Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení vlivu provozních podmínek malých spalovacích zařízení na velikost emisních faktorů znečišťujících látek.
Kód
SP/201081
Předmět výzkumu
Výzkum bude zaměřen na stanovení vlivu různých provozních podmínek malých spalovacích zařízení na velikost emisních faktorů základních znečišťujících látek a perzistentních organických polutantů. Provozními podmínkami je myšlen provoz spalovacího zařízení, automatický kotel, při nízkém a vysokém přebytku spalovacího vzduchu a provoz spalovacího zařízení, zplyňovací kotel, v simulovaném režimu bez akumulační nádrže.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam