Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vplyv spalovania komunálného odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach
Kód
22420220037
Předmět výzkumu
Cílem projektu je určení emisních faktorů při spalování směsi klasických tuhých paliv a komunálního odpadu v ohništích prohořívacích kotlů využívaných v rodinných domech. Následně bude určen dopad na ovzduší ve vybraných obcích při využívání uvedené směsi.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program EU
Řešitel
Zpět na seznam