O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj > Ukončené projekty

Ukončené projekty

Výzkumné energetické centrum se, ať už jako samostatný řešitel, nebo člen řešitelského týmu, od samého počátku své existence podílelo na realizaci více než osmi desítek národních a mezinárodních projektů.


Výčet projektů úspěšně ukončených v nedávné minulosti je uveden níže.

2017


 • Technologie využívání odpadních energií, SP2017/179, MŠMT ČR, 2017

2016


 • Hodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury v oblasti energetiky na environmentální bezpečnost, TB050MZP011, TA ČR, 2016
 • Provozní charakteristiky rozdílných technologií využití odpadního tepla včetně akumulace, SP2016/137, MŠMT ČR, 2016

2015


 • Zvýšení výzkumné kapacity a kvality centra INEF, ED2.1.00/19.0407, MŠMT ČR, 2015
 • Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích, 22420220037, Operační program ČR – Slovensko, 2014–2015 [http://www.ezzp.sk]
 • Stanovení provozních vlastností lokálních spotřebičů spalující tuhá paliva – metoda kalorimetrické komory, SP2015/128, MŠMT ČR, 2015
 • Emise jemných částic z antropogenních činností, SP2015/132, SP2015/128, MŠMT ČR, 2015
 • Termické procesy, materiály a produkty, SP2015/176, MŠMT ČR, 2015
 • Procesy a technologie využití energie a jejich parametry, SP2015/177, MŠMT ČR, 2015

2014


 • Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji, 22420220033, Operační program ČR – Slovensko, 2013–2014
 • Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků, 22410320040, Operační program ČR – Slovensko, 2013–2014
 • Inovace pro efektivitu a životní prostředí, ED0036/01/0, MŠMT ČR, 2010–2014
 • Moderní práškový hořák, FR-TI3/140, MPO ČR, 2011–2014
 • Měrné emise znečišťujících látek a provozní vlastnostimalých spalovacích zdrojů, SP2014/125, MŠMT ČR, 2014
 • Environmentální aspekty provozu energetických zařízení, SP2014/160, MŠMT ČR, 2014
 • Řízení energetických sítí a související rizika a nejistoty, SP2014/177, MŠMT ČR, 2014

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign