Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky
Kód
NFP304010U698
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce formou zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání k potřebám trhu práce. Cíle bude dosaženo inovací vybraných předmětů vzdělávání, rozšířením experimentální výuky, stážemi a výměnnými pobyty, to vše ve spolupráci s průmyslovými podniky. Budou inovovány stěžejní energetické předměty a budou dále rozšířeny o související oblast bezpečnosti a resilience dodávek energií, vodíkové energetiky a využití bateriových uložišť, jakož i o nový koncept decentralizace na bázi využití obnovitelných zdrojů. Cílovou skupinou jsou především studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů, ale také související pedagogický personál a průmyslové podniky jako budoucí zaměstnavatelé. Projekt se svými aktivitami a výstupy zaměřuje na průmyslové kraje Moravskoslezský a Žilinský.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam