Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Technologie využití odpadního tepla vznikajícího při likvidaci odpadů z čištění vod
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010332
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na vyvinutí technologie využití nízkopotenciálního odpadního tepla, které vzniká při termické likvidaci odpadů z čištění vod. Výstupem projektu budou dva prototypy technologie expandérů, s jedním a dvěma expandéry řazenými za sebou, o výkonu 20-30 a 30-60 kWe. Dalšími výstupy budou 4 užitné vzory, jak na řešení samotných technologií, tak na speciální použité trysky.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam