Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků
Kód
NFP2241 03201 06,
Předmět výzkumu
Cílem projektu je podstatné rozšíření současné a nastartování nové spolupráce v oblasti vzdělávání studentů a výzkumných pracovníků, a jejich spolupráce, dvou univerzitních pracovišť, Výzkumného energetického centra (dále VEC) na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a Katedry energetickej techniky (dále KET) na Žilinské univerzitě v Žilině. Spolupráce bude v oblasti výměny studentů a výzkumných pracovníků. Spolupráce bude odborně zaměřena, vzhledem na působení pracovišť, na oblast energetiky, především na spalování a zplyňování paliv, problematiku tepelných čerpadel, nanočástic, tepelných trubic, využití biouhlí a další témata, která jsou pracovištím blízká a je žádoucí jejich řešení v cílových krajích.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program EU
Řešitel
Zpět na seznam