O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj

Řešené projekty

V rámci výzkumných aktivit se pracovníci Výzkumného energetického centra zabývají jak projekty krátkodobé spolupráce realizované především prostřednictvím smluvního výzkumu, tak i projekty dlouhodobé spolupráce na úrovni národních a mezinárodních konsorcií. V těchto projektech dlouhodobé spolupráce jsou řešeny především problémy základního a aplikovaného výzkumu.


Význačné projekty, které jsou v současnosti v realizační fázi:

 • Inovace pro efektivitu a životní prostředí – growth, LO1403, MŠMT ČR, 2015–2019
 • Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny, TE01020036, Centra kompetence, TA ČR, 2012–2019 [https://www.ptte.cz/]
 • Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací, program Aplikace OP PIK, MPO ČR, 2017–2019
 • Kombinovaná sanace vod kontaminovaných rozpustnými aditivy paliv využívající nanotechnologie, program Aplikace OP PIK, MPO ČR, 2018–2020
 • Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku, program Aplikace OP PIK, MPO ČR, 2018–2020
 • Technologie využití odpadního tepla vznikajícího při likvidaci odpadů z čištění vod, program Aplikace OP PIK, MPO ČR, 2018–2020
 • Vývoj obvodu pro měření skutečné iniciační energie kapacitního výboje, program Aplikace OP PIK, MPO ČR, 2017–2019
 • Technologie chlazeného roštu pro spalování tuhých alternativních paliv v decentralizo­vaných energetických zdrojích, program Aplikace OP PIK, MPO ČR, 2017–2020
 • Nízkoemisní ostrovní zdroje tepla na tuhá paliva do 500 kW, program TRIO, MPO ČR, 2017–2020
 • Identifikace spalování nevhodných paliv při vytápění domácností, použitelnost katalyzátorů pro zmenšení emisí znečišťujících látek, SP2018/102, MŠMT ČR, 2018
 • Využití energie pomocí technologií ORC a náporové turbíny, SP2018/171, MŠMT ČR, 2018
 • Čistění plynu vyrobeného zplyňováním pomocí různých materiálů, metoda kontinuální analýzy obsahu čpavku v popelovinách, SP2018/174, MŠMT ČR, 2018
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign