Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné energetické centrum je vysokoškolským ústavem na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b), ve smyslu § 34 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů a čl. 26 odst. 4 písm. b) Statutu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.