Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Problematika a dopady využívání tuhých alternativních paliv
Kód
TK02010156
Předmět výzkumu
Cílem projektu je prostřednictvím realizace výzkumu a vývoje v oblasti zpracování a energetického využívání materiálově dále nevyužitelných odpadů shromáždit ucelený soubor znalostí, jehož existence je nezbytná pro tvorbu budoucích strategických a koncepčních dokumentů a navazujících regulačních a podpůrných postupů. Projekt má výrazně multidisciplinární charakter, jelikož se kromě energetiky zaměřuje na odpadové hospodářství, dopady na životní prostředí a související socioekonomické aspekty. Projekt vychází z podmínek a potřeb Moravskoslezského kraje (MSK) a zdejších firem, ale jeho výsledky budou aplikovatelné pro celou ČR. Výstupem projektu budou znalosti a analýzy, které přispějí k technologickému rozvoji a současně k efektivnějšímu výkonu kompetencí orgánů veřejné správy.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
THÉTA (2018-2025)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam