Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí
Kód
FI-IM5/159
Předmět výzkumu
Řešení projektu představuje návrh a výrobu prototypu koncepčně zcela nové kogenerační jednotky. Spočívá v použití jednohřídelového turbosoustrojí, kde je kompresorem stlačený vzduch ve výměníku, tvořícím součást spalovací komory energoplynu ohříván až na teplotu 900oC a následně expandován ve dvoustupňové expanzní turbině. Z turbiny výstupující vzduch s teplotou cca 450 oC je využit pro zplyňování a spalování. Energoplyn se v tomto případě nemusí před spalovací komorou chladit ani čistit od dehtů prachu.
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2011
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
IMPULS
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam