Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Technologie chlazeného roštu pro spalování TAP
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009893
Předmět výzkumu
Věcnou náplní projektu je adaptace a vývoj technologie pro spalování tuhých alternativních paliv (TAP) na bázi odpadů na vodou chlazeném roštu, kde největším problémem je dávkování TAP, jeho rovnoměrná distribuce na roštu, přívod spalovacího vzduchu a tvorba znečišťujících látek. Z hlediska velikosti se projekt zaměřuje na decentralizované jednotky ve výkonovém rozsahu 10 až 40 MW. Účelem spalování TAP je jejich využití k výrobě elektřiny a tepla.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam