Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace pro zdroje energie
Kód
NFP304010Y352
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi dvěma univerzitními pracovišti a malými a středními podniky (MSP), které představují cílovou skupinu projektu. MSP díky vytvořenému "partnerství" budou profitovat z přístupu ke špičkovému vybavení univerzit a nejnovějších poznatků v oboru díky přenosu znalostí z akademického prostředí. Aktivnější propojení univerzit se světem podnikání umožní zlepšit inovační systém a konkurenceschopnost MSP, které mají v rozvoji místních ekonomik nezastupitelnou roli. Přenos znalostí bude probíhat v rovině transferu výsledků výzkumu. Projekt se zaměřuje zejména na firmy zabývající se vývojem a výrobou spalovacích zařízení na tuhá paliva malých a středních výkonů (do cca 300 kW), dalším zaměřením jsou také alternativní energetické zdroje a techniky ochrany ovzduší.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam