Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší
Kód
SS02030031
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vyvinout metody kontrol kvality ovzduší, identifikace zdrojů znečišťování ovzduší a jejich podílů na koncentracích znečišťujících látek se zaměřením na hlavní stávající problémy kvality ovzduší a obtížně kvantifikovatelné druhy znečištění. V návaznosti výše uvedeného je třeba vyvíjet modelové nástroje identifikující rozptyl znečistění ovzduší, a to jak s ohledem na aktuální koncentrace, tak i se zaměřením na budoucí rozvoj technologií. Součástí výzkumu je i rozvoj laboratorních metod pro hodnocení kvality ovzduší, a to jak metod manuálních, izotopových analýz prvků ve vzorkách aerosolových částic, tak i metod elementární analýzy aerosolových částic.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2026
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Prostředí pro život (od r.2020)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam