O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj

Řešené projekty

V rámci výzkumných aktivit se pracovníci Výzkumného energetického centra zabývají jak projekty krátkodobé spolupráce realizované především prostřednictvím smluvního výzkumu, tak i projekty dlouhodobé spolupráce na úrovni národních a mezinárodních konsorcií. V těchto projektech dlouhodobé spolupráce jsou řešeny především problémy základního a aplikovaného výzkumu.


Význačné projekty, které jsou v současnosti v implementační fázi, jsou:

  • Inovace pro efektivitu a životní prostředí – growth, LO1403, MŠMT ČR, 2015–2019
  • Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny, TE01020036, Technologická agentura ČR, 2012–2019 [https://www.ptte.cz/]
  • Výzkum měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích, TB040MZP016, Technologická agentura ČR, 2015–2016
  • Zplyňovací procesy se zaměřením na možnosti využití RDF a využití prachu pro sorpci dehtovitých látek, SP2016/144, MŠMT ČR, 2016
  • Provozní charakteristiky rozdílných technologií využití odpadního tepla včetně akumulace, SP2016/137, MŠMT ČR, 2016 [http://vec.vsb.cz/…o-tepla.html].=
  • Stanovení parametrů sporáku na tuhá paliva a charakterizace SP2016/152, MŠMT ČR, 2016
  • Případové studie využívání efektivních energetických opatření z praxe poskytovatelů energetických služeb, 122D142005508, MPO ČR, 2015–2016
Facebook © 2015 – 2018 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign