Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010314
Předmět výzkumu
Věcnou náplní projektu je výzkum a vývoj kogenerační technologie malého výkonu (1 až 5 kWe) pro využití nízkopotenciálního tepla (z libovolného zdroje) na principu Organického Rankinova cyklu (ORC). Jde o obnovitelný zdroj energie s nulovými emisemi CO2, přičemž samotná jednotka nespotřebovává žádné palivo z primárních zdrojů. Plánovaným výsledkem projektu je funkční prototyp sloužící jako základ pro komerční nasazení.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam