Skip to main content
Skip header

Patent, utility model, registered design

2021

RYŠAVÝ, Jiří, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Lenka KUBOŇOVÁ. Akumulační obestavba pro biolihové hořáky. 2021. [Detail]

2020

SUCHÁNKOVÁ, Jana, Lenka KLIMKOVÁ, Pavel DANIHELKA, Lubomír KŘÍŽ, Kamila KOČÍ and Marcel ŠIHOR. Modulární zařízení pro dekontaminaci vod znečištěných rozpustnými persistentními aditivy paliv. Praha: ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, 2020. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Lenka KUBOŇOVÁ. Zařízení pro čištění spalin z malých spalovacích zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, David KUPKA and Jan KOLONIČNÝ. Oběžné kolo s přepážkami pro náporovou parní turbínu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, Jan KOLONIČNÝ and David KUPKA. Oběžné kolo náporové parní turbíny. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, David KUPKA, Jan KOLONIČNÝ and Aleš RICHTER. Tryska náporové parní turbíny. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MADRY, Ferdinand, David RIEMEL, Aleš RICHTER, Jan KOLONIČNÝ and David KUPKA. Náporová turbína. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA, Aleš JURÁNEK, Jan PEJCHAL, Libor FŮSEK and Wieslaw WANIA. Energetický systém s organickým Rankinovým cyklem ORC pro mikrokogeneraci. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]

2019

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ and David KUPKA. Spalinový výparník chladiva pro ORC jednotky malého výkonu. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Zařízeni integrovaného odlučovače pro zachycování tuhých znečisťujících látek pro kotle malého výkonu pro tuha paliva. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel. Mobilní technologie pro kontinuální analýzu čpavku v popílku ze spalování fosilních paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]

2018

MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Uspořádání cyklonového odlučovače prachu ze spalin kotlů. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Odlučovač prachu ze spalin spalovacího zařízení. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Zařízení integrovaného elektrostatického odprašování spalin kotlů malého výkonu na tuhá paliva. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]

2017

OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK and David KUPKA. Systém akumulace odpadního tepla vznikajícího při průmyslových procesech pro výrobu elektrické energie. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
PEŠAT, Jan, Jiří RYŠAVÝ, Petr KUBESA, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Tadeáš OCHODEK and Jan KOLONIČNÝ. Nízkoemisní hořák pro teplovodní kotle malého výkonu spalující tuhá paliva. 2017. [Detail]

2016

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Automatický kondenzační kotel pro spalování biomasy s vysokou vlhkostí. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
HORÁK, Jiří, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, Kamil KRPEC and Lubomír MARTINÍK. Hořák pro spalování tuhých paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Pohyblivý rošt energetického zařízení pro využití tuhých paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]

2015

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK and David KUPKA. Systém akumulace odpadního tepla vznikajícího při průmyslových procesech pro výrobu elektrické energie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK, František HOPAN and Kamil KRPEC. Kontejnerové provedení jednotky s omezeným výkonem pro organický Rankinův cyklus. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
PEER, Václav. Kontinuální odlučovač prachu pro odstraňování tuhých znečišťujících částic z plynných směsí při vysokých teplotách. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]

2014

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK and David KUPKA. Zařízení k čištění teplosměnných ploch na kotlech malých a středních výkonů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]

2013

OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK and Kamil KRPEC. Automatický kondenzační kotel pro spalování biomasy s vysokou vlhkostí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš and Jan NAJSER. Způsob výroby plynu z alespoň částečně zplynitelného pevného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2013. [Detail]

2010

VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK and Vladimír KUPSA. Svislý separační parogenerátor. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, 2010. [Detail]