O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj > Ukončené projekty

E2BEBIS Ekologické a ekonomické výhody biouhelných klastrů

O projektu

Výzkumné energetické v rámci projektu E2BEBIS spolupracovalo s osmi zahraničními partnery z Itálie, Slovinska, Slovenska, Polska a Česka. Realizace projektu, která je hrazena z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a z rozpočtu České republiky, byla zahájena v červnu 2012. Více než dvouletý projekt se zabýval použitím biouhelné technologie a biouhelného hospodaření v průmyslovém měřítku.

Cíle projektu

  • Demonstrace účinnosti a možností biouhelné technologie.
  • Zlepšení povědomí o výhodách pyrolýzy ve srovnání s jinými spalovacími procesy a dosažení její přijatelnosti na praktické úrovni.
  • Vytvoření regionálního uskupení firem a institucí (klastr) za účelem podpory využití dostupné biomasy a pyrolýzy organických látek.
  • Zmapování právního rámce pro využití technologie biouhlí a napomoci implementaci strategie technologie biouhlí ve střední Evropě.

Konané akce

Expert hearings (14. září 2013, Grand Majestic Plaza, Praha)

Hans-Peter Schmidt z Delinat Institute for Ecology and Climate Farming ve Švýcarsku přednesl přednášku s názvem „Biochar use, market and legislation in Europe“, jejíž stěžejním tématem bylo využití biouhlí v zemědělském a průmyslovém sektoru včetně legislativních překážek širšího uplatnění biouhlí. Přednáška ke stažení.

Gerald Dunst, ředitel společnosti Sonnenerde, který má již dvouleté zkušenosti s výrobou biouhlu z odpadních produktů svou přednáškou „How to create a biochar buisness?“ upozornil na chybné závěry experimentálního výzkumu v minulosti a představil výsledky praktických testů s uplatněním biouhlu jako hnojiva zvyšujícího produkci zemědělských plodin. Přednáška ke stažení.

Edward Someus, koordinátor projektu REFERTIL, ve své přednášce „Biochar commercialization and legislation in the EU“ objasnil postupy vedoucí ke zlepšení procesů vedoucích ke komplexní transformaci bioodpadů a regeneraci živin za účelem výroby přírodních produktů. Dále byly prezentovány metody pro mezinárodní standardizaci biouhelných výrobků a zhodnocena legislativa z pohledu EU. Přednáška ke stažení.

Setkání s potenciálními zájemci o biouhelné technologie (11. listopadu 2014, Raškovice)

Účelem setkání bylo zvýšit povědomí o technologii výroby biouhlu mezi případnými investory a navázat spolupráci s partnery věnujícími se rostlinné a živočišné výrobě v rámci udržitelného rozvoje venkova.

Hlavními diskutovanými tématy byly:

  • Legislativní překážky ve využívání biouhlu v podmínkách ČR
  • Proces registrace biouhlu jako hnojiva
  • Ekologické dopady
  • Komerční potenciál
  • Státní podpora biouhelných technologií

Setkání se senátory (19. listopadu 2014, Senát PSP ČR, Praha)

Setkání s členy horní komory parlamentu posloužilo k zahájení dialogu na téma hlavní legální a politické překážky úspěšného rozvoje biouhelných technologií v ČR. Přítomno bylo 6 senátorů z různých politických stran a krajů, kteří se odborně profilovali v oblasti energetiky, rozvoje venkova a ochraně životního prostředí. diskutována byla také problematika využití biouhlu v zemědělské výrobě a související právní aspekty z hlediska politiky EU a České republiky.

Více informací na: www.e2bebis.eu


 

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign