Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Separace CO2 z paroplynové směsi v separačním parogenerátoru
Kód
SP/201088
Předmět výzkumu
Jednou z největších výzev pro současnou energetiku je vypořádání se s problematikou emisí CO2. Progresivní oxy-fuel technologie využívající bezemisní parní cyklus představují možné řešení redukce emisí tohoto skleníkového plynu u velkých energetických zdrojů na fosilní paliva. Pracovním médiem je v případě spalování zemního plynu směs oxidu uhličitého a vodní páry, která expanduje v turbíně do tlaku několika málo kPa vyvozeného klasickým kondenzátorem. Tato praxe není zcela ideální, jelikož je nutné za cenu vysoké energetické spotřeby nahromaděný CO2 z kondenzátoru evakuovat a dále komprimovat na tlakovou úroveň vhodnou pro dopravu a navazující technologie. Efektivnější alternativu představuje užití tzv. separačního parogenerátoru, s jehož pomocí je možné paroplynovou směs separovat při vyšších tlacích za současné produkce čisté páry v sekundárním okruhu. Toto zařízení nebylo dosud v průmyslové sféře nasazeno, jelikož nejsou dost dobře známy procesy sdílení tepla při kondenzaci této konkrétní paroplynové směsi. Snahou řešitelů v rámci tohoto projektu bude výzkum přenosových jevů vyskytujících se při kondenzaci směsi a účinnost separace v závislosti na parametrech médií na primární a sekundární straně.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam