Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia
Kód
LIFE18 IPE/SK/000010
Předmět výzkumu
Projekt se zaměřuje na odstranění bariér v implementaci plánu řízení kvality ovzduší dle směrnice 2008/50/EC a podporu opatření pro zvýšení kvality ovzduší. VŠB-TUO odpovídá za informační kampaň formou školení a edukačních akcí v ČR (24 akcí Smokeman ve městech, 11 x videospotů, 9 výstav, 24 odborných kurzů) s cílem zvýšit informovanost uživatelů spalovacích zařízení na pevná paliva. Další aktivitou je stanovení reálných parametrů spalovacích zařízení na pevná paliva v domácnostech (cca 10 instalací).
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2027
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program EU
Řešitel
Zpět na seznam