Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VEC je autorizovanou a akreditovanou laboratoří v oblasti měření emisí znečišťujících látek z energetických a technologických zdrojů. Jedná se zejména o koncentrace plynných a tuhých emisí v odpadních plynech, včetně vzduchotechnických a vztažných veličin odpadního plynu. Výzkumné energetické centrum je tak držitelem dvou osvědčení:

  • O autorizaci k měření emisí dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
  • O akreditaci č. 1166.3

Činnost tohoto oddělení je dále zaměřena na měření účinnosti spalovacích zařízení založených na akreditovaných postupech a další speciální provozní měření z oblasti diagnostiky tepelné techniky a spalování, včetně kontinuálního odběru a analýzy plynných emisí ze spalovací komory, včetně SO2 a H2O.

VEC je jedinou akreditovanou laboratoří v ČR, která provádí kontinuální měření koncentrace čpavku a plynné fáze rtuti v odpadním plynu ze spalovacích zdrojů.

Realizační tým

Ing. Karel Borovec, Ph.D. tel. 597 323 868 karel.borovec@vsb.cz
Roman Karásek, zástupce vedoucího tel. 597 323 814 roman.karasek@vsb.cz
Ing. Milan Borovec tel. 597 324 904
milan.borovec@vsb.cz
Robert Čala tel. 597 323 859 robert.cala@vsb.cz
Miroslav Durčák tel. 597 323 848 miroslav.durcak@vsb.cz
Jakub Michalák tel. 597 323 859 jakub.michalak@vsb.cz