Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Metodika a systémové řešení při aplikaci normy ISO 50001
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012430
Předmět výzkumu
Cílem projektu je tvorba uceleného certifikovaného metodického postupu, technického popisu, podpůrného analytického a výpočtového aparátu a nástrojů usnadňujících zavádění systémů energetického řízení. Na uvedené navazuje tvorba struktury databáze a specifikované požadavky na vizualizaci na všech úrovních přístupů. Dále bude řešeno propojení na externí zdroje dat a zavádění rutinního běhu systémových nástrojů umožňujících evidenci, třídění, analyzování, plánování a vyhodnocování technických, provozních a ekonomických údajů a ve výsledku samotné aplikace testování ve vybraných společnostech a obchodní činnost.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam