Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí
Kód
FI-IM5/159
Předmět výzkumu
Řešení projektu představuje návrh a výrobu prototypu koncepčně zcela nové kogenerační jednotky. Spočívá v použití jednohřídelového turbosoustrojí, kde je kompresorem stlačený vzduch ve výměníku, tvořícím součást spalovací komory energoplynu ohříván až na teplotu 900oC a následně expandován ve dvoustupňové expanzní turbině. Z turbiny výstupující vzduch s teplotou cca 450 oC je využit pro zplyňování a spalování. Energoplyn se v tomto případě nemusí před spalovací komorou chladit ani čistit od dehtů prachu.
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
IMPULS
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam