Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností
Kód
EF18_069/0010049
Předmět výzkumu
Projekt se zaměřuje na problematiku emisí tuhých znečišťujících látek ze spalovacích zařízení malého výkonu (převážně do 30 kW) určených pro vytápění domácností. Cílem projektu je realizace výzkumu v oblasti opatření (technických a organizačních) pro snížení emisí prachu, a to prostřednictvím účinného mechanismu kontroly spalování nevhodných paliv (výzkumný cíl 1) a vhodné autodiagnostiky kotle pro sledování správného průběhu spalovacího procesu (výzkumný cíl 2). Ke splnění cílů přispěje řešitelský tým složený z výzkumných a technických pracovníků ze tří odborných pracovišť VŠB-TUO (tři centra VaVpI). Nedílnou součástí projektu je rozvoj spolupráce s aplikační sférou za účelem získání podnětů pro lepší využitelnost výsledků projektu v praxi, zajištění zpětné vazby z experimentálního ověřování, vzájemného transferu znalostí a budoucí komercializace dosažených výsledků.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
OP VVV Výzkumné projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam