O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj > Ukončené projekty

Ukončené projekty

Ukončené projekty

Výzkumné energetické centrum se, ať už jako samostatný řešitel, nebo člen řešitelského týmu, od samého počátku své existence podílelo na realizaci více než osmi desítek národních a mezinárodních projektů.


Výčet projektů úspěšně ukončených v nedávné …

více »

Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

O projektu

Prioritní osa: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí
Oblast podpory: Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny
Identifikační číslo: 22420220033
Vedoucí partner: Výzkumné energetické centrum, VŠB – TU Ostr …

více »

E2BEBIS Ekologické a ekonomické výhody biouhelných klastrů

O projektu

Výzkumné energetické v rámci projektu E2BEBIS spolupracovalo s osmi zahraničními partnery z Itálie, Slovinska, Slovenska, Polska a Česka. Realizace projektu, která je hrazena z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a z rozpočtu České republiky, byla zahá …

více »

Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET

O projektu

Celý název: Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků
Prioritní osa: Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory: Vzdělání, trh pr …

více »

Vliv spalování komunálního odpadu na životní prostředí v obcích

O projektu

Celý název: Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích
Prioritní osa: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí
Oblast podpory: Zachování životního prostředí a rozvoj kraji …

více »© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign