Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

2020

MOLCHANOV, Oleksandr, Kamil KRPEC a Jiří HORÁK. Electrostatic precipitation as a method to control the emissions of particulate matter from small-scale combustion units. Journal of Cleaner Production. San Diego: Elsevier, 2020, 246(10 February 2020), s. nestránkováno. ISSN 0959-6526. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, Lenka KUBOŇOVÁ a František HOPAN. Comparison of methods for evaluating particle charges in the electrostatic precipitation of fly-ash from small-scale solid fuel combustion. Separation and Purification Technology. San Diego: Elsevier, 2020, 248(117507), s. nestránkováno. ISSN 1383-5866. [Detail]

2019

KŘŮMAL, Kamil, Pavel MIKUŠKA, Jiří HORÁK, František HOPAN a Kamil KRPEC. Comparison of emissions of gaseous and particulate pollutants from the combustion of biomass and coal in modern and old-type boilers used for residential heating in the Czech Republic, Central Europe. Chemosphere. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, 229(April), s. 51-59. ISSN 0045-6535. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Tadeáš OCHODEK. Explosion Characteristics of Propanol Isomer-Air Mixtures. Energies. MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(8), s. 1574. ISSN 1996-1073. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Jiří HORÁK, František HOPAN, Lenka KUBOŇOVÁ, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Comparison of catalysts in the point of view of pellet stove flue gas purification. International Journal of Energy Production and Management. WIT Press, 2019, 4(2), s. 124-133. ISSN 2056-3272. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Explosion characteristics of water gas for Fischer-Tropsch process. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 2019(2), s. 117-121. ISSN 1640-4920. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lenka KUBOŇOVÁ, Stanislav BAJER, Milan DEJ, František HOPAN, Kamil KRPEC a Tadeáš OCHODEK. Composition of ashes from the combustion of solid fuels and municipal waste in households. Journal of Environmental Management. Elsevier, 2019, 248(15 October 2019), s. 1-6. ISSN 0301-4797. [Detail]
JANOVSKÝ, Břetislav, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan CUPÁK a Ján VEREŠ. Coal dust, Lycopodium and niacin used in hybrid mixtures with methane and hydrogen in 1 m3 and 20 l chambers. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. Elsevier, 2019, 62(November), s. 103945. ISSN 0950-4230. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lenka KUBOŇOVÁ, Milan DEJ, Vendula LACIOK, Šárka TOMŠEJOVÁ, František HOPAN, Kamil KRPEC a Jan KOLONIČNÝ. Effects of the type of biomass and ashing temperature on the properties of solid fuel ashes. Polish journal of chemical technology. De Gruyter, 2019, 21(2), s. 43-51. ISSN 1509-8117. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Jiří KREMER, Kamil KRPEC, Milan DEJ, Petr KUBESA, Lenka KUBOŇOVÁ, Jiří RYŠAVÝ a Oleksandr MOLCHANOV. Stačí "jen" vyměnit kotle, aby byl čistší vzduch? Pilotní měření moderních kotlů v domácnostech. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2019, s. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Jiří HORÁK, František HOPAN, Lenka KUBOŇOVÁ, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Možnosti snížení koncentrací znečišťujících látek ze spalování biomasy pro vytápění domácností použitím katalyzátoru. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2019, 28(3), s. 140-147. ISSN 1210-1389. [Detail]
ČESPIVA, Jakub, Jan SKŘÍNSKÝ a Ján VEREŠ. COMPARISON OF POTENTIAL MATERIALS FOR PRODUCER GAS WET SCRUBBING IN PILOT-SCALE GASIFICATION UNIT. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Volume 223. WIT Press, 2019, 223(2), s. 87-96. ISSN 1743-3541. [Detail]
CELNER, Jiří a Jan SKŘÍNSKÝ. Výbuchové parametry směsí alkoholů se vzduchem. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 10(1), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
SPÁČILOVÁ, Jana, Jan SKŘÍNSKÝ, Ján VEREŠ a Stanislav BAJER. Výbuchové parametry uhelného prachu za nestandardních podmínek. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(2), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
BERTRAND, Christophe a Jan SKŘÍNSKÝ. EFEKT MOLEKULY OXIDU UHELNATÉHO NA VÝBUCHOVÉ CHARAKTERISTIKY SMĚSI FOSILNÍHO PALIVA A VZDUCHU. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(3-4), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
DAUNE, Kevin a Jan SKŘÍNSKÝ. EFFECTS OF HYDROGEN ADDITION ON EXPLOSION CHARACTERISTICS OF METHAN-AIR MIXTURE. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(3-4), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
WNUKOWSKI, Mateusz a Jan SKŘÍNSKÝ. OPTIMISATION OF FISCHER-TROPSCH UNIT. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(3-4), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
VÁŇA, Matěj a Jan SKŘÍNSKÝ. Štúdium výbuchových parametrov disperzie pracho-vzduchových zmesí zmenou molekulovej štruktúry. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(2), s. 13-24. ISSN 1803-3687. [Detail]
SILOVSKÝ, Filip a Jan SKŘÍNSKÝ. Analýza výbuchových parametrů plyno-vzduchových směsí s metanem a vodíkem. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(1), s. 14-20. ISSN 1803-3687. [Detail]
ŽIVNA, Jan a Jan SKŘÍNSKÝ. Výbuchové parametry směsí alkoholů se vzduchem. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(2), s. 19-25. ISSN 1803-3687. [Detail]
HAVELKA, Lukáš a Jan SKŘÍNSKÝ. Výbuchové charakteristiky plynu vyrobeného využitím plazmových technologií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(2), s. 26-32. ISSN 1803-3687. [Detail]
INDRA, Patrik a Jan SKŘÍNSKÝ. Analýza teplot vznícení palivových směsí na bázi alkoholů s dieselem. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(2), s. 32-38. ISSN 1803-3687. [Detail]
KMOŠEK, Filip a Jan SKŘÍNSKÝ. Výbuchové parametry směsí uhlovodíku se vzduchem za nízkých počátečních teplot. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019, 12(1), s. 7-13. ISSN 1803-3687. [Detail]

2018

SERENČÍŠOVÁ, Jana, Zdeněk KLIKA, Ivan KOLOMAZNÍK, Lucie BARTOŇOVÁ a Pavel BARAN. RELATIONSHIPS AMONG COKING COALS AND RELATED COKES CHARACTERISTICS: A STATISTICAL EVALUATION. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2018, 15(3), s. 311-322. ISSN 1214-9705. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lenka KUBOŇOVÁ, Kamil KRPEC, František HOPAN, Petr KUBESA, Jan KOLONIČNÝ a Daniela PLACHÁ. A comparison of PAH emission sampling methods (cyclone, impactor) in particulate and gaseous phase. Aerosol and Air Quality Research. Taiwan Association for Aerosol Research (TAAR), 2018, 18(4), s. 849-855. ISSN 1680-8584. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Influence of pressure and temperature on safety characteristics of syngas-air mixture produced by autothermal gasification technology. Chemical Engineering Transactions. Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC, 2018, 65(červen 2018), s. 133-138. ISBN 9788895608624. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Influence of temperature and vessel volume on explosion characteristics of propanol/air mixtures in closed spherical vessels. Chemical Engineering Transactions. Volume 36. Milano: AIDIC Servizi, 2018, 70(srpen 2018), s. 1351-1356. ISBN 978-88-95608-27-3. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Pavel FRIEDEL, Ján VEREŠ, Jan KOLONIČNÝ a Karel BOROVEC. Explosion parameters of degas-air mixtures at elevated temperatures. Chemical Engineering Transactions. Volume 36. Milano: AIDIC Servizi, 2018, 70(srpen 2018), s. 1375-1380. ISBN 978-88-95608-27-3. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Tadeáš OCHODEK. Influence of initial temperature on explosion severity parameters of methanol/air hybrid mixture measured in 1-m3 vessel. Chemical Engineering Transactions. Volume 67. The Italian Association of Chemical Engineering, 2018, 67(září 2018), s. 175-180. ISSN 2283-9216. [Detail]
KLIKA, Zdeněk a Jana SERENČÍŠOVÁ. Nová metoda pro predikci pevnosti koksu po reakci (CSR). Hutnické listy. Ocelot, 2018, LXXI(6), s. 5-9. ISSN 0018-8069. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ a Jan KOLONIČNÝ. Explosion characteristics of blast furnace gas. Inżynieria Mineralna. Krakov: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 19(1), s. 131-136. ISSN 1640-4920. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA a Jiří KREMER. Komfort kotlů na tuhá/pevná paliva - část I. - jak dlouho vydrží teplo z jednoho přiložení či nabité akumulační nádoby?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2018, Neuveden.(26.3.2018), s. 1-11. ISSN 1801-4399. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Milan DEJ, Jiří RYŠAVÝ, Vendula LACIOK a Jiří KREMER. Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2018, s. 1-12. ISSN 1801-4399. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA a Jiří KREMER. Komfort kotlů na tuhá/pevná paliva - část II. - jak dlouho vydrží teplo z jednoho přiložení či nabité akumulační nádoby?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2018, Neuveden.(2.4.2018), s. 1-14. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Stanislav BAJER, Milan DEJ, Kamil KRPEC, Jiří KREMER, Martin GARBA, Petr KUBESA, František HOPAN, Jiří RYŠAVÝ a Miroslav JAROCH. Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2018, s. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Vilém ADAMEC, Jakub BRUMAR a Romeu DA SILVA VICENTE. Assessment of crisis preparedness resourcing to stress tests. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2018, Volume 13(1), s. 8-14. ISSN 1805-3238. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lenka KUBOŇOVÁ, Šárka TOMŠEJOVÁ, Vendula LACIOK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Petr KUBESA, Zdeněk KYSUČAN a Tadeáš OCHODEK. CHANGE IN THE WOOD MOISTURE DEPENDENCY ON TIME AND DRYING CONDITIONS FOR HEATING BY WOOD COMBUSTION. Wood Research. Štátny drevársky výskumný ústav, 2018, 63(2), s. 261-272. ISSN 1336-4561. [Detail]
POLEDNÍK, Jan a Jan SKŘÍNSKÝ. Teplota vznícení směsi uhlovodíků vznikajících Fischerovou-Tropschovou syntézou. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2018, 11(1), s. červen 2018. ISSN 1803-3687. [Detail]
VAVŘÍK, Tomáš a Jan SKŘÍNSKÝ. Výbuchové parametry par kapalin: směs 1-propanolu a vzduchu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2018, 11(1), s. červen 2018. ISSN 1803-3687. [Detail]
HORÁČEK, Jiří a Jan SKŘÍNSKÝ. Výbuchové charakteristiky směsí propan-vzduch změřené ve 20-L uzavřené kulové nádobě. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2018, 11(1), s. červen 2018. ISSN 1803-3687. [Detail]
ZAHÁLKOVÁ, Tereza a Jan SKŘÍNSKÝ. Výpočet a verifikace teploty vzplanutí multikomponentních roztoků alternativních paliv. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2018, 11(1), s. červen 2018. ISSN 1803-3687. [Detail]

2017

TOMŠEJ, Tomáš, Jiří HORÁK, Šárka TOMŠEJOVÁ, Kamil KRPEC, Jana KLÁNOVÁ, Milan DEJ a František HOPAN. The impact of co-combustion of polyethylene plastics and wood in a small residential boiler on emissions of gaseous pollutants, particulate matter, PAHs and 1,3,5- triphenylbenzene. Chemosphere. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 196(April 2018), s. 18-24. ISSN 0045-6535. [Detail]
RICHTER, Aleš. Akumulace vysokopotenciálního tepla v termooleji. Energetika. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2017, ročník 67(2/2017), s. 116-119. ISSN 0375-8842. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lenka KUBOŇOVÁ, Kamil KRPEC, František HOPAN, Petr KUBESA, Oldřich MOTYKA, Vendula LACIOK, Milan DEJ, Tadeáš OCHODEK a Daniela PLACHÁ. PAH emissions from old and new types of domestic hot water boilers. Environmental Pollution. Elsevier, 2017, 2017(225), s. 31-39. ISSN 0269-7491. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ a Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ. Experimental Study on the Autoignition Characteristics of Water-Methanol-Diesel Mixtures. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, 1(1), s. 153-158. ISSN 1640-4920. [Detail]
VEREŠ, Ján, Michal LOVAS, Slavomir HREDZAK, Anton ZUBRIK, Silvia DOLINSKA a Jan SKŘÍNSKÝ. Application of Microwave Energy in Waste Treatment. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2017, 1(1), s. 39-44. ISSN 1640-4920. [Detail]
FRIEDEL, Pavel a Jakub ČESPIVA. Reconstructed gasification technology. Journal of Mechanical Engineering. Iaras, 2017, 2(Volume 2, 2017), s. 129-133. ISSN 2367-8968. [Detail]
HORÁK, Jiří a TZB info REDAKCE. Kdo nebo co nejvíce ovlivní kvalitu vzduchu, který dýcháme?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, s. 1. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří a TZB info REDAKCE. Jaký je rozdíl mezi moderním a starým kotlem?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, s. 1. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří a TZB info REDAKCE. Proč je lepší přikládat častěji menší dávky paliva?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, s. 1. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří a TZB info REDAKCE. Složení paliva a stanovení vlhkosti dřeva podomácku. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, s. 1. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří a TZB info REDAKCE. Spalování jako vztah mezi mužem a ženou, jak si doma stanovit účinnost kamen a kotle?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, s. 1. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří a TZB info REDAKCE. Proč se ani moderní kotel neobejde bez údržby. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, s. 1. ISSN 1801-4399. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Milan DEJ a Vendula LACIOK. Bilancování emisí znečišťujících látek z vytápění českých domácností tuhými palivy. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, 27.2.2017(2/2017), s. 1-10. ISSN 1801-4399. [Detail]
PEER, Václav, Pavel FRIEDEL, Jan SKŘÍNSKÝ a Ján VEREŠ. Výzkumná zplyňovací technologie s autotermním generátorem. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, 3/2017(3/2017), s. 1-10. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Jiří DVOŘÁK, Milan HOLOMEK, Stanislav BUCHTA a František HOPAN. Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva? Legislativa v ČR a Evropě – stav v roce 2017. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, s. 1-13. ISSN 1801-4399. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Výbuchové parametry nebezpečných chemických látek – směs plynů vznikající zplyňováním biomasy. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, s. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Lenka MALÉŘOVÁ a Petr BERGLOWIEC. Krizový štáb obce a jeho budoucnost. The Science for Population Protection. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2017, 9(1), s. 33-38. ISSN 1803-568X. [Detail]
FRIEDEL, Pavel. RECONSTRUCTION OF RESEARCH GASIFICATION TECHNOLOGY AT THE ENERGY. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017, vol. LXIII(No. 2, 2017), s. 1-9. ISSN 1210-0471. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN a Břetislav HOLEŠÍNSKÝ. Vliv obestavby krbové vložky na časový průběh tepelného výkonu. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2017, 26.(2), s. 70-74. ISSN 1210-1389. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Influence of pressure and temperature on explosion characteristics of COG/air mixtures measured in 20-L and 1000-L spherical vessels. WSEAS Transaction on Environment and Development. WSEAS, 2017, 13, s. 421-430. ISSN 1790-5079. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Bura SREENIVAS. Optimization of fluid flow distribution for a skewed flow pattern in a manifold. WSEAS Transactions on Fluid Mechanics. World Scientific and Engineering Academy and Society, 2017, 12(2017), s. 108-115. ISSN 1790-5087. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Ondřej JOCHYMEK. Vizualizace následků úniků nebezpečných chemických látek. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2017, 9(1), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Výbuchové parametry směsí: Etanol-EtylAcetát-Vzduch. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2017, 9(1), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Výbuchové parametry směsí: Vysokopecní plyn - vzduch. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2017, 10(2), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Release of explosive substances in the process industry due to material corrosion. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2017, 3-4(2017), s. 1-6. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Explosion parameters of mixtures: coal gas - air. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2017, 3-4(2017), s. 13-18. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Výbuchové parametry par kapalin: směs etanolu a vzduchu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2017, 3-4(2017), s. 19-24. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Výbuchové parametry par kapalin: směs metanolu a vzduchu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2017, 3-4(2017), s. 24-30. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Výbuchové charakteristiky směsí oxid uhelnatý-vzduch změřené ve 20-L uzavřené kulové nádobě. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2017, 3-4(2017), s. 7-12. ISSN 1803-3687. [Detail]

2016

VEREŠ, Ján a Jan SKŘÍNSKÝ. Effect of experimental conditions on measuring autoignition temperature of Met-OH and Et-OH binary mixtures. Chemical Engineering Transactions. Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC, 2016, 52, s. 1267-1272. ISBN 9788895608426. [Detail]
VEREŠ, Ján a Jan SKŘÍNSKÝ. Experimental research of flammability and explosion parameters of binary gas mixtures in 1 m3. Chemical Engineering Transactions. Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC, 2016, 52, s. 1273-1278. ISBN 9788895608426. [Detail]
VEREŠ, Ján, Jan SKŘÍNSKÝ, Jana TRÁVNÍČKOVÁ, Andrea DALECKÁ a Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ. Autoignition temperature of 1-pentanol and ITs binary mixtures with water. Chemical Engineering Transactions, Volume 53. AIDIC Servizi, 2016, 53, s. 43-48. ISBN 978-88-95608-44-0. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Václav PEER, Pavel FRIEDEL, Jana TRÁVNÍČKOVÁ a Andrea DALECKÁ. Explosion parameters of Coke oven gas in 1 m3 explosion chamber. Chemical Engineering Transactions, Volume 53. AIDIC Servizi, 2016, 53, s. 7-12. ISSN 2283-9216. [Detail]
MALCHO, Milan, Jozef JANDAČKA, Richard LENHARD, Stanislav GAVLAS a Tadeáš OCHODEK. Numerical Simulation of Heat Transport from the Electric Arc Furnace to the Heat Recovery System. Communications. Žilinská univerzita, 2016, Volume 18(1A/2016), s. 115-121. ISSN 1335-4205. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK, Vendula LACIOK, František HOPAN, Petr KUBESA, Heikki LAMBERG, Jorma JOKINIEMI a Šárka TOMŠEJOVÁ. Impact of Boiler Type, Heat Output, and Combusted Fuel on Emission Factors for Gaseous and Particulate Pollutants. Energy & Fuels. American Chemical Society, 2016, 30(10), s. 8448–8456. ISSN 1520-5029. [Detail]
GÓRECKI, Jerzy, Anna ŁOŚ, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr BURMISTRZ a Karel BOROVEC. A portable, continuous system for mercury speciation in flue gas and process gases. Fuel Processing Technology. Elsevier, 2016, Volume 154(1), s. 44-51. ISSN 0378-3820. [Detail]
BLAHETOVÁ, Marie, Jiří HORÁK, Petr KUBESA, Stanislav LASEK a Tadeáš OCHODEK. Hodnocení korozního napadení komínových vložek. Koroze a ochrana materiálů. Asociace korozních inženýrů, 2016, 2016/2(60 (2)), s. 50 - 58. ISSN 1804-1213. [Detail]
SKŔÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Vilém SLUKA, Martina PRAŽÁKOVÁ, Stanislav MALÝ, Lenka FRIŠHANSOVÁ a Josef SENČÍK. Analysis and Comparison of Calculation Methods for Release of Corrosive Gases. Materials Science Forum. Trans Tech Publications, 2016, Neuvede(844), s. 106-112. ISSN 1662-9752. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Jana TRÁVNÍČKOVÁ, Andrea DALECKÁ a Ján VEREŠ. Explosions Caused by Corrosive Gases/Vapors. Materials Science Forum. Trans Tech Publications, 2016, s. 65-72. ISSN 1662-9752. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš, Václav NEVRLÝ, Michal VAŠINEK, Michal DOSTÁL, Milada KOZUBKOVÁ, Jakub DLABKA, Martin STACHOŇ, Libor JUHA, Petr BITALA, Zdeněk ZELINGER, Peter PIRA a Jan WILD. Desorption/ablation of lithium fluoride induced by extreme ultraviolet laser radiation. Nukleonika. Warszawa: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 2016, 61(2), s. 131-138. ISSN 0029-5922. [Detail]
PEER, Václav a Pavel FRIEDEL. Zplyňování – principy a reaktory. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2016, s. 1-10. ISSN 1801-4399. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC a František HOPAN. Časový průběh tepelného výkonu těžkých a lehkých kamen. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2016, s. 1-13. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří a Petr KUBESA. Kotlíková kalkulačka – Opravdu v novém kotli spálíme méně paliva než ve starém?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2016, s. 1-18. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří. Proč žena zemřela na otravu CO? „Zabil“ ji vlastní syn, protože chtěl ušetřit za dveře? Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/14242-proc-zena-zemrela-na-otravu-co-zabil-ji-vlastni-syn-protoze-chtel-usetrit-za-dvere. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2016, s. 1-4. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří. Opravdu nové kotle pořízené z dotace budou produkovat méně emisí znečišťujících látek?. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2016, s. 1-4. ISSN 1801-4399. [Detail]
FRIEDEL, Pavel a Václav PEER. Nežádoucí látky vznikající při zplyňování. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2016, s. 1-8. ISSN 1801-4399. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK, František HOPAN a Petr KUBESA. Přepočet parametrů kotlů na tuhá paliva dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2016, 25(5), s. 264-266. ISSN 1210-1389. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, František HOPAN a Petr KUBESA. Jak může ovlivnit kvalitu spalování zemního plynu nedostatek vzduchu, neudržovaný komín a neudržovaný spotřebič?. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2016, 25(1), s. 6-11. ISSN 1210-1389. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Petr KUBESA a Vendula LACIOK. Ověření funkce a vlivu regulace teploty vratné vody u kotle na tuhá paliva v zapojení s akumulační nádobou. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2016, 25(2), s. 96-99. ISSN 1210-1389. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Ján VEREŠ. Explosion characteristics of methanol-air mixtures at elevated temperatures and pressures - numerical study. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016, 9(3), s. září 2016. ISSN 1803-3687. [Detail]
MAHIN, Jérôme a Jan SKŘÍNSKÝ. Determination of explosion characteristics of fuels/air mixtures - polymonial approximations. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016, 9(1-2), s. červenec 2016. ISSN 1803-3687. [Detail]
MOTTET, Pierre a Jan SKŘÍNSKÝ. Modelling of dense and neutral gas dispersions – LPG, methane and methanol. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016, 9(1-2), s. červenec 2016. ISSN 1803-3687. [Detail]

2015

SKŘÍNSKÝ, Jan, Petr DOLNÍČEK, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK a Petra LUKEŠOVÁ. Flashpoint prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2015, 38(4), s. 727-733. ISSN 0930-7516. [Detail]
MALCHO, Milan, Jozef JANDAČKA, Tadeáš OCHODEK a Jan KOLONIČNÝ. Correlations for heat transport by natural convection of cylindrical surfaces situated one above the other. Communications. Žilinská univerzita, 2015, 17(3), s. 4-11. ISSN 1335-4205. [Detail]
RICHTER, Aleš. Vyhodnocování bilancí kogenerační výroby. Energetika. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2015, ročník 65(1/2015), s. 5-8. ISSN 0375-8842. [Detail]
JANŠA, Jiří, Zdeněk HRADÍLEK a Jan JANŠA. Energetická bilance bioplynové stanice. Energetika. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2015, 65(11), s. 576-578. ISSN 0375-8842. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a David KUPKA. Systém akumulace odpadního tepla včetně výroby špičkové elektřiny. Energetika. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2015, 65(12), s. 652-653. ISSN 0375-8842. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a David KUPKA. ORC jednotka malého výkonu. Energetika. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2015, 65(12), s. 654-655. ISSN 0375-8842. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Petra LUKEŠOVÁ a Jan MAREK. Mathematical Prediction of Binary Mixtures Flash-Points. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2015, 9, s. 128-132. ISSN 1998-0140. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Mária SKŘÍNSKÁ a Zdeněk ZELINGER. Stability of Diode-Laser Spectrometer for Monitoring of OCS, C3H4, CN Molecular Systems Concentrations. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. North Atlantic University Union, 2015, 9, s. 128-133. ISSN 1998-4464. [Detail]
JANDAČKA, Jozef, Milan MALCHO, Tadeáš OCHODEK, Jan KOLONIČNÝ a Michal HOLUBČÍK. The Increase of Silver Grass Ash Melting Temperature Using Additives. International Journal of Renewable Energy Research. International Journal of Renewable Energy Research, 2015, 5(1), s. 258-265. ISSN 1309-0127. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka, Karolína CHMELÍKOVÁ a Vilém ADAMEC. Crisis Staff Exercise – Aviation Accident. Nase More. University of Dubrovnik, 2015, 62(3), s. 171 – 174. ISSN 0469-6255. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a David KUPKA. Technologie čištění teplo-směnných ploch pulzním ofukováním. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2015, s. 1-2. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Co musí splnit nový kotel na tuhá paliva po roce 2020? Porovnání emisních požadavků pro kotle do 300 MW. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2015, s. 1-3. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří. SMOKEMANovo desatero správného topiče. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2015, s. 2.3.2015. ISSN 1801-4399. [Detail]
VEREŠ, Ján, Vladimír ŠEPELÁK a Slavomír HREDZÁK. Chemical, mineralogical and morphological characterisation of basic oxygen furnace dust. Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Section C: Mineral Processing and Extractive Metallurgy. Maney Publishing, 2015, 124(1), s. 1-8. ISSN 0371-9553. [Detail]
JANŠA, Jan, Václav PEER a Pavel FRIEDEL. POSSIBILITIES OF CO AND H2 CONTENTS CHANGE IN THE SYNGAS PRODUCED BY BIOMASS GASIFICATION. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015, 1/2015(vol. LXI, article No. 1994), s. 15-26. ISSN 1210-0471. [Detail]
LACIOK, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, František HOPAN, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK a Tadeáš OCHODEK. Produkce ultrajemných částic při spalování hnědého uhlí v různých typech kotlů malého výkonu. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 24(5), s. 234-237. ISSN 1210-1389. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Vendula DRASTICHOVÁ, Kamil KRPEC, Šárka TOMŠEJOVÁ, Milan DEJ, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Miloslav MODLÍK a Pavel MACHÁLEK. Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna?. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 24(2), s. 72-74. ISSN 1210-1389. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, Břetislav HOLEŠÍNSKÝ a Ivo BARTOŠ. Stanovení průběhu tepelného výkonu individuálně stavěných kamen. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 3(24), s. 98-101. ISSN 1210-1389. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Jana TRÁVNÍČKOVÁ a Andrea DALECKÁ. Explosion characteristics of methane at elevated initial temperatures. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2015, 8(2-3), s. 1-10. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Václav PEER a Pavel FRIEDEL. Explosion characteristics of syngas mixtures at elevated temperatures and pressures. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2015, 8(4), s. 1-9. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Jana TRÁVNÍČKOVÁ a Andrea DALECKÁ. Theoretical analysis of explosion behavior for CO/O2/N2, CO/O2/N2/H2O and CO/O2/N2/CO2 mixture. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2015, 8(4), s. prosinec 2015. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Jana TRÁVNÍČKOVÁ a Andrea DALECKÁ. Maximum explosion pressure of H2/O2/N2 mixture at various initial pressures. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2015, 8(4), s. prosinec 2015. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Saddedine BENYAHIA, Jan SKŘÍNSKÝ, Vilém SLUKA, Martina PRAŽÁKOVÁ a Stanislav MALÝ. Estimating the Heat Flux from Pool Fire. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2015, 8(4), s. prosinec 2015. ISSN 1803-3687. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA a Lubomír MARTINÍK. Řešení automatického kondenzačního kotle pro spalování biomasy s vlhkostí 40 % a více. Česká peleta. Klastr Česká peleta, 2015, s. 1-2. ISSN 0000-0000. [Detail]

2014

PAPUČÍK, Štefan, Richard LENHARD, Katarína KADUCHOVÁ, Jozef JANDAČKA, Jan KOLONIČNÝ a Jiří HORÁK. Dependence the amount of combustion air and its redistribution to primary and secondary combustion air and his depending on the boiler. AIP Conference Proceedings. Volume 1608. Melville: American Institute of Physics, 2014, s. 98-102. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
VEREŠ, Ján, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Biochar status under international law and regulatory issues for the practical application. Chemical Engineering Transactions. The Italian Association of Chemical Engineering, 2014, 37(05/2014), s. 799-804. ISSN 1974-9791. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA a Jozef JANDAČKA. Experimental investigation of the heat transfer in a feedwater preheater for the decarbonizing steam generator. Chemical Engineering Transactions. Volume 39. The Italian Association of Chemical Engineering, 2014, 64(2014), s. 1129-1134. ISSN 1974-9791. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN a Zdeňka KALIČÁKOVÁ. Spalováni odpadní biomasy v malých zařízeních. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014, 108(2/2014), s. 156-162. ISSN 0009-2770. [Detail]
JANŠA, Jan. Metody kontroly a analýzy monitorovaných a měřených spotřeb v energetickém managementu. Energetika. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2014, 2014(4), s. 221-223. ISSN 0375-8842. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Zdeněk KYSUČAN, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Proficiency testing for determination of particulate matter on dust testing train in Ostrava (Czech Republic). International Environmental Technology. International Environmental Publications, 2014, 2014(October 2014), s. 1-3. ISSN 0963-7362. [Detail]
VEREŠ, Ján. Determination of zinc speciation in metallurgical wastes by various analytical methods. International Journal of Chemical and Environmental Engineering. World Academy of Research and Publication, 2014, 5(5), s. 313-317. ISSN 2078-0737. [Detail]
KADUCHOVÁ, Katarína, Richard LENHARD, Milan MALCHO a Jan KOLONIČNÝ. Modeling of Heat Transfer Passive Chilled Beam Compilation of Mathematical Model for Increasing Cooling Capacity for Passive Chilled Beam by Optimizing his Geometrical Parameters. International Journal of Engineering Innovations and Research. IJEIR, 2014, 3(5), s. 624-629. ISSN 2277-5668. [Detail]
HOLUBČÍK, Michal, Jozef JANDAČKA, Jan KOLONIČNÝ a Jiří HORÁK. Particulate matter from combustion of different types of dendromass in small fireplace. Mitteilungen Klosterneuburg. Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg, 2014, 64(2), s. 257-264. ISSN 0007-5922. [Detail]
MARKIEWICZ, Daniel Mariusz, Tadeáš OCHODEK, Jan KOLONIČNÝ, Rafal RAJCZYK a Arkadiusz SZYMANEK. Dry flue gas desulfurization with calcium oxide and limestone in a pilot plant with circulating fluidized bed. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2014, 93(10), s. 1754-1757. ISSN 0033-2496. [Detail]
MARKIEWICZ, Daniel Mariusz, Tadeáš OCHODEK, Jan KOLONIČNÝ, Rafal RAJCZYK a Arkadiusz SZYMANEK. Simultaneous dry flue gas desulfurization with Ca(OH)(2) and limestone in an industrial scale plant with circulating fluidized bed boiler. Przemysl Chemiczny. SIGMA-NOT, 2014, 93(11), s. 1905-1909. ISSN 0033-2496. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Jiří HORÁK, Antonín ŠIMÁČEK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Vendula DRASTICHOVÁ, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Zásady návrhu akumulačních kamen. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, s. 1-15. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK a Milan DEJ. Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, s. 1-21. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK, Zdeněk KYSUČAN, Jiří KREMER a Jozef JANDAČKA. Proč sušit dřevo a učit lidi topit? Vliv vlhkosti dřeva a obsluhy na emise znečišťujících látek. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, s. 1-7. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, M. HOLUBČÍK, S. JELUŠOVÁ a Lubomír MARTINÍK. Stanovení účinnosti kotlů. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2014, s. 1-14. ISSN 1801-4399. [Detail]
JANŠA, Jan a Aleš RICHTER. Determination of the amount of usable waste heat in the production of corrugated cardboard. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, 2/2014(vol. LX, article No. 1986), s. 15-26. ISSN 1210-0471. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Vilém SLUKA, Josef SENČÍK, Stanislav MALÝ a GUILLAUME TETU. Mathematical Models for the Prediction of Heat Flux from Fire Balls. WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer. WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, AG LOANNOU THEOLOGOU, 2014, 9(0), s. 243-250. ISSN 1790-5044. [Detail]

2013

KUPKA, David a Jan KOLONIČNÝ. Aftercooler for efficiency improvement of decarbonizing steam generator. Chemical Engineering Transactions. Volume 35. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering, 2013, s. 733-738. ISSN 1974-9791. [Detail]
PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Lucie SIKOROVÁ, Hana KREJSOVÁ a Pavel DANIHELKA. Implementace a problematické aspekty nařízení REACH. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, 107(2), s. 146-150. ISSN 0009-2770. [Detail]
HORÁK, Jiří, Zuzana JANKOVSKÁ, Michal BRANC, František STRAKA, Petr BURYAN, Petr KUBESA, František HOPAN a Kamil KRPEC. Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, 107(6/2013), s. 502-509. ISSN 0009-2770. [Detail]
BURYAN, Petr, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ, František HOPAN, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Vývoj hořlavých plynů ze skládkování komunálních odpadů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, 8(605-672), s. 655-658. ISSN 0009-2770. [Detail]
ZAJÍČEK, Jaroslav a Pavel FUCHS. Safety Integrity Level (SIL) versus Full Quantitative Risk Value. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability. Lublin: Polish Maintanace Society, 2013, 2(15), s. 99-105. ISSN 1507-2711. [Detail]
ZAJÍČEK, Jaroslav a Jan KAMENICKÝ. Technicko-ekonomické benefity analýzy RCM a další využití jejích výsledků. Energetika. Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2013, s. 508-510. ISSN 0375-8842. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Mária SKŘÍNSKÁ a Zdeněk ZELINGER. Signal Processing Evaluated by Allan and Hadamard Variances. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. North Atlantic University Union, 2013, 6(7), s. 322-328. ISSN 1998-4464. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK a František HOPAN. Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2013, 25 (45)(4/2013), s. 28-31. ISSN 1211-0337. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Zuzana JANKOVSKÁ a Lubomír MARTINÍK. Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva a metody jejich stanovení. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2013, 3(6/2013), s. 8-13. ISSN 1211-0337. [Detail]
MARKIEWICZ, Daniel, Arkadiusz SZYMANEK, Przemysław SZYMANEK a Tadeáš OCHODEK. Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I. Dodatek surowego wodorowęglanu sodu. Przemysl Chemiczny. Warszawa: SIGMA-NOT, 2013, 92(5), s. 660-663. ISSN 0033-2496. [Detail]
MARKIEWICZ, Daniel, Arkadiusz SZYMANEK, Przemysław SZYMANEK a Tadeáš OCHODEK. Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część II**). Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu. Przemysl Chemiczny. Warszawa: SIGMA-NOT, 2013, 92(6), s. 924-927. ISSN 0033-2496. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Ivana BARTLOVÁ a Zuzana JANKOVSKÁ. TESTING THE EFFECT OF FULLERENE AND ITS DERIVATIVES ON THE ENVIRONMENT. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, 2013(1), s. 1-8. ISSN 1801-1764. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, Jiří DVOŘÁK, František HOPAN, Petr KUBESA, Zuzana JANKOVSKÁ a Vendula DRASTICHOVÁ. Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky? Legislativa v ČR a Evropě. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, s. 1-13. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Jiří DVOŘÁK, František HOPAN, Zuzana JANKOVSKÁ a Vendula DRASTICHOVÁ. Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva? Legislativa v ČR a Evropě. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, s. 1-14. ISSN 1801-4399. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC a Lubomír MARTINÍK. Metodický přístup k testování krbových kamen v ČR a v zahraničí. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, s. 1-15. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Zuzana JANKOVSKÁ, Petr KUBESA, František HOPAN, Kamil KRPEC, Lubomír MARTINÍK a Zdeněk KYSUČAN. Praktické zkušenosti s emisemi z malých topenišť. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, s. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Zuzana JANKOVSKÁ a Lubomír MARTINÍK. Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva a metody jejich stanovení. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, s. 1-8. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, František HOPAN, Kamil KRPEC a Zdeněk KYSUČAN. Co nejvíce ovlivní Tvůj kouř?. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, s. 1-8. ISSN 1801-4399. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, Petr KUBESA, František HOPAN, Zdeněk KYSUČAN, Jiří KREMER a Zuzana JANKOVSKÁ. Potenciál využití katalyzátorů při spalování dřeva v domácnostech. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, s. 1-8. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, Jiří DVOŘÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC a Zuzana JANKOVSKÁ. Orientační stanovení účinnosti kamen. Topenářství, instalace. Praha: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2013, 1(1), s. 58. ISSN 1211-0906. [Detail]
MARCIOCHA, Dorota, Joanna KALKA, Jolanta TUREK - SZYTOW a Joanna SURMACZ - GÓRSKA. A Pretreatment Method for Analysing Albendazole by HPLC in Plant Material. Water, Air, and Soil Pollution. Dordrecht: Springer, 2013, 2013(vol 224), s. 1-8. ISSN 0049-6979. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Guillaume TÊTU, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Sluka VILÉM, Martina PRAŽÁKOVÁ a Stanislav MALÝ. Validation possibilities of the BLEVE termal effects. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2013, 6(2), s. 1-10. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Vilém SLUKA, Martina PRAŽÁKOVÁ a Stanislav MALÝ. Calculation method for emergency planning zone used in Spain. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2013, 6(1), s. 1-10. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Vilém SLUKA, Martina PRAŽÁKOVÁ a Stanislav MALÝ. Description of physical-chemical parametres of Pool-fire. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2013, 6(3-4), s. 1-8. ISSN 1803-3687. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Vilém SLUKA, Martina PRAŽÁKOVÁ a Stanislav MALÝ. The experiences with the software Jet Fire thermal radiation modelling. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2013, 6(3-4), s. 1-9. ISSN 1803-3687. [Detail]

2012

BEŇOVÁ, Eva, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Pavel PROKOP a Pavel DANIHELKA. The Analysis of the Risks of the Firedamp Leakage at the Ostrava-Karvina Mine District. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, 17(2), s. 85-92. ISSN 1335-1788. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Milan DEJ, Michal KUBAČKA, Michal BRANC, Tomáš OCELKA, Tomáš TOMŠEJ, Michal ŠYC a Vladimír PEKÁREK. Extrakt ze závěrečné zprávy č. 90/10 o řešení projektu SP1a2/116/07 za léta 2007 až 2010. EKO VIS MŽP. Ministerstvo životního prostředí, 2012, 3/2012(červen 2012), s. 5-15. ISSN 1210-5244. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Petr KUBESA a Zdeněk KYSUČAN. Zkoušení způsobilosti (ISO/IEC 17043). Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2012, 24(1/2012), s. 1. ISSN 1211-0337. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN a Kamil KRPEC. Může jedna obec vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2012, 24(1/2012), s. 36-38. ISSN 1211-0337. [Detail]
HORÁK, Jiří a Petr KUBESA. Co nejvíce ovlivní to, co vychází z našeho komínu?. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2012, 24(1/2012), s. 39. ISSN 1211-0337. [Detail]
HOPAN, František, Zuzana JANKOVSKÁ a Jiří HORÁK. Determination of kinetic parameters of pulverized coal in drop tube test facility. Rynek energii. Lublin: Kaprint, 2012, 103(6 (103) - 2012), s. 113-118. ISSN 1425-5960. [Detail]
BEŇOVÁ, Eva, Zuzana JANKOVSKÁ, Barbora BAUDIŠOVÁ a Pavel DANIHELKA. Použité pneumatiky – skládkování nebo recyklace?. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(1/2012), s. 47-52. ISSN 1211-6920. [Detail]
DLABKA, Jakub, Barbora BAUDIŠOVÁ, Pavel DOBEŠ a Pavel DANIHELKA. Základní deskripce fyzikálně-chemických parametrů tryskavých požárů. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(1/2012), s. 70-73. ISSN 1211-6920. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Stanislav HONUS, Dagmar JUCHELKOVÁ a Vladimír STRAKOŠ. Laboratory and Pilot Research of Pyrolysis Process. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, LVIII(2), s. 1-12. ISSN 1210-0471. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Marek VEČEŘ a Jaroslav FRANTÍK. Study of pyrolysis of polymers and coal and co-pyrolysis of their blends, kinetics of the process. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, LVIII(No. 1, 2012, vol. LVIII), s. 147-156. ISSN 1210-0471. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK a František HOPAN. Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. 1-10. ISSN 1801-4399. [Detail]
KUBESA, Petr a Jiří HORÁK. Proces hoření kusového dřeva. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. 1-10. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří a Petr KUBESA. O spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (1) aneb palivo, tvorba znečišťujících látek a spalování jako vztah muže a ženy. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. 1-11. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří a Petr KUBESA. O spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (2) aneb palivo, tvorba znečišťujících látek a spalování jako vztah muže a ženy. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. 1-21. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, František HOPAN a Petr KUBESA. Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva?. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, Jiří DVOŘÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC, Zuzana JANKOVSKÁ a Zdeněk KYSUČAN. Jak si doma změřit účinnost spalovacího zařízení a lze účinnost nějak zvětšit?. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. nestránkováno. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Milan DEJ, Vladimír PEKÁREK, Michal ŠYC, Tomáš OCELKA a Tomáš TOMŠEJ. Návrh emisních faktorů znečišťujících látek pro spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních. Topenářství, instalace. Praha: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2012, 2012(1), s. 42-46. ISSN 1211-0906. [Detail]
MARTINÍKOVÁ, Magda a Pavel DANIHELKA. Návrh systému hodnocení přeshraničního přenosu dopadů havárie na vodních tocích. Vodní hospodářství. Praha: Vodní hospodářství, s.r.o., Praha, 2012, 62(6), s. 1 - 3. ISSN 1211-0760. [Detail]
DLABKA, Jakub a Barbora BAUDIŠOVÁ. Nejistoty a neurčitosti při aplikaci probitových funkcí v oblasti prevence závažných havárií: část I. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2012, 5(3-4), s. neuvedeno. ISSN 1803-3687. [Detail]
DLABKA, Jakub a Barbora BAUDIŠOVÁ. Nejistoty a neurčitosti při aplikaci probitových funkcí v oblasti prevence závažných havárií - část II. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2012, 5(3-4), s. neuvedeno. ISSN 1803-3687. [Detail]

2011

KUPKA, David a Jan KOLONIČNÝ. Vliv přítomnosti inertního plynu na proces blánové kondenzace páry. CHEMagazín. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl, 2011, 2011(1), s. 6-8. ISSN 1210-7409. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Pavel MACHÁLEK, Michal ŠYC, Kamil KRPEC, Tomáš OCELKA a Tomáš TOMŠEJ. Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011, 105(11), s. 851-855. ISSN 0009-2770. [Detail]
BURYAN, Petr, Siarhei SKOBLIA, Tadeáš OCHODEK, Jan NAJSER a Zdeněk BEŇO. Distribuce tuhých částic v plynu ze zplynění biomasy. Energetika. Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2011, 61(5), s. 299-303. ISSN 0375-8842. [Detail]
BRANC, Michal, Jiří HORÁK a Tadeáš OCHODEK. Fine Particle Emissions from Combustion of Wood and Lignite in Small Furnaces. Environment Protection Engineering. Technical University of Wrocław, 2011, Vol.37(No.2), s. 123-132. ISSN 0324-8828. [Detail]
ŠYC, Michal, Jiří HORÁK, František HOPAN, Kamil KRPEC, Tomáš TOMŠEJ, Tomáš OCELKA a Vladimír PEKÁREK. The Effect f Fuels and Domestic Heating Appliances' Types on Emission Factors of Selected Organic Pollutants. Environmental Science & Technology. Washington: American Chemical Society, 2011, 2011(45), s. 9427-9434. ISSN 1520-5851. [Detail]
FEČKO, Peter, Eva PERTILE, Barbora LYČKOVÁ, Hana VOJTKOVÁ, Iva JANÁKOVÁ a Maciej TORA. Biodegradace nebezpečných odpadů. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2011, 11(1-2), s. 41-48. ISSN 1640-4920. [Detail]
MODLÍK, Miloslav, František HOPAN a Jiří HORÁK. Problematika inventarizace emisí z malých spalovacích zdrojů v domácnostech. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2011, 2011(3), s. 3-6. ISSN 1211-0337. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Milan DEJ, Vladimír PEKÁREK, Michal ŠYC, Tomáš OCELKA a Tomáš TOMŠEJ. Návrh emisních faktorů znečišťujících látek pro spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2011, 2011(3), s. 7-11. ISSN 1211-0337. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN a Kamil KRPEC. Může jedna obec vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2011, 10(10), s. 24-25. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
BURYAN, Petr, Siarhei SKOBLIA, Karel DEDEK, Martin LISÝ, Tadeáš OCHODEK a Jan NAJSER. Plynové turbíny s externě zahřívaným pracovním mediem v kogeneračních jednotkách. Paliva. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2011, 3(3), s. 103-110. ISSN 1804-2058. [Detail]
ŠYC, Michal, Jiří HORÁK, František HOPAN a Kamil KRPEC. Srovnání emisí vybraných znečišťujících látek ze spalování biomasy a uhlí v domácnostech. Paliva. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2011, 7(2/2011), s. 64-68. ISSN 1804-2058. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Veronika HASE, Vladimír MIČKA, Petr KUBESA, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK a Karel LACH. Nanoparticles emission during brown coal briquettes combustion in small output furnaces. Rynek energii. Lublin: Kaprint, 2011, 96(5), s. 145-149. ISSN 1425-5960. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan NAJSER a Rafal Adam CHŁOND. Technical Aspects in Heat and Electric Energy Production by Waste Biomass Gasification in South Moravia Sawmill. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(1), s. 207-220. ISSN 1210-0471. [Detail]
PALUSKA, Radim, Jiří HORÁK, František HOPAN, Marian BOJKO, Radek VÁNI a Zdeněk KOLAJA. Enlargement of measurement range of ERC drop tube. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(1), s. 221-227. ISSN 1210-0471. [Detail]
HORÁK, Jiří, Michal BRANC a Michal STÁŇA. Influence of small furnaces construction type on TSP emissions during wood and brown coal combustion. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(01), s. 89-97. ISSN 1210-0471. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC a Michal STÁŇA. Is one village able to produce as many dioxins as a big waste incineration plant?. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(1), s. 99-104. ISSN 1210-0471. [Detail]
SIKOROVÁ, Lucie, Marcela ŠUCMANOVÁ a Pavel DANIHELKA. Screening of platinum group metals from automobile catalysts in soils of Ostrava city. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011, VII(2), s. 17-26. ISSN 1801-1764. [Detail]
HORÁK, Jiří, Michal BRANC, František HOPAN a Petr KUBESA. Časový průběh emisí prachu při spalování dřeva v krbových kamnech a vložkách. Topenářství, instalace. Praha: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2011, 2011(04), s. 22-25. ISSN 1211-0906. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, František HOPAN a Jiří DVOŘÁK. Legislativní požadavky na spotřebiče určené k vytápění prostor, ve kterých jsou umístěny, popř. k přípravě pokrmů. Topenářství, instalace. Praha: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2011, XXXXV(263), s. 34-37. ISSN 1211-0906. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Jiří DVOŘÁK a František HOPAN. Legislativní požadavky na teplovodní kotle na tuhá paliva určené k vytápění domácností. Topenářství, instalace. Praha: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2011, XXXXIV(5/2011), s. 50-54. ISSN 1211-0906. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Josef CHOVANEC a Eva BEŇOVÁ. Identifikace a kvantifikace rizik vznikajících při výstupu důlních plynů. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2011, 58(mimořádné), s. 16-18. ISSN 1210-7697. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK a František HOPAN. Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů. Český instalatér. Praha: ČNTL, 2011, XXI(4/2001), s. 9-13. ISSN 1210-695X. [Detail]

2010

PALUSKA, Radim, Marian BOJKO a Jiří HORÁK. Experimental measuring and CFD modeling of pulverized coal burnout in drop tube. Archivum Combustionis. Krakow: Polska akademia nauk (PAN), 2010, 2010(3), s. 193-201. ISSN 0208-4198. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC, Milan DEJ a Zdenek LACNÝ. N2O EMISSIONS FROM PRODUCTION OF HNO3. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(2), s. 253-259. ISSN 0208-6425. [Detail]
JABŁOŃSKA, Martyna, Aleksandra CIEPLIŃSKA, Arkadiusz SZYMANEK a Tadeáš OCHODEK. Use of Geothermal Energy to Produce Clean Energy in the Stirling Engine. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(4), s. 905-917. ISSN 0208-6425. [Detail]
NAJSER, Jan. Sesuvný zplyňovač s řízeným podáváním paliva. Energetika. Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2010, 60(12/2010), s. 720-722. ISSN 0375-8842. [Detail]
FEČKO, Peter, Eva PERTILE, Barbora LYČKOVÁ, Hana VOJTKOVÁ, Iva JANÁKOVÁ a Maciej TORA. Biodegradacja odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Mineralna. Krakow: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2010, XI.(1-2), s. 41-48. ISSN 1640-4920. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC, Milan DEJ a Zdenek LACNÝ. Emise N2O z výroby kyseliny dusičné. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(2), s. 158-162. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
NAJSER, Jan a Rafal Adam CHŁOND. Analiza technologii oczyszczania gazu z procesu zgazowania biomasy na przykładzie pracy filtru ceramicznego. Rynek energii. Lublin: Kaprint, 2010, 88(3/2010), s. 107-112. ISSN 1425-5960. [Detail]
PALUSKA, Radim, Marian BOJKO a Jiří HORÁK. Evaluation of thermokinetic parameters influence on pulverized coal burnout in drop tube. Rynek energii. Lublin: Kaprint, 2010, 2010(2), s. 113-117. ISSN 1425-5960. [Detail]
PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, Silvie, Jan KOLONIČNÝ a Jiří HORÁK. Parameters of design and technical solutions of tiled stove. Rynek energii. Lublin: Kaprint, 2010, 2010(5 (90)), s. 130-134. ISSN 1425-5960. [Detail]
KUPKA, David a Jan KOLONIČNÝ. Decarbonizing Technology for Zero Emission Steam Cycle. Rynek energii. Lublin: Kaprint, 2010, 5(90), s. 135-140. ISSN 1425-5960. [Detail]
DLABKA, Jakub, Barbora BAUDIŠOVÁ a Pavel DANIHELKA. Základní principy probitové funkce v rámci prevence závažných havárií. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 10(2/2010), s. 51-54. ISSN 1211-6920. [Detail]
OCELKA, Tomáš, Tomáš TOMŠEJ, Jiří HORÁK, Michal ŠYC, Kamil KRPEC, František HOPAN a Michal STÁŇA. Emission of PCDD/Fs from domestic combustion using various woods, biofuel and coals. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010(2), s. 149-154. ISSN 1210-0471. [Detail]
ŠYC, Michal, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Tomáš OCELKA a Michal STÁŇA. Effect of non-stationary combustion phases on emission factors of selected pollutants and PCDD/F from domestic combustion. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010(2), s. 183-188. ISSN 1210-0471. [Detail]
DEJ, Milan, Rafal Adam CHŁOND a Tadeáš OCHODEK. TSP in the Gas and their Removing in Biomass Gasification Process with Cogeneration Unit. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010(2), s. 57-63. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, Silvie, Jaromír ŠIROKÝ a Jan KOLONIČNÝ. Technical Aspects of Tiled Stoves Construction. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. VŠB TU Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010(2), s. 161-168. ISSN 1210-0471. [Detail]
KUPKA, David, Jaromír ŠIROKÝ a Jan KOLONIČNÝ. Mathematical Model of Film-wise Condensation for Evalution of Heat Transfer coefficient. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. VŠB TU Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010(2), s. 99-107. ISSN 1210-0471. [Detail]
HORÁK, Jiří, Michal BRANC a Helena HNILICOVÁ. Emise jemných částic při spalování dřeva a hnědého uhlí v malých zdrojích. Topenářství, instalace. Praha: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2010, 2010(3), s. 26-30. ISSN 1211-0906. [Detail]

2009

BOJKO, Marian, Radim PALUSKA a Jiří HORÁK. Matematický model vyhořívání uhelných částic. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2009, 2009(2), s. 30-32. ISSN 1802-8535. [Detail]
BOJKO, Marian a Michal BRANC. A definition of the mathematical model of combustion process in the stove. Journal of Applied Science in the Thermodynamics and Fluid Mechanics. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, Vol. 3(No. 1/2009), s. 1-5. ISSN 1802-9388. [Detail]
NAJSER, Jan, Tadeáš OCHODEK a Rafal Adam CHŁOND. CHARAKTER PRACY INSTALACJI SŁUŻĄCEJ DO ZGAZOWANIA BIOMASY A ASPEKTY EKONOMICZNE PROCESU GENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Rynek energii. Lublin: Kaprint, 2009, 15(6/2009), s. 68-74. ISSN 1425-5960. [Detail]
BOJKO, Marian, Radim PALUSKA a Jiří HORÁK. Determination of pulverized coal thermokinetic properties with use of mathematical modelling. Sborník vědeckých prací fakulty strojní, řada strojní. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní: VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, 2009, 2009(3), s. 149-158. ISSN 1210-0471. [Detail]
NAJSER, Jan, Tadeáš OCHODEK a Jiří HORÁK. Splyňovanie biomasy. Slovgas. Bratislava: Slovenský plynárenský a naftový zväz, 2009, XVIII(4/2009), s. 28-31. ISSN 1335-3853. [Detail]
NAJSER, Jan a Tadeáš OCHODEK. Kogenerácia so splyňovaním biomasy. Technológ. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, I(1), s. 28-33. ISSN 1337-8996. [Detail]
BOJKO, Marian, Radim PALUSKA, Jiří HORÁK a Michal STÁŇA. Matematické modely vyhořívání uhelných částic v pádové trubce. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2009, 2009(2), s. 33-38. ISSN 1213-1660. [Detail]

2004

OCELKA, Tomáš, Roman GRABIC, Vratislav TYDLITÁT, Vladimír PEKÁREK, Pavel DANIHELKA, Jiří HORÁK, Lucie ADAMČÍKOVÁ, Kamil KRPEC a Libor OBAL. Studium možností snižování emisí toxických látek při spalování tekutých paliv v kotlích do 70 KW. II. Spalování v hořákových kotlích. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2004, 16(3/2004), s. 1-7. ISSN 1211-0337. [Detail]
OCELKA, Tomáš, Roman GRABIC, Vratislav TYDLITÁT, Vladimír PEKÁREK, Pavel DANIHELKA, Jiří HORÁK, Lucie ADAMČÍKOVÁ a Kamil KRPEC. Studium možností snižování emisí toxických látek při spalování tekutých paliv v kotlích do 70 KW. I. Spalování v odpařovacích kotlích. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2004, 16(2/2004), s. 7-13. ISSN 1211-0337. [Detail]

2003

TYDLITÁT, Vratislav, Tomáš OCELKA a Jiří HORÁK. Malé kotle pro spalování kapalných paliv v ČR. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2003, 2003(1), s. 20-23. ISSN 1211-0337. [Detail]

2002

NOSKIEVIČ, Pavel a Jiří HORÁK. Výzkum spalování v malých uhelných kotlích. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2002, 2002(1), s. 11-19. ISSN 1213-1660. [Detail]

2001

MALACHOVÁ, Kateřina, Denisa LEDNICKÁ, Pavel DANIHELKA, Milan DEJ a Jiří HORÁK. Emise organických látek vznikajících spalováním černouhelných briket a jejich mutagenní účinky. Ochrana ovzduší. Praha: Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2001, 2001(3), s. 5-9. ISSN 1211-0337. [Detail]

1998

OCHODEK, Tadeáš a Jiří HORÁK. Měrné emise škodlivin ze zdrojů malých výkonů. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 1998, 1998(1), s. 273-279. ISSN 1335-1788. [Detail]

1996

HORÁK, Jiří a Marcel VÁTNÝ. Měření účinnosti plynového kondenzačního kotle. Energetika. Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 1996, 46(5), s. 158-160. ISSN 0375-8842. [Detail]