Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vztah designového a technického řešení kachlových kamen
Kód
SP/201086
Předmět výzkumu
Současná doba je v oblasti paliv pro vytápění charakteristická návratem k využívání dřeva. Důvodů tohoto návratu je více. Velkou roli zde hraje postupné snižování tepelných ztrát budov a stálý nárůst ceny fosilních paliv. Cena dřeva sice taky neustále roste díky zvyšujícím se nákladům na jeho zpracování, přesto je tento nárůst řádově menší než je tomu u plynu nebo uhlí. Díky snižování nároků na výkon topného zdroje v obytných budovách se ukazují přednosti využití kachlových kamen, které jako doplňkový zdroj tepla v jarních a podzimních měsících dokáží pokrýt veškeré nároky na dodávku tepla. Díky svým akumulačním schopnostem dokáží dodávat teplo po několik hodin bez nutnosti dalšího přikládání, čím snižují nároky na obsluhu a zvyšují komfort vytápění. Další výhodou je jejich nezávislost na dodávkách elektrické energie. Kachlovým kamnům lze do určité míry také připočíst i ekologické a zdravotní aspekty. Při správné konstrukci je ceněna zajištěná cirkulace vzduchu, při minimálním zvýšení prašnosti, s koloběhem ionizovaného a vlhkého vzduchu. V rámci projektu bude zkoumán vývoj základních typů kachlových kamen v Moravskoslezském kraji v období od 17. do 20. století z pohledu jejich technického řešení. Cílem projektu je nalézt přelomová období v konstrukci těchto kachlových kamen. Další důležitou části projektu bude vyjádření dopadů přelomových období na emisní a provozní parametry u vybraných a dostupných konstrukcí kachlových kamen. Pro řešení projektu bude částečně využito technické zázemí Výzkumného energetického centra, zbývající část zařízení nezbytného pro realizaci projektu bude pořízena z rozpočtu projektu.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam