Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nakládání s odpady v Moravskoslezském a v Žilinském kraji
Kód
22420220033
Předmět výzkumu
Programy odpadového hospodářství předpokládají postupně omezování ukládání adpadů na skládkách. Projekt si klade za cíl zpracovat aktuální bilanci vznikajících odpadů v Moravskoslezském kraji a ve Zlínském kraji a dále rozpracovat další možnosti zvyšování separace a recyklace odpadů.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program EU
Řešitel
Zpět na seznam