Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

2015

HORÁK, Jiří. Smokeman´s decalogue of a good stoker (SMOKEMANovo desatero správného topiče). In: Ochrana ovzdušia 2015. Bratislava: Kongres studio, 2015. s. 53-58. ISBN 978-80-89565-22-1. [Detail]

2014

DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ a Jan MAREK. FLASH-POINT OF C1-C5 WATER-ALCOHOL MIXTURES. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23. – 24. 10. 2014, Technická univerzita v Liberci]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 38-43. ISBN 978-80-7494-110-8. [Detail]
RAJCZYKOWSKI, Krzysztof, Dorota MARCIOCHA a Magda SKONIECZNA. Impact of wastewater generated during gasification processes on the chlorophyll concentration and the overall condition of oat and red clover. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 25-32. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK a Ivana BARTLOVÁ. Flash-Point Prediction for Binary Mixtures of Alcohols. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
KADUCHOVÁ, Katarína, Jozef JANDAČKA, Richard LENHARD, Jan KOLONIČNÝ a Jiří HORÁK. Parameters of central Boiler Depending the Amount of Combustion Air. In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014 : XIX. International Scientific Conference : 09.4. - 11.4. 2014, Nízké Tatry, Slovakia. Žilina: University of Žilina, 2014. s. 101-104. ISBN 978-80-554-0855-2. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Lenka MATĚJOVÁ, Jiří HORÁK, Jana KUKUTSCHOVÁ, Jozef JANDAČKA a Michal HOLUBČÍK. TiO2 based nanostructured materials studied by thermogravimetric methods. In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014 : XIX. International Scientific Conference : 09.4. - 11.4. 2014, Nízké Tatry, Slovakia. Žilina: University of Žilina, 2014. s. 77-82. ISBN 978-80-554-0855-2. [Detail]

2013

SKŘÍNSKÝ, Jan, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Guillaume TETU, Vilém SLUKA a Jozef SENČÍK. MATHEMATICAL MODELS OF THE ACCIDENTS SPECIFIC FOR TRANSPORTATION ACTIVITIES OF FLAMMABLE SUBSTANCES. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14.-15. november 2013, Košice, Slovensko. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-89282-88-3. [Detail]
BAUDIŠOVÁ, Barbora, Jakub ŘEHÁČEK a Jakub DLABKA. Emergency Planning Zones – Purpose and Determination. In: TRANSCOM 2013 : 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists : proceedings : section 9 : security engineering, forensic engineering : Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. Žilina: University of Žilina, 2013. s. 9-14. ISBN 978-80-554-0698-5. [Detail]

2012

ZELINGER, Zdeněk a Jan SKŘÍNSKÝ. Comparison of Allan and Hadamard variances based on the instrument stability characteristics. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : 15.-16. november 2012, Košice, Slovensko. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-89282-82-1. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Ervín KOZUBEK, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Jakub DLABKA, Michal VAŠINEK, Marian BOJKO, Eva GRIGOROVÁ, Pavel KUBÁT, Zdeněk ZELINGER a Ondřej ŠTĚPÁNEK. CFD simulations of buoyancy-driven coflow nonpremixed flame using global chemistry models. In: COST Action CM0901 - Detailed Chemical Kinetic Models for Cleaner Combustion : scientific report of the 3rd annual meeting held in Sofia, Bulgaria : 5th-7th September 2012. Sofia: Avangard Prima, 2012. s. 92-94. ISBN 978-619-160-036-6. [Detail]
ADAMEC, Vilém a Miloš ZAJÍC. Aplikace analýzy rizika v bezpečnostní ochraně objektů. In: Ochrana obyvatelstva - nebezpečné látky 2012 : Ostrava, VŠB - TU 1. - 2. února 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-109-5. [Detail]

2011

BEŇOVÁ, Eva, Dosoudil TOMÁŠ a Pavel DANIHELKA. SPECIFIKA VÝBUCHŮ U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 17-29. ISBN 978-80-248-2486-4. [Detail]
SIKOROVÁ, Lucie, Marcela ŠUCMANOVÁ a Pavel DANIHELKA. Screening platinových kovů z automobilových katalyzátorů v půdách města Ostravy. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 243-259. ISBN 978-80-248-2486-4. [Detail]
SIKOROVÁ, Lucie a Halina MARTÁSKOVÁ. Montážní práce na externích pracovištích - jak zajistit BOZP?. In: XXIV.medzinárodná konferencia "Aktuálne otázky bezpečnosti práce". Košice: TU Košice, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-553-0764-0. [Detail]

2009

OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC a Zdenek LACNÝ. Emise N2O z výroby kyseliny. In: CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-86059-51-8. [Detail]