Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích
Kód
TB040MZP016
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam