOS. International Cryosphere Climate Initative, 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil and Jiří HORÁK. Determination of emission factors EC and OC for wood stove XEOOS. International Cryosphere Climate Initative, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energetický posudek - instalace FVE fy. KARLA spol. s r.o. KARLA spol. s r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Petra PETRIČKO. Energetický audit Závodu 2 na adrese Nádražní 68, Štíty. KLEIN automotive s.r.o., 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal and Zdeněk NEUFINGER. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to slunečního záření - FVE. KOREKT EXPORT s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Technicko-ekonomická studie - "Posouzení možnosti optimalizace a případné rekonstrukce systému zásobování teplem v hotelech Novotel a Ibis Wenceslas Square". Kateřinská Hotel, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření emisí N2O a NOx, za katalyzátorem. Lovochemie, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Ověření KME PZL a TZL. Lovochemie, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Ověření přesnosti a nastavení KME PZL a TZL. Lovochemie, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Miroslav KYJOVSKÝ and Ondřej ŠENKYŘÍK. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost MAGNETON a.s. MAGNETON a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při rekonstrukci VZT v objektu galvanovny MAGNETON a.s. v Kroměříži. MAGNETON a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku areálu společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. v Hrušovanech nad Jevišovkou. Moravskoslezský cukrovar, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Miroslav KYJOVSKÝ. Technicko ekonomická studie CZT Boskovice. Město Boskovice, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Technicko-ekonomická studie – Celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Českém Těšíně. Město Český Těšín, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK and Petra PETRIČKO. Energetický audit pro společnost NC Line a.s. v Suchdolu nad Odrou. NC Line a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Tomáš GALĘZIOK. Prováděcí dokumentace a práce k revitalizaci osvětlení v areálu Nemocnice Třebíč. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z provozního ověření technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření účinnosti technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Ověření účinnosti EO, záchytu TZL ze spalování fosilních paliv, KME NH3. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK and Karel HOLUŠA. Energetický posudek - Posouzení možností energetických úspor v OSTROJ a.s. v Opavě. OSTROJ a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK, Ondřej ŠENKYŘÍK, Veronika KUČERIKOVÁ and Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování komplexního energetického auditu pro jednotlivé budovy Ostravské univerzity. Ostravská univerzita, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku dle podmínek dotačního titulu OPŽP. PKV BUILD s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR and Miroslav KYJOVSKÝ. Studie energetického, ekologického a ekonomického stavu plynových kotelen VS ČR. PKV Build s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Ověření parametrů technologie výroby páry. Pivovary Staropramen a.s.,, 2017. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří. Katalyzátory při spalování tuhých paliv ve spotřebičích malého výkonu. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost RONA a.s. v Lednické Rovne. RONA a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK and Tomáš KUBOVSKÝ. Energetické úspory v areálu společnosti S C ALFANAMETAL s.r.o. S+C ALFANAMETAL s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost SIGMA GROUP a.s. v Lutíně. SIGMA GROUP a.s., 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal and Tadeáš OCHODEK. Monitorování FVE Zaječí pro fy. SOLAR Pálava s.r.o. SOLAR Pálava s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Posouzení možnosti instalace KGJ v areálu Slezské nemocnice v Opavě. Slezská nemocnice v Opavě, 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Úprava plynovodu - Dokumentace pro provádění stavby / SUB - Závod 07 MEP Postřelmo. Slovácké strojírny, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Radovan KLIMSZA, Michal HORNYCH, Lukáš BUKOVSKÝ and Michal BRANC. Analýza přechodu napájecí soustavy SŽDC. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC and Nikola DROBNÁ. Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny „C“ ve Frýdlantu nad Ostravicí. T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Posouzení dopadu instalace kogenerační jednotky v lokalitě VS3-Trávníky do ceny tepla TEHOS v Otrokovicích. TEHOS s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení dopadu instalace kogenerační jednotky v lokalitě VS 3 Trávníky do ceny tepla TEHOS v Otrokovicích. TEHOS s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Studie proveditelnosti formou projektové dokumentace - bytový dům Nad Stadionem a MŠ Jesenická. TEPLO VRBNO s.r.o., 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal and Zdeněk NEUFINGER. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to slunečního záření - FVE Toma a FVE ČOV. TOMA, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Zdeněk NEUFINGER. Energetické audity budov firmy Toma, a.s. TOMA, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Roman KARÁSEK. Ověření emisí z nových kotlů na ZP. Telo, a.s.,, 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zajištění technického dozoru investora (TDI) při rekonstrukci Centrální výtopny města Rýmařov. Teplo Rýmařov, s.r.o., 2017. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika and Lukáš BUKOVSKÝ. Komplexní zhodnocení stavebně-technického stavu objektů a ocelových konstrukcí v areálu Teplárny Otrokovice. Teplárna Otrokovice a.s., 2017. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana. Konzultační činnost při implementaci požadavků nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Teva Czech Industries s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Koncepce energ. úsporného projektu a příprava technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci - Thomayerova nemocnice. Thomayerova nemocnice, 2017. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 107/17 Analýza vzorku. TÜV Nord Czech, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME TZL a PZL CO, NO, SO2 a NH3, kalibrační měření. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. KME TZL a PZL CO, NO, SO2 a NH3, kalibrační měření. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. KME TZL a PZL CO, NO, SO2 , PCDD/F, HCl, HF, TK, kalibrační měření. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. KME TZL a PZL CO, NO, SO2 , ověření platnosti kal. funkce. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME TZL a PZL CO, NO, SO2 a NH3. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. KME TZL a PZL CO, NO, SO2 , ověření platnosti kal. funkce. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. ověření koncentrací TZL a PZL CO, NO, SO2 , ověření platnosti kal. funkce. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. výzkum tvorby emisí ze spalování fosilních paliv. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Ověření účinnosti EO, záchytu TZL ze spalování fosilních paliv,. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Ověření konc. SO2 v odpadním plynu z technologie výroby viskózy. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření přesnosti KME NH3. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. Zpráva z ověření ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Pavel FRIEDEL. Zpráva z ověření účinnosti KGJ a složení odpadního plynu. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 117/17 Analýza vzorku. VYNCKE s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Jaroslav GUŇA, Michal HORNYCH, Jaromír SOUČEK and Miloš MOTYČKA. Zhotovení projektové dokumentace a energetického posudku pro decentralizaci, využití odpadního tepla z kompresorovny a realizace free-coolingu. Varroc Lighting Systems, s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Ekologizace blokových kotelen. Veolia Energie Praha a.s., 2017. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení, zkouška stáložárnosti a doby hoření (model Samana). Viadrus a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Ověření konc. SO2 v odpadním plynu z technologie spalování biomasy. Vyncke, s.r.o, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování studie proveditelnosti tepelného hospodářství, možnosti energetických řešení v areálu Jánských Lázní. WERO energy & consulting s.r.o., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, bezpečnostní zkoušky – teplovodní kotel Vollcano 25 A PEL. ZK Design a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Ověření účinnosti EO, záchytu TZL ze spalování fosilních paliv,. ZVVZ - Enven Engineering, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK, Ondřej ŠENKYŘÍK, Veronika KUČERIKOVÁ and Aleš RICHTER. AUDYT ENERGETYCZNY Przedsiębiorstwa Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. – Zakład Tarnów Opolski. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Samuel KAMINSKÝ. Posouzení možností realizace moderního zdroje tepla u objektu ZSMV. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Tomáš KUBOVSKÝ and Ondřej ŠENKYŘÍK. Posouzení možnosti úspor při rekonstrukci rozvodů SZT společnosti innogy Energo, s.r.o. – oblast č. 3 v Náchodě. innogy Energo, s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Zpracování PD - „Optimalizace soustavy CZT Náchod – Oblast č. 1 – Plhov“, „Parní kotelna 16 t/h – TNA“. innogy Energo, s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal HORNYCH. Zhotovení projektové dokumentace liniových staveb - Kocourovec, Charváty, Darkovice, Nový Jičín, Lutín. ČEZ Distribuce, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Miroslav KYJOVSKÝ, Samuel KAMINSKÝ, Aleš RICHTER and Rostislav HEGAR. Zajištění realizace energetických služeb pro ČEZ ESCO, a.s. v roce 2017. ČEZ ESCO a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Jaroslav GUŇA and Miloš MOTYČKA. Zpracování projektové dokumentace "Nový zdroj tepla TEVI – plynová kotelna". ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BRANC, Michal. Instalace KGJ Prostějov - ul. Mozartova (1560 kWe) a ul. Tylova (999 kWe). ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg ze spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Test sorbentů na snížení emisí Hg ze spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg při spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření možnosti plnění budoucího limitu. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, dlouhodobý test ověření možnosti plnění budoucího limitu. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, dlouhodobý test ověření možnosti plnění budoucího limitu při spalování různých paliv. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Měření emisí Hg, test dávkování činidla. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Test sorbentů na snížení emisí Hg ze spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření konc. hg. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření konc. hg za absorbérer. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Zdeněk NEUFINGER. Zpracování projektové dokumentace „Nový zdroj tepla TEVI – VS Závodní“. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Projektová dokumentace "Nový zdroj tepla TEVI - posílení plynové přípojky". ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Technický dozor a kontrola energetického auditu pro spol. A. Pöttinger, spol. s r.o. ČEZ Energo, s.r.o., 2017. [Detail]
BRANC, Michal and Lukáš BUKOVSKÝ. Zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace - instalace KGJ Sanatoria Klimkovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření konc. hg. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan BOROVEC. verifikace měření emisí Hg, a NH3, ověření konc. hg. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření konc. Hg včetně speciace. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti – teplovodní kotel Attack FD Automat 25. Česká obchodní inspekce, 2017. [Detail]
HOPAN, František. Nulté kolo porovnání impaktorů při měření na prašné trati. Česká obchodní inspekce, 2017. [Detail]
HORÁK, Jiří, Milan DEJ and Stanislav BAJER. Podklady pro zpracování metodiky indikace spalování odpadu prostřednictvím analýzy popela. Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Audit energetických toků v areálu DKV. České dráhy a.s., 2017. [Detail]

2016

HOPAN, František and Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2016. ALME, 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření úrovně emisí TZL a PZL CO, NO, SO2 , H2SO4, HCl. ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zhotovení energetického posudku dle zákona 103/2015 Sb. Beskydské uzeniny, a.s., 2016. [Detail]
RICHTER, Aleš. Metodika výpočtu elektřiny z KVET dle vyhlášky 37/2016 Sb. – Biocel Paskov, a.s. Biocel Paskov a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME a jednorázové měření emisí. Biocel Paskov, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření úrovně emisí ze spalování biomasy. Biocel Paskov, a.s., 2016. [Detail]
MARTÍNEK, Jan and Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti Borgers CS s.r.o. Borgers CS spol. s r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel and Aleš RICHTER. Zpráva z ověření výkonu technologie. Borsodchem MCHZ, spol. s r.o., 2016. [Detail]
KREMER, Jiří and Kamil KRPEC. Spalovací zkoušky odhořívacích kotlů. Bosch Termotechnika s.r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra. Zpracování energetického posudku pro dotace Léčebny dlouhodobě nemocných, pracoviště Městské nemocnice Ostrava. C.S. alvino s.r.o., 2016. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav and Lukáš BUKOVSKÝ. Posouzení možnosti využití odpadního tepla z vypalovacích pecí pro sušicí pece v areálu společnosti Capital Refractories s.r.o. Capital Refractories s.r.o., 2016. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel and Aleš RICHTER. Stanovení metodiky výpočtu elektřiny z KVET dle vyhlášky 453/2012 Sb. a metodického pokynu k vyhlášce 453/2012 Sb. ve společnosti DEZA, a. s., včetně aktualizace na vyhlášku 37/2016 Sb. DEZA, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zadání vstupních dat do modulu majetkového portálu - Obnova stavebních objektů Pardubického kraje. EPP Bohemia s.r.o., 2016. [Detail]
HORNYCH, Michal. Instalace KGJ v kotelně společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Odolena Voda. EVČ s.r.o., 2016. [Detail]
RICHTER, Aleš and Barbora HRUBÁ. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost EVČ s.r.o. v Pardubicích. EVČ s.r.o., 2016. [Detail]
HORNYCH, Michal. Realizace energetických služeb pro EVČ s.r.o. EVČ s.r.o., 2016. [Detail]
HEGAR, Rostislav. Ekonomické vyhodnocení varianty číslo 4 - Ekologizace stávajícího zdroje TEVI. Energocentrum Vítkovice, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME. Energy Ústí nad Labem a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Revitalizace nemovitosti společnosti FERRCOMP, a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí – Energetický posudek. Ferrcomp, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z ověření technologie. Glanzstoff - Bohemia, s.r.o., 2016. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan and Ján VEREŠ. Stanovení požárně technických charakteristik dvou druhů kapalin. IHAS, s.r.o., 2016. [Detail]
KRPEC, Kamil. Determination of emission factors EC and OC for wood heater Storch Estelli. International Cryosphere Climate Initative, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti KLEIN automotive s.r.o. ve Štítech – Závod 1. KLEIN automotive s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického auditu budov nemocnice Šternberk. KRP GROUP s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického auditu budov nemocnice Přerov. KRP Group s.r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra. Zpracování energetického auditu nemocnice Prostějov. KRP Group s.r.o., 2016. [Detail]
KUBESA, Petr. Zpráva z měření sporáku VSP 9170. KVS EKODIVIZE a.s., 2016. [Detail]
KREMER, Jiří and František HOPAN. Ověření možnosti spalování černouhelných pelet z černého uhlí z Heřmanické haldy. Krnovská škrobárna spol. s r.o, 2016. [Detail]
MARTÍNEK, Jan, Ondřej ŠENKYŘÍK and Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti Kögel, s.r.o. v Chocni. Kögel, s.r.o., 2016. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana and Pavol MÚDRY. Stanovení způsobu aplikace zákonných požadavků v oblasti nakládání s energií do prostředí SŽDC. Level seven, s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan DEJ and Miroslav DURČÁK. Zpráva z ověření účinnosti katalyzátoru. Lovochemie, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu splečnosti MAGNETON a.s. v Kroměříži. MAGNETON a.s., 2016. [Detail]
DANIHELKA, Pavel. Zpracování aktualizace posouzení rizik a konzultační činnost. MERO ČR, a.s., 2016. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce. MORE, s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO and Ondřej ŠENKYŘÍK. Úspora energií v areálu společnosti MSV Metal Studénka, a.s. ve Studénce. MSV Metal Studénka, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti MSV Metal Studénka - projektová dokumentace pro stavební povolení. MSV Metal Studénka, a.s., 2016. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel and Aleš RICHTER. Energetické posouzení objektů Ministerstva financí ČR. Ministerstvo financí ČR, 2016. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ, Jana SUCHÁNKOVÁ, Aleš KOŤÁTKO, Lenka SCHREIBEROVÁ, Lenka ŠTĚRBOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Krizová rizika pro MŽP, 2016. Ministerstvo životního prostředí, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Michal ŽLEBEK, Ondřej ŠENKYŘÍK and Barbora HRUBÁ. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro budovy v areálech Městské nemocnice Ostrava. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 2016. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika and Michal ŽLEBEK. Zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy pro Nosta Hertz spol. s r.o. NOSTA-HERTZ spol. s r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm. ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z ověření emisí N2O. ORGREZ, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME TZL a PZL CO, NO, SO2. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2016. [Detail]
ŠENKYŘÍK, Ondřej, Michal ŽLEBEK and Jan MARTÍNEK. Úspory energie v areálu společnosti PF PLASTY CZ s.r.o. - Energetický audit. PF Plasty CZ s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření účinosti primárních opatření. Plzeňská energetika, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření technologie SNCR. Plzeňská teplárenská, 2016. [Detail]
MOTYČKA, Miloš. Modernizace a ekologizace plynových kotelen provozovaných společností VYTEP Uničov s.r.o. ProActive Services s.r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Michal ŽLEBEK, Aleš RICHTER, Jan MARTÍNEK and Veronika KUČERIKOVÁ. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. v Šenově u Nového Jičína. RIGHT POWER, a.s., organizační složka, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. v Rychvaldu. Right Power, a.s., organizační složka, 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME TZL a PZL. SICK, spol. s r.o., 2016. [Detail]
HEGAR, Rostislav. Návrhy řešení energeticky v SPH. SPH - Služby, s.r.o., 2016. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav, Rostislav HEGAR, Veronika KUČERIKOVÁ, Petra PETRIČKO and Michal ŽLEBEK. Komplexní energetický audit – Areály společnosti Slovácké strojírny, a.s. Slovácké strojírny, a.s., 2016. [Detail]
KRPEC, Kamil. Experimentální ověření vlivu náběhové/svislé výšky kouřovodu na bezpečnost odvodu spalin. Společenstvo kominíků České republiky, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Veronika KUČERIKOVÁ and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. v Kamenici. Strojemtal Aluminium Forging, s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Provedení kontroly kotlů pro společnost Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. v Kamenici. Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření technologie DeSOx. TENZA a.s., Brno, 2016. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav and Rostislav HEGAR. Optimalizace provozu tepelného hospodářství z dlouhodobého pohledu města Vrbna pod Pradědem. TEPLO Vrbno s.r.o., 2016. [Detail]
BRANC, Michal. Energetický posudek, Nové zdroje Ferrum, TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. TERMO Frýdlant n.O. s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Veřejné osvětlení města Vizovice – Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Technické služby města Vizovice, příspěvková organizace, 2016. [Detail]
NEVŘELA, Petr and Rostislav HEGAR. Posouzení akumulace tepla a zavedení KVET v CV Dolní v Bruntále. Teplo Bruntál a.s., 2016. [Detail]
HOLUŠA, Karel and Michal ŽLEBEK. Posouzení stavebně-technického stavu TOT. Teplárna Otrokovice a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření garantovaných hodnot. Teplárna Otrokovice, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel. Zpráva z ověření garantovaných hodnot kotle spalující degazační plyn. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření úrovně plynných a tuhých emisí, měření množství spalin. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME TZL a PZL CO, NO, SO2. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME TZL a PZL CO, NO, SO2 a NH3. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
MARTÍNEK, Jan, Veronika KUČERIKOVÁ and Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti VOP CZ, s.p. v Šenově u Nového Jičína. VOP CZ, s.p., 2016. [Detail]
RICHTER, Aleš, Veronika KUČERIKOVÁ and Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti VOP CZ, s.p. v Bludovicích u Nového Jičína. VOP CZ, s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME a jednorázové měření emisí. Veolia Energie Kolín, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan DEJ and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření účinnosti technologie DeSOx na záchyt TK. Veolia Energie ČR, a.s., 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Zpráva z měření parametrů zplyňovacího zařízení Veolia Utilities Žiar nad Hronom. Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel and Václav PEER. Zpráva z ověření složení energetického plynu. Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s., 2016. [Detail]
KREMER, Jiří. Stanovení povrchových teplot automatických krbových kamen na dřevní pelety Viadrus AGURO a odzkoušení provozních stavů. Viadrus a.s., 2016. [Detail]
KREMER, Jiří and František HOPAN. Kalibrace Venturiho trubic VYNCKE DN 140, DN 250, DN 400. Vyncke, s.r.o, 2016. [Detail]
HORÁK, Jiří, Milan DEJ, Vendula LACIOK and Lenka CHLEBKOVÁ. Analýzy tuhých biopaliv. Vyncke, s.r.o, 2016. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Závěrečná zpráva o realizaci projektu - Chlazená sonda s tryskou. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
PEER, Václav and František HOPAN. Závěrečná zpráva. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možností úspor ve středisku Válcovna 3,5 Kvarto společnosti Vítkovice Steel, a.s. Ostrava - Energetický posudek. VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2016. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Stanovení potrubních faktorů při měření funkčních zkoušek stanovení účinnosti vzorkování ve ventilačním komíně MO34. VÚJE, 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK and Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření technologie záchytu TZL. Vítkovice Power Engineering a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. Výzkum emisí Hg ze spalování uhlí. ÚJV Řež, a.s, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Michal ŽLEBEK, Jan MARTÍNEK, Aleš RICHTER, Samuel KAMINSKÝ and Miroslav KYJOVSKÝ. Posouzení možnosti úspor v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, 2016. [Detail]
HORNYCH, Michal. Zhotovení projektové dokumentace liniových staveb – Dobratice, Bošota a Petřvald, Dům s pečovatelskou službou. ČEZ Distribuce, a.s., 2016. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel, Aleš RICHTER and Petra PETRIČKO. Možnosti úspor energie v areálu TPS Dýšina - Energetický audit. ČEZ ESCO, a.s., 2016. [Detail]
ŠENKYŘÍK, Ondřej, Jan MARTÍNEK and Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti MB TOOL, s.r.o. ČEZ ESCO, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Petra PETRIČKO. Zajištění realizace energetických služeb pro ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti nového zdroje tepla pro oblast Vítkovice - Kotelna. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování techniko-ekonomické studie proveditelnosti nového zdroje tepla pro oblast Vítkovice - Výměník. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Technicko-ekonomická studie - Nový zdroj tepla pro Vítkovice - AMEO. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Veronika KUČERIKOVÁ and Barbora HRUBÁ. Zpracování energetických průkazů budov, energetických auditů a kontroly účinnosti kotlů a klimatizačních zařízení. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
NEVŘELA, Petr, Michal BRANC and Lukáš BUKOVSKÝ. Zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace dokumentace – „Instalace KGJ Prostějov ul. Mozartova a ul. Tylova“. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Nový zdroj tepla pro Vítkovice varianta 3.5, decentralizace. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Karel HOLUŠA, Michal ŽIDEK and Michal ŽLEBEK. Zajišťování úspor energií v oblastech energeticky pro ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. kontinuální měření emisí Hg. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel and Miroslav DURČÁK. kontinuální měření emisí Hg ze spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. Studie efektivnosti provozu kotelny DKV Česká Třebová od roku 2017. České dráhy, a.s., 2016. [Detail]

2015

HOPAN, František. Experimental Determination of THERMACT Additive Influence on Combustion Quality of Lignite. ABHITECH ENERGYCON s.r.o., 2015. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 (2015). ALME - Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA and Milan DEJ. Zpráva z ověření účinnosti technologie DeNOx. ALSTOM s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA and Milan DEJ. Zpráva z měření čpavkového skluzu. ALSTOM s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA and Milan DEJ. Zpráva z měření NH3. ALSTOM s.r.o., 2015. [Detail]
PEER, Václav, Jan NAJSER, Milan DEJ, Šárka TOMŠEJOVÁ, Veronika HASE and Lenka SCHREIBEROVÁ. Energetické využívání agropaliv – návrh a bilance vícestupňového zařízení. AXIOM TECH s.r.o., 2015. [Detail]
ŽIDEK, Michal. Optimalizace kotle K3. AmpluServis, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření EL technologií. ArcelorMittal Frýdek Místek a.s., 2015. [Detail]
HORNYCH, Michal and Lukáš BUKOVSKÝ. Projektová dokumentace - Rekonstrukce řídítek ovládacích polí. Arpex Morava s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z proovzního ověření KME, včetně měření průtoků odpadních plynů. Biocel Paskov, a.s., 2015. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav, Lukáš BUKOVSKÝ and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti rekonstrukce zdroje tepla v areálu Bílovecké nemocnice, a.s. Bílovecká nemocnice, a.s., 2015. [Detail]
PEER, Václav, Jan SKŘÍNSKÝ and Ján VEREŠ. Stanovení výbuchových parametrů LEL, UEL, LOC. Dalkia Industry Žiar na Hronom, Priemyselná 12, 765 63 Žiar nad Hronom, 2015. [Detail]
PEER, Václav and Jan NAJSER. Zpráva z měření složení plynu ze zplyňovacího zařízení Dalkia Industry Žiar nad Hronom. Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Snížení nákladů na výrobu tepla z CZT ve městě Prostějov. Domovní správa Prostějov, s.r.o., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra and Michal ŽLEBEK. Revitalizace nemovitosti společnosti DrakaBag s.r.o. v Odrách – Loučky. DrakaBag s.r.o., 2015. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Václav PEER and Pavel FRIEDEL. Stanovení chemické stability, reaktivity, výbuchových parametrů LEL, UEL a rozpustnosti vysokopecního, konvertorového a koksárenského plynu. ENVIFORM a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Miloš MOTYČKA. Studie napájení elektrickou energií pro Teplárnu Náchod. Energis 92 s.r.o., 2015. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Aleš RICHTER. Posouzení alternativní investice snížení emisí SOx v Elektrárně Mělník I. Energotrans a.s., 2015. [Detail]
KUBESA, Petr and František HOPAN. Zpráva z ověřování funkčnosti chlazeného komínového systému Heluz IZOSTAT DUO. HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 2015. [Detail]
KREMER, Jiří. Zpráva ze spalovacích zkoušek na krbové vložce Romotop KV 025 a komínovém systému HELUZ IZOSTAT DUO. HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z kalibrace a ověření přesnosti měření KME. Lovochemie, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření stavu redukce NH3. Lovochemie, a.s., 2015. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Využití odpadního tepla z karuselové pece. MS Utilities & Services a.s., 2015. [Detail]
MARTÍNEK, Jan and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor ve výrobním areálu společnosti MSA, a.s. v Dolním Benešově. MSA, a.s., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti MAGNETON a.s. v Kroměříži. Magneton a.s., 2015. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ, Jakub DLABKA, Aleš KOŤÁTKO, Lenka ŠTĚRBOVÁ, Barbora BAUDIŠOVÁ, Jana SUCHÁNKOVÁ, Lubomír KŘÍŽ and Pavel VÍCHA. Krizová rizika pro MŽP, 2015. Ministerstvo životního prostředí, 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možností úspor v areálu společnosti Model Obaly a.s., výrobní závod Nymburk. Model Obaly a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Model Obaly a.s. výrobní závod Opava. Model Obaly a.s., 2015. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Doplnění měřidel tepla a plynu pro výpočet KVET ve společnosti Model Obaly, a.s. Opava. Model Obaly, a.s. Opava, 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra and Michal ŽLEBEK. Koncepce snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansko. Město Blansko, 2015. [Detail]
HOLUŠA, Karel. Posouzení osvětlovací soustavy veřejného osvětlení města Vizovice. Město Vizovice, 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření účinnosti technologie DeSOx technologie. NOEN, a.s., 2015. [Detail]
KRPEC, Kamil. Experimentální ověření funkce nanonátěrů na fotokatalýzu NO. NanoTrade s.r.o., 2015. [Detail]
PEER, Václav and Milan DEJ. Zpráva z měření chování paliva na bázi PP při pyrolýze. Netles Business, s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření účinnosti SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření NOx. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetické auditu pro Oblastní nemocnici Kolín. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku areálu společnosti Ostroj a.s. v Opavě. Ostroj a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření účinnosti SNCR. Plzeňská energetika, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření účinnosti EO. Plzeňská energetika, a.s., 2015. [Detail]
RICHTER, Aleš and Samuel KAMINSKÝ. Zpracování metodiky stanovení elektřiny z KVET včetně provedení měření modulu Cskut - Precheza. Precheza a.s., 2015. [Detail]
PEER, Václav and Milan DEJ. Zpráva z měření chování paliva na bázi PET při tepelné depolymeraci. RAPA speed motor s.r.o., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v objektu společnosti SIMO plus, s.r.o. v Zábřehu. SIMO plus, s.r.o., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra and Michal ŽLEBEK. Vypracování Energetického posudku společnosti SNAHA a.s. v Jaroměři. SNAHA a.s., 2015. [Detail]
PEER, Václav and Milan DEJ. Zpráva z měření chování paliva na bázi HDPE při termickém rozkladu. Sladký & Nevřiva s.r.o., 2015. [Detail]
NEVŘELA, Petr and Lukáš BUKOVSKÝ. Úpravy systému vytápění v objektu Domov sester. Slezská nemocnice v Opavě, p.o., 2015. [Detail]
NEVŘELA, Petr, Miroslav KYJOVSKÝ, Lukáš BUKOVSKÝ and Michal BRANC. Úprava systému vytápění areálu Slezská nemocnice v Opavě. Slezská nemocnice v Opavě, p.o., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal BRANC. Zajištění energetických úspor v budovách Slováckých strojíren, a.s. Slovácké strojírny, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Miroslav KYJOVSKÝ. Zajištění energetických úspor v budovách Slováckých strojíren, a.s. Slovácké strojírny, a.s., 2015. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana and Andrea DALECKÁ. Statement of Spolana a.s. to the draft "Opinion on an Application for trichloroethylene". Spolana a.s., 2015. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana, Christina SERAFÍNOVÁ, Andrea DALECKÁ and Mária SKŘÍNSKÁ. The subsequent cooperation in the authorization documentation of Trichloroethylene. Spolana a.s., 2015. [Detail]
RICHTER, Aleš and Jan PLACHÝ. Zpracování metodiky výpočtu elektřiny z KVET. TAMERO INVEST, s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření účinnosti TF. TENZA a.s., Brno, 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření emisí NOx a CO. TENZA a.s., Brno, 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Návrh koncepce provozu CZT ve Frýdlantuý nad Ostravicí. TERMO Frýdlant n. O. s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z garančního měření na kotli spalujícím biomasu. Tanza , a.s., 2015. [Detail]
HOLUŠA, Karel. Zpracování projektové dokumentace Veřejného osvětlení města Vsetína. Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově. Technoprojekt, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Analýza zhodnocení stavu majetku v Teplárně Kyjov, a.s. Teplárna Kyjov, a.s., 2015. [Detail]
RICHTER, Aleš and Samuel KAMINSKÝ. Návrh metodiky pro stanovení Cskut - Teplárna Otrokovice. Teplárna Otrokovice a.s., 2015. [Detail]
HOLUŠA, Karel and Michal ŽLEBEK. Posouzení stavebně-technického stavu TOT. Teplárna Otrokovice a.s., 2015. [Detail]
ŽIDEK, Michal. Poskytování služeb v oblasti energetického poradenství. Teplárna Otrokovice a.s., 2015. [Detail]
HEGAR, Rostislav, Samuel KAMINSKÝ and Aleš RICHTER. Analýza rozvoje kotelny v návaznosti na potřebný parní výkon v Teplárně Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice, a.s., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra and Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Timéco s.r.o. v Jindřichově Hradci. Timéco s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření přesnosti měření KME. Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření plynných a tuhých emisí. Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA and Milan DEJ. Zpráva z ověření účinnosti technologie DeNOx a DeSOx. Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z jednorázových ověření plynných a tuhých emisí. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti VIADRUS a.s. v Bohumíně. Viadrus a.s., 2015. [Detail]
MARTÍNEK, Jan and Michal ŽLEBEK. Úspory energie v objektu ocelárny Viadrus a.s. Viadrus a.s., 2015. [Detail]
MARTÍNEK, Jan and Michal ŽLEBEK. Zpracování komplexního energetického auditu v areálu společnosti Viadrus a.s. Viadrus a.s., 2015. [Detail]
KREMER, Jiří. Zkouška kotle Viadrus U22 s vestavěným hořákem Ferroli SUN P7. Viadrus, a.s., 2015. [Detail]
SOCHA, David. Charakteristiky chování pevných biopaliv na pohyblivém roštu. Vyncke s.r.o., 2015. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Stanovení tlakové ztráty pevných biopaliv na pohyblivém roštu. Vyncke s.r.o., 2015. [Detail]
HORÁK, Jiří, Milan DEJ and Vendula LACIOK. Analýzy biopaliv. Vyncke, s.r.o, 2015. [Detail]
PEER, Václav and František HOPAN. Průběžná zpráva. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2015. [Detail]
DEJ, Milan and Jiří HORÁK. Výsledky zkoušek dávkování sorbentů na snížení koncentrace HCl a SO2 v odpadním plynu ze spalování odpadů ve SPOVO. Vápenka Vitošov s.r.o., 2015. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zpráva ze spalovacích zkoušek na automatickém kotli. ZK DESIGN, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Michal ŽLEBEK. Zajištění úspor v oblasti energetiky. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
BRANC, Michal. Technická pomoc a dokumentace skutečného provedení stavby pro akci "Instalace KGJ Mohelnice". ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Technicko-ekonomická studie optimálního řešení změny zařízení na hladine VVN a VN v závodu střed - Spolek pro chemickou a hutní výrobu. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov, Energetických auditů, kontroly účinnosti kotlů a klimatizačních zařízení. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování TES proveditelnosti nového zdroje tepla pro oblast Vítkovice - Kotelna. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Technicko-ekonomická studie - Nový zdroj tepla pro Vítkovice - výměník. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
RICHTER, Aleš and Michal ŽLEBEK. Služby technické pomoci v oblasti energetiky – systém Energo Manager. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace - instalace KGJ Sanatoria Klimkovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Optimalizace vybraných zdrojů ve správě Domovní správy Prostějov, s.r.o. pro možnosti instalace KGJ. ČEZ Energo, s.r.o., 2015. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování a projednání přípravné projektové dokumentace - Instalace KGJ v Teplárně Ostrava - Vítkovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2015. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Aleš RICHTER. Posouzení alternativní investice snížení emisí NOx a SOx v Teplárně Trmice. ČEZ a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Dlouhodobá spolupráce v oblasti energetických úspor. Českomoravská distribuce s.r.o., 2015. [Detail]

2014

HOPAN, František and Jiří HORÁK. Experimental Determination of THERMACT Additive Influence on Combustion Quality in the Drop Tube Test Facility. ABHITECH ENERGYCON s.r.o., 2014. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06. ALME, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Biocel Paskov, a.s., 2014. [Detail]
KRPEC, Kamil. Spalovací a bezpečnostní zkoušky na automatickém teplovodním kotli Bosch USB AUTO. Bosch Termotechnika s.r.o, 2014. [Detail]
RICHTER, Aleš. Metodika pro vykazování KVET. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
NAJSER, Jan and Václav PEER. Výzkum zplyňování dřevní štěpky v protiproudém generátoru. Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s, Priemyselná 12, 765 63 24 Žiar nad Hronom, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z garančního měření. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA and Milan DEJ. Zpráva z měření. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ECM Ecomonitoring, s.r.o., 2014. [Detail]
RICHTER, Aleš. Koncepce vykazování KVET, Elektrárna Dětmarovice, a.s. Elektrárna Dětmarovice, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Energy Ústí nad Labem a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Gascontrol s.r.o., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Gascontrol s.r.o., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z měření. Glanzstoff Bohemia, a.s. Lovosice, 2014. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zpráva ze spalovacích zkoušek na krbových kamnech Storch Estelli a komínovém systému HELUZ IZOSTAT DUO. HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš and Petr NEVŘELA. Energetický audit včetně projektové dokumentace. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., 2014. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír. Zpráva o měření kamen KVS 9114 - nalezení optimálního nastavení přívodu vzduchu a dodávky paliva. KVS EKODIVIZE, a.s., 2014. [Detail]
JANŠA, Jan. Komplexní posouzení stávajícího stavu povinných dokladů z hlediska energetiky a vytvoření koncepce přehledu energ. náročnosti majetku kraje. Karlovarský kraj, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z měření. Lovochemie, a.s., 2014. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Petr NEVŘELA and Miroslav KYJOVSKÝ. Koncepce zásobování teplem Lázně Luhačovice, a.s. Lázně Luhačovice, a.s., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko-ekonomické studie, zaměřené na dílčí energetická opatření vytypovaných částí areálu společnosti MSA a.s. MSA, a.s., Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, 2014. [Detail]
NEVŘELA, Petr, Lukáš BUKOVSKÝ, Miroslav KYJOVSKÝ and Michal HORNYCH. Posouzení občasného provozu parní kotelny, včetně revize a dopracování dokumentace stávajícího stavu společnosti Model Obaly a.s. Opava. Model Obaly a.s., 2014. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal, Aleš RICHTER, Martin HUTNÍK and Jan JANŠA. Měření spotřeb tepla a přenos do systému EnerGoguard. Model Obaly a.s., 2014. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan and David KUPKA. Vývojová zpráva zkušebního zařízení pro využití syté páry pro decentralizovanou výrobu elektřiny. Moravskoslezský energetický klastr, 2014. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan and David KUPKA. Dokumentace typové instalace zkušebního zařízení pro využití syté páry pro decentralizovanou výrobu elektřiny. Moravskoslezský energetický klastr, 2014. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan and David KUPKA. 3D ideové schéma zkušebního zařízení pro využití syté páry pro decentralizovanou výrobu elektřiny. Moravskoslezský energetický klastr, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2014. [Detail]
KRPEC, Kamil. Spalovací zkoušky na kotli Ponast KP62S se štěrbinovým hořákem. PONAST spol. s.r.o., 2014. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. SEA, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Milan DEJ. Zpráva z měření. SP Power, s.r.o., 2014. [Detail]
SERAFÍNOVÁ, Christina and Radka PŘICHYSTALOVÁ. Výzkum alternativních látek za trichloroethylene. SPOLANA a.s., 2014. [Detail]
MOTYČKA, Miloš and Michal HORNYCH. Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele ve formě prováděcích dokumentací s oceněnými i slepými výkazy výměr pro následující projekty Slováckých strojíren v Uherském Brodu. Slovácké strojírny, a.s., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko-ekonomické předprojektové studie (TES). Smurfit Kappa Czech s.r.o., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA and Milan DEJ. Zpráva z garančního měření. TENZA a.s., Brno, 2014. [Detail]
ŽIDEK, Michal. Analýza veřejného osvětlení. Technické služby města Vsetína, přísp. org., 2014. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Petr NEVŘELA and Miroslav KYJOVSKÝ. Kotelna na biomasu Šklov (Bělorusko). Telo, a.s.,, 2014. [Detail]
ŽIDEK, Michal, Aleš RICHTER and Michal SKŘÉPEK. Technicko-ekonomická studie Teplárna Otrokovice, a.s. Teplárna Otrokovice, a.s., 2014. [Detail]
KREMER, Jiří. Testování kotle Viadrus U31. VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HOPAN, František and Jiří HORÁK. Stanovení potrubních faktorů při měření funkčních zkoušek stanovení účinnosti vzorkování ve ventilačním komíně MO34. VÚJE, 2014. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav and Lukáš BUKOVSKÝ. Instalace KGJ Energie HB areál Chlumčany. Vítkovice POWER ENGINEERING, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ZVVZ, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Západočeská univerzita v Plzni, 2014. [Detail]
JANŠA, Jan and Jan MARTÍNEK. Inventarizace povinných dokladů z hlediska energetiky. Ústecký kraj, 2014. [Detail]
ŽIDEK, Michal. DPS a DSPS na akci "Doplnění měření do vývodových kobek TR3, TR8, Trafostanice v MSA, a.s., Dolní Benešov". ČEZ Energetické služby, a.s., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov a zjednodušené projektové dokumentace pro ČEZ ES. ČEZ Energetické služby, a.s., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Lukáš BUKOVSKÝ. Zajištění úspor energií v oblastech energetiky. ČEZ Energetické služby, a.s., 2014. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Poskytnutí licence SW EnergoGuard. ČEZ Energetické služby, a.s., 2014. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Miroslav KYJOVSKÝ and Petr NEVŘELA. Instalace KGJ v areálu centrální výtopny Luhačovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2014. [Detail]
BRANC, Michal and Petr NEVŘELA. Instalace KGJ v teplárně Ostrava - Vítkovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2014. [Detail]
BRANC, Michal, Lukáš BUKOVSKÝ, Miloš MOTYČKA and Michal HORNYCH. Zpracování projektové dokumentace pro akci „Instalace KGJ Sanatoria Klimkovice“. ČEZ Energo, s.r.o., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal and Lukáš BUKOVSKÝ. Služby technické pomoci v oblastech energetiky a otimalizačních studií úspor energií. ČEZ a.s., 2014. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra. Studie technických možností využití trigenerace v areálu výrobního závodu Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mlékárna Hlinsko, a.s. pro ČEZ Energo, s.r.o. ČEZ a.s., útvar kogenerace, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ČEZ, a.s. Teplárna Trmice, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ČEZ, a.s. Teplárna Trmice, 2014. [Detail]

2009

KEDER, Josef, Jiří SMOLÍK, Pavel MIKUŠKA, Bohumil KOTLÍK, Vladimír BUREŠ and Jiří HORÁK. PODKLADOVÉ MATERIÁLY pro kontrolní den projektu "Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku". Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2009. [Detail]