Skip to main content
Skip header

2022

Code Title Start year End year
TK04020140 Micro combined heat and power technology based on the organic Rankine cycle (ORC) with biomass combustion 2022 2024
TK04020181 Research of distribution of mercury in wet flue gas desulfurization systems 2022 2024

2021

Code Title Start year End year
LIFE20PRE/FI/000006 Harmonizing reliable test procedures representing real-LIFE air pollution from solid fuel heating appliances 2021 2024
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023803 Development of a solid fuel stove with ceramic lining and temperature control for baking Smart Heat 2021 2023
FW03010351 Technology of low-emission local heater burning biomass for houses with almost zero energy consumption 2021 2022
FW03010612 Battery storage with a guaranteed service life of at least 25,000 cycles and a discharge / charge rate of up to 3C for households, industry, electromobility and community energy applications 2021 2022
VI04000064 Comprehensive risk reduction of disasters of epidemiological, natural and technical character by building resilience at the local level 2021 2022

2020

Code Title Start year End year
LIFE18 IPE/SK/000010 Enhancing the implementation of Air Quality Management Plans in Slovakia by strengthening capacities and competencies of regional and local authorities and promoting air quality measures 2020 2027
SS02030031 Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System 2020 2026
SS01010121 Analysis of the real operation of solid-fuel household heating systems 2020 2023
TK03030198 Research and development of processes of coke oven gas conversion to hydrogen and alternative fuel 2020 2023
CZ.01.1.0 2/0.0/0.0 /19_262/ 0020128 New construction platform of fireplace insert with pyrolysis combustion 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019973 Pellet stove with a healthy radiant heat storage function and automatic combustion control 2020 2022
NFP304010U698 Innovation of educational programs in the field of power engineering 2020 2022
NFP304010Y352 Innovation for energy sources 2020 2022
1191100073 Modern ecological transport at the ERC 2020 2021
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019748 Electromobility in ERC 2020 2021

2019

Code Title Start year End year
TK02010156 Problems and impacts of the use of solid alternative fuels 2019 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015493 Development of a new type of interior stoves in low energy and passive houses 2019 2022
EF18_069/0010049 Research on the identification of combustion of unsuitable fuels and systems of self-diagnostics of boilers combusting solid fuels for domestic heating 2019 2022
FV40307 Intelligent hybrid heat source with an output of up to 100 kW 2019 2022
02680 The feasibility study of Centre Energy and Environmental Technologies 2019 2019
SP2019/116 Interference of methods for reducing emissions of harmful substances, including qualitative and quantitative analysis of the gas composition generated by gasification technology using portable analyzers 2019 2019
SP2019/83 Monitoring the operating parameters of a small combustion equipment and determining its effect on condensation of water in the flue gas 2019 2019
SP2019/89 Research of conversion processes and utilization of waste heat in the framework of fuel-energy technological complexes 2019 2019
Implementation of pilot control measurement of pollutant emissions on small boilers obtained in subsidiy programme "Kotlikova dotace" of MSR 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012430 Methodology and system solution when applying the standard ISO 50001 2018 2021
EG17_107/0012424 Small-scale ORC unit with special expanders 2018 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010305 Combined decontamination of waters polluted by engines fuel additives using nanotechnologies 2018 2020
EG16_084/0010332 Waste heat using technology generated by the waste disposal of water treatment 2018 2020
06738 Study of the possibility of increasing the energy independence of yearlong sports and recreation areas - pilot project 2018 2018
SP2018/174 Purification of gas produced by gasification by various materials, method of continuous analysis of ammonia content in ash 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
EG16_084/0010314 Micro ORC unit with utilisation of 3D printing 2017 2020
FV20623 Low emission off-grid heat source for solid fuels up to 500kW 2017 2020
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005067 Development of curcuit for measurement of real ignition energy of capacitive discharge 2017 2019
SP2017/105 Charakterizace popelů a emisí prachu ze spalování tuhých paliv v domácnostech 2017 2017
SP2017/178 Procesy transformace méně hodnotných a netradičních paliv 2017 2017
SP2017/179 Technologie využívání odpadních energií 2017 2017
Technologies for reducing dust emissions from heating sources, incl. identification combustion undesirable substances 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
EG15_019/0004928 Hot-water fireplace inserts with integrated accumulation 2016 2019
HN7401601 MERO ČR a.s.,Danihelka 2822 2016 2016
HN7411601 MERO ČR a.s.,Danihelka 2822 2016 2016
SP2016/137 Provozní charakteristiky rozdílných technologií využití odpadního tepla včetně akumulace 2016 2016
SP2016/144 Zplyňovací procesy se zaměřením na možnosti využití RDF a využití prachu pro sorpci dehtovitých látek 2016 2016
SP2016/152 Stanovení parametrů sporáků na tuhá paliva a charakterizace popelů ze spalování tuhých paliv v domácnostech 2016 2016
TB050MZP011 Assessment of the impact of disruption in elements of critical infrastructure in the field of energy sector on environmental security 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
LO1403 The Inovation for Efficiency an Environment-Growth 2015 2019
122D142005508 Case studies of the use of energy efficiency measures in practice ESCOs 2015 2016
ED2.1.00/19.0407 Increase of Capacity and Quality of INEF Center 2015 2016
TB040MZP016 Research specific pollutant emissions from the combustion of solid fuels in local heating 2015 2016
SP2015/128 Stanovení provozních vlastností lokálních spotřebičů spalující tuhá paliva – metoda kalorimetrické komory 2015 2015
SP2015/132 Emise jemných částic z antropogenních činností (vytápění domácností, brzdné procesy automobilů) 2015 2015
SP2015/176 Termické procesy, materiály a produkty 2015 2015
SP2015/177 Procesy a technologie využití energie a jejich parametry 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
22420220037 Impact of municipal waste combustion in small heat sources on the environment in villages 2014 2015
SP2014/125 Měrné emise znečišťujících látek a provozní vlastnosti malých spalovacích zdrojů 2014 2014
SP2014/160 Enviromentální aspekty provozu energetických zařízení 2014 2014
SP2014/177 Řízení energetických sítí a související rizika a nejistoty 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
4CE535P3 Environmental and Economic Benefits form Biochar Clusters in the Central Area 2013 2015
00749 Projekt identifikace energetických úspor v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj 2013 2014
22420220033 Waste management in the Moravian-Silesian and Žilina regions 2013 2014
3228/2013/OŽP SMOKEMAN zasahuje - INFOTERMA 2014 2013 2014
BP2012 Efficient Coal Fired Stoker Boiler 2013 2014
NFP2241 03201 06 Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků 2013 2014
FRVS2013/532 Provozní vlastnosti kondenzačního plynového kotle 2013 2013
SMOKEMAN zasahuje na výstavě Střechy, pláště, izolace, stavba 2013 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
TE01020036 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny 2012 2019
CZ.1.07/2.4.00/17.0032 Budoucnost technických oborů 2012 2014
DP29 Aktuální a budoucí energetika 2012 2012
DP30 Výměnné stáže INEF 2012 2012

2011

Code Title Start year End year
FR-TI3/140 Moderní práškový hořák 2011 2014
3934776 Regional learning and expert center of REACH and chemical safety 2011 2013
FR-TI3/143 esearch and development of a separation after-cooling condenser of steam-gas mixture behind the separation steam generator 2011 2013

2010

Code Title Start year End year
ED0036/01/01 Inovace pro efektivitu a životní prostředí 2010 2014
CZ.1.05/2.1.00/01.0036 Inovace pro efektivitu a životní prostředí 2010 2013
122D142000504 Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji 2010 2011
Progresivní technologie a systémy pro energetiku 2010 2011
1072755 Výstavba FVE na vybraných střešních systémech VŠB-TU Ostrava-Poruba 2010 2010
SP/201081 Stanovení vlivu provozních podmínek malých spalovacích zařízení na velikost emisních faktorů znečišťujících látek. 2010 2010
SP/201086 Vztah designového a technického řešení kachlových kamen 2010 2010
SP/201088 Separace CO2 z paroplynové směsi v separačním parogenerátoru 2010 2010

2009

Code Title Start year End year
FR-TI1/178 Krbová kamna se sníženou produkcí prachu 2009 2013
FR-TI1/219 Development and research of gasification of wood waste in the form of wood chips 2009 2012
FR-TI1/344 Snižování emisí tuhých znečišťujících látek z energoplynu za vysokých teplot 2009 2012
GA101/09/1464 Thermodynamic analysis of processes the biofuels combustion and gasification 2009 2011
Support for biomass local heating 2009 2011
ROZP2009/19/27 Technologický pavilon 2009 2009
ROZP2009/19/28 Uplatnění nejlepších dostupných technologií energetického využití biomasy 2009 2009

2008

Code Title Start year End year
FI-IM5/159 Biomase and RDF Gasification and Production Electrical Energy by the Help of Turtbomachine 2008 2011
02138-2007-ŠMS Konference - DTČ 2008 2008
OK 486 Regional contact point for FP7 in Moravian-Silesian Region 2008 2008

2007

Code Title Start year End year
FI-IM4/188 Výzkum a vývoj separačního parogenerátoru 2007 2010