Skip to main content
Skip header

Patents

The method of gas production from at least partially gasifible solid material and the equipment for implementation of this method.
The inventor: Najser Jan, Ochodek Tadeáš.
Industrial Property Office in Prague, Czech Republic. Patent no. 304091. Prague 5.9.2013

Utility pattern

OCHODEK T., KOLONIČNÝ J., HORÁK J., KRPEC K. Automatic condensation boiler for combustion of high moisture biomass. Industrial Property Office in Prague, Czech Republic, 2013. Utility pattern no. 25851

Articles in the impact magazines of World Database ISI

 • HOPAN, F., JANKOVSKÁ, Z., HORÁK, J. Determination of kinetic parameters of pulverized coal in drop tube test facility. Rynek energii, 2012, roč. 103, č. 6 (103) – 2012, s. 113–118. ISSN 1425–5960
 • BURYAN, P., HORÁK, J., JANKOVSKÁ, Z., HOPAN, F., KRPEC, K., KUBESA, P. Vývoj hořlavých plynů ze skládkování komunálních odpadů. Chemické listy, 2013, roč. 8, č. 605–672, s. 655–658.
 • HORÁK, J., JANKOVSKÁ, Z., STRAKA, F., BURYAN, P., KUBESA, P., HOPAN, F., KRPEC, K. Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 6, s. 502–509.
 • PŘICHYSTALOVÁ, R., SIKOROVÁ, L., KREJSOVÁ, H., DANIHELKA, P. Implementace a problematické aspekty nařízení REACH. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 146–150.
 • BRZICOVÁ, T., LOCHMAN, I., DANIHELKA, P., LOCHMANOVÁ, A., LACH, K., MICKA, V. Immunological assays as an opportunity of assessment of health risks of airborne particle mixture including nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series, 2013, 429 (1), art. no. 012032
 • BEŇOVÁ, E., KOUDELKOVÁ, J., PROKOP, P., DANIHELKA, P. The Analysis of the Risks of the Firedamp Leakage at the Ostrava-Karvina Mine District. Acta Montanistica Slovaca, 2012, roč. 17, č. 2, s. 85–92.
 • ŠULC, J., ŠTOJDL, J., RICHTER, M., POPELKA, J., SVOBODA, K., SMETANA, J., VACEK, J., SKOBLJA, S., BURYAN, P., Biomass waste gasification – Can be the two stage process suitable for tar reduction and power generation?. Waste Management, 2012 32 (4), PP. 692–700.
 • MARKIEWICZ, D., SZYMANEK, A., SZYMANEK, P., OCHODEK, T. Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I. Dodatek surowego wodorowęglanu sodu. Przemysł Chemiczny, Lista fliladelfijska. 5, 2013

Prototypes, functional patterns, certificated methods and other results

 • HORÁK, J., MARTINÍK, L., KRPEC, K., OCHODEK, T., KOLONIČNÝ, J. Hořák pro spalování vlhké biomasy. 2013. Funkční vzo­rek
 • HORÁK, J., MARTINÍK, L., KRPEC, K., OCHODEK, T., KOLONIČNÝ, J. Kondenzační jednotka pro automatický kotel na biomasu. 2013. Funkční vzo­rek
 • HORÁK, J., HOPAN, F. Systém pro dávkování monodisperzního vzorku uhlí do pádové trubky. 2012. Funkční vzo­rek
 • MIKUNDA, J., KRPEC, K., HORÁK, J. Teplovodní kotel Ecomax 24-FV. 2012. Funkční vzo­rek
 • HOPAN, F., KRPEC, K. Aparatura pro odběr ultrajemných prachových částic ze spalin. 2012. Funkční vzo­rek
 • KUBESA, P., HORÁK, J., HOPAN, F., KRPEC, K. Stacionární systém ředění spalin. 2012. Funkční vzo­rek
 • KUBESA, P., HORÁK, J., HOPAN, F., KRPEC, K. Systém pro odvod a ředění spalin s regulovaným ředícím poměrem. 2012. Funkční vzo­rek
 • KUBESA, P., HORÁK, J., HOPAN, F., KRPEC, K. Systém pro odvod a ředění spalin s filtrací ředícího vzduchu HEPA filtrem. 2012. Funkční vzo­rek
 • NAJSER, J., PEER, V. Stabilizační hořák pro spalování energoplynu. 2012. Funkční vzo­rek
 • HOPAN, F., HORÁK, J. Metodika pro stanovení úbytkových křivek na experimentálním zařízení „pádová trubka“. 2012
 • NAJSER, J. Energetický zdroj. 2012. Funkční vzorek
 • NAJSER, J., CHŁOND, R. Přístroj na stanovení vlhkosti plynů. 2012. Funkční vzo­rek
 • NAJSER, J., CHŁOND, R. Adaptivní regulátor topných hadic. 2012. Funkční vzo­rek
 • NAJSER, J., PEER, V. Laboratorní zplyňovací jednotka. 2012. Funkční vzo­rek
 • HOPAN, F., HORÁK, J., KRPEC, K. VECO 007 – Stanovení účinnosti vzorkování monitoru aerosolu (gravimetrická metoda). 2012
 • DURČÁK, M., KARÁSEK, R., BOROVEC, K., DEJ, M. Držák absorbérů. 2012. Funkční vzo­rek
 • KOLONIČNÝ, J., OCHODEK, T., HORÁK, J. Indikátor emise PM2,5 na obyvatele v českých krajích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., OCHODEK, T., HORÁK, J. Indikátor emise PM2,5 na plochu zástavby v českých krajích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., HORÁK, J., CHŁOND, R. Indikátor emise PM2,5 na obyvatele v polských vojvodstvích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., HORÁK, J., CHŁOND, R. Indikátor emise PM2,5 na plochu zástavby v polských vojvodstvích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., OCHODEK, T. Roční emise prachu PM2,5 v obcích ve všech krajích a vojevodstvích v příhraniční oblasti ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., OCHODEK, T., HORÁK, J. Suma faktoru emise PM2,5 na obyvatele a plochu zástavby v českých krajích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa

OPVAVPI