Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sledování provozních parametrů malého spalovacího zařízení a stanovení jejich vlivu na kondenzaci vody ve spalinové cestě
Kód
SP2019/83
Předmět výzkumu
Modul 1: Stanovení vlivu provozních parametrů spalovacího zařízení na kondenzaci vody ve spalinové cestě Výzkumná aktivita v rámci modulu 1 se bude zabývat problematikou nízké výstupní teploty spalin především z moderních automatických kotlů na pevná paliva. Legislativním zvyšováním nároků na účinnost spalovacích zařízení je vyvíjen tlak na výrobce, který je vede cestou snižování výstupní teploty spalin. Toto opatření je však doprovázeno bezpečnostními a provozními komplikacemi na straně spalinové cesty, jejíž součástí jsou kouřovod a komín. Jedná se přede vším o snížení rozdílu hustot mezi spalinami a okolním vzduchem, což zapříčiňuje výrazné snížení komínového tahu a o kondenzaci spalin ve spalinové cestě, což může vést k její destrukci ústící např. v únik spalin do obydlí. Teplota rosného bodu spalin může být ovlivněna např. přebytkem spalovacího vzduchu nebo složením paliva. Tento modul bude zahrnovat návrh měřícího úseku pro stanovení tepoty rosného bodu spalin v reálných podmínkách za malým spalovacím zařízením. Tento měřící úsek bude dále sestaven a napojen za reálné spalovací zařízení s odvodem do nově postaveného zděného komínu. Předmětem měření bude změna teploty rosného bodu v závislosti na proměnných přebytcích vzduchu, na proměnných výkonech spalovacího zařízení a na proměnném palivu. Pro zmíněné spalovací zkoušky budou použita spalovací zařízení a paliva, která jsou běžně zastoupena v domácnostech v ČR. Výsledkem tohoto modulu bude souhrnná zpráva zahrnující zjištěné poznatky, které mohou vést k širší diskuzi o nucené zvyšování účinnosti malých spalovacích zařízení na tuhá paliva. Modul 2: Analýza malého spalovacího zařízení v reálném provozu Výzkumná aktivita v rámci modulu 2 se bude zabývat problematikou stanovení provozních a emisních parametrů malého spalovacího zařízení v reálném provozu. Legislativou jsou stanoveny provozní parametry. Zda je malé spalovací zařízení schopno splnit tyto provozní parametry je u malého spalovacího zařízení kontrolováno při uvádění výrobku na trh certifikovanou zkouškou autorizovanou osobou na zkušebně. Při prodeji malého spalovacího zařízení koncovému zákazníkovi a jeho montáži odbornou firmou je kotel nastaven dle doporučeného nastavení výrobce a jeho provozní parametry již nejsou kontrolovány. Toto nastavení však odpovídá specifickým podmínkám zkušebny a použitému palivu. Při reálném provozu v kotelnách jsou podmínky provozu i použité palivo jiné. Z toho vyplývá, že i sledované provozní parametry takto instalovaného zařízení při reálném provozu nebudou takové, jako byly dosaženy na zkušebně. Tento modul bude zahrnovat návrh zařízení, kterým by se daly sledovat provozní parametry malého spalovacího zařízení v reálném provozu. Naměřené hodnoty sledovaných parametrů budou porovnány s naměřenými hodnotami zkušebny autorizované osoby. Pro zmíněné spalovací zkoušky budou použita spalovací zařízení a paliva, která jsou běžně zastoupena v domácnostech v ČR. Výsledkem tohoto modulu bude souhrnná zpráva zahrnující zjištěné poznatky.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam