Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

2015

OBALOVÁ, Lucie, Kateřina KARÁSKOVÁ, František KOVANDA, Květa JIRÁTOVÁ, Jaromír ŠRÁMEK, Piotr KUSTROWSKI, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Kamila KOČÍ, Karel BOROVEC a Milan DEJ. K/Co4MnAlOx catalyst for N2O abatement from nitric acid plant waste gases – results of pilot plant-scale testing. [Rusko]: [s.n.], 2015. 466 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

2014

SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Christina SERAFÍNOVÁ, Radka PŘICHYSTALOVÁ a Petra LUKEŠOVÁ. Comparison of three nanoparticle sizing instruments: The influence of aerosol-exhaust system in an industrial seeding process. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 1546 s. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Prediction of flammable mixtures flash-point. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 1549 s. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Flash-point prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Mária SKŘÍNSKÁ. Calculation of maximum explosion pressure for gaseous C1-C3 oxidiser mixtures with different initial temperatures in a spherical closed volume. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
KALIČÁKOVÁ, Zdeňka, Pavel DANIHELKA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Charakterizace emisí ultrajemných částic z brzdných procesů na dynamometru. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. ISBN 978-80-7013-568-6. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Mária SKŘÍNSKÁ. EXPLOSIONS IN POWER INDUSTRY - CASES, CAUSES, CONSEQUENCES, AND PREVENTION. Košice: Technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-553-1715-1. [Detail]

2013

ŘEHÁČEK, Jakub, Jakub DLABKA, Pavel DANIHELKA, Barbora BAUDIŠOVÁ, Jan SKŘÍNSKÝ a Vilém SLUKA. Optimization of external emergency planning zones in the Czech Republic. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning/Social Research, 2013. 92-93 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]