Skip to main content
Skip header

Unrated book

2014

CHMELÍKOVÁ, Karolína and Vilém ADAMEC. Katalog grafických značek pro ochranu obyvatelstva, integrovaný záchranný systém a krizové řízení. Ostrava: Sdružení požárního a abezpečnostního inženýrtsví, 2014. ISBN 978-80-7385-154-5. [Detail]

2011

PUŽOVÁ, Pavlína, Eva BEŇOVÁ and Šárka KROČOVÁ. KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2477-2. [Detail]
BEŇOVÁ, Eva. Výukové texty k soutěži:Možnosti zvyšovaní požární bezpečnosti obcí 2. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2438-3. [Detail]

2006

HORÁK, Jiří. Dvě kapitoly ve skriptech: Výukové materiály pro vzdělávání v rámci Programu odborného růstu pracovníků: Veličiny a jednotky, změny stavu, zákony termodynamiky, vodní pára, parní cyklus (str. 3-16), Paliva, spalování, bilance (str. 39-48). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2006. [Detail]

2004

HORÁK, Jiří. Dvě kapitoly ve skriptech "Technik měření emisí": Měření fyzikálních veličin, Stanovení účinnosti kotlů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2004. ISBN 80-248-0567-7. [Detail]

2002

HORÁK, Jiří. Dvě kapitoly ve skriptech "Technik měření emisí": Podmínky a způsob měření průtoku spalin a vzdušin, Stanovení účinnosti kotlů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2002. ISBN 80-248-0123-X. [Detail]
HORÁK, Jiří. Tři kapitoly ve skriptech "Technik měření malých zdrojů": Stanovení účinnosti kotlů, Stanovení tmavosti kouře, Kontrolní výpočty a přepočty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2002. ISBN 80-248-0154-X. [Detail]
HORÁK, Jiří. Jedna kapitola ve skriptech "Vedoucí měření emisí": Kritéria pro výběr měřicího místa a jeho parametry. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2002. ISBN 80-248-0122-1. [Detail]