O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj

Publikační činnost

Monografie


2015

 • KOLONIČNÝ J., KUPKA D., HORÁK J., TOMŠEJOVÁ Š. Vliv malých zdrojů tepla na ovzduší v obci včetně spoluspalování vybraných komunálních odpadů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. 89s. ISBN 978‐80‐248‐3794‐0.

2014

 • HORÁK J., KUBESA P., HOPAN F., KRPEC K., KYSUČAN Z., MARTINÍK L., MICHNOVÁ L., JANKOVSKÁ Z., DVOŘÁK J., DRASTICHOVÁ V. Vytápění tuhými palivy v praxi. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. 58 s. ISBN 978–80–248–3303–3.
 • OCHODEK T., NAJSER J. Zplyňování biomasy I. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. 102 s. ISBN 978–80–248–3302–6.
 • KOLONIČNÝ J., KUPKA D., HORÁK J., OCHODEK T. Studie energetického využití odpadu v Moravskoslezském kraji. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. 93 s. ISBN 978–80–248–3547–1.
 • KOLONIČNÝ J., KUPKA D., HORÁK J., OCHODEK T. Studie odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. 100 s. ISBN 978–80–248–3540–2.

2013

 • HORÁK J., KUBESA P., HOPAN F., KRPEC K., KYSUČAN Z., JANKOVSKÁ Z., MICHNOVÁ L., DVOŘÁK J. Spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013. 68 s. ISBN 978–80–248–2961–6.

Články v impaktovaných periodikách


2015

 • SKŘÍNSKÁ M., SKŘÍNSKÝ J., DOLNÍČEK P., LUKEŠOVÁ P., MAREK J. Mathematical prediction of binary mixtures flash-points. International journal of mathematical models and methods in applied sciences, 2015. ISSN 1998–0140.
 • SKŘÍNSKÝ J., SKŘÍNSKÁ M., ZELINGER Z. Stability of diode-laser spectrometer for monitoring of OCS, C3H4, CN molecular systems concentrations. International journal of circuits, systems and signal processing, 2015. ISSN 1998–4464.

2014

 • VEREŠ J., KOLONIČNÝ J., OCHODEK T. Biochar status under international law and regulatory issues for the practical application. Chemical Engineering Transactions, 2014, Vol. 37, No. 5, pp. 799–804. ISSN 1974–9791.
 • KOLONIČNÝ J., KUPKA D. Experimental investigation of the heat transfer in a feedwater preheater for the decarbonizing steam generator. Chemical Engineering Transactions, 2014, Vol. 39, pp. 1129–1134, ISSN 1974–9791.
 • MARTINÍK L., DRASTICHOVÁ V., HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., KRPEC K., KUBESA P., HOPAN F., KALIČÁKOVÁ Z. Spalováni odpadní biomasy v malých zařízeních. Chemické listy, 2014, roč. 108, č. 2, s. 156–162. ISSN 1974–9791.
 • SKŘÍNSKÝ J., DOLNÍČEK P., SKŘÍNSKÁ M., MAREK J., LUKEŠOVÁ P. Flashpoint prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Chemical Engineering and Technology, 2014, Vol. 38, No. 4. ISSN 0930–7516.
 • MARKIEWICZ D., OCHODEK T., KOLONIČNÝ J., RAJCZYK R., SZYMANEK A. Simultaneous dry flue gas desulfurization with Ca(OH)2 and limestone in an industrial scale plant with circulating fluidized bed boiler. Przemysl Chemiczny, 2014, Vol. 93, No. 11, pp. 1905–1909. ISSN 0033–2496.
 • MARKIEWICZ D., OCHODEK T., KOLONIČNÝ J., RAJCZYK R., SZYMANEK A. Dry flue gas desulfurization with calcium oxide and limestone in a pilot plant with circulating fluidized bed. Przemysl Chemiczny, 2014, Vol. 93, No. 10, pp. 1754–1757. ISSN 0033–2496.

2013

 • PŘICHYSTALOVÁ R., SIKOROVÁ L., KREJSOVÁ H., DANIHELKA P. Implementace a problematické aspekty nařízení REACH. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 146–150. ISSN 0009–2770.
 • MARKIEWICZ D., SZYMANEK A., SZYMANEK P., OCHODEK T. Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO2 and NOx contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 1. Addition of raw sodium bicarbonate. Przemysl Chemiczny, 2013, Vol. 92, No. 5, pp. 660–663. ISSN 0033–2496.
 • MARKIEWICZ D., SZYMANEK A., SZYMANEK P., OCHODEK T. Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO2 and NOx contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 2. Addition of limestone and its mixtures with raw sodium bicarbonate. Przemysl Chemiczny, 2013, Vol. 92, No. 6, pp. 924–927. ISSN 0033–2496.
 • HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., BRANC M., STRAKA F., BURYAN P., KUBESA P., HOPAN F., KRPEC K. Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 6, s. 502–509. ISSN 0009–2770.
 • BURYAN P., HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P. Vývoj hořlavých plynů ze skládkování komunálních odpadů. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 8, s. 655–658. ISSN 0009–2770.
 • KUPKA D., KOLONIČNÝ J. Aftercooler for efficiency improvement of decarbonizing steam generator. Chemical Engineering Transactions, 2013, Vol. 35, pp. 733–738. ISSN 1974–9791.
 • KŘÍNSKÝ J., SKŘÍNSKÁ M., MAREK J., SLUKA V., PRAŽÁKOVÁ M., MALÝ S. The experiences with the software Jet Fire thermal radiation modelling. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. 2013, roč. 6, č. 3–4, s. 1–9. ISSN 1803–3687.

Články v recenzovaných periodikách


2017

 • KUBESA, Petr, HORÁK, Jiří, KRPEC, Kamil, HOPAN, František, HOLEŠÍNSKÝ, Břetislav. Vliv obestavby krbové vložky na časo vý průběh tepelného výkonu. Vytápění, větrání, instalace. 2017, roč. 26., č. 2, s. 70–74. ISSN 1210–1389.

2016

 • BLAHETOVÁ, Marie, HORÁK, Jiří, KUBESA, Petr, LASEK, Stanislav, OCHODEK, Tadeáš. Hodnocení korozního napadení komínových vložek. Koroze a ochrana materiálů. 2016, roč. 2016/2, č. 60 (2), s. 50 – 58. ISSN 1804–1213.

2015

 • JANŠA J., PEER V., FRIEDEL P. Possibilities of CO and H2 contents change in the syngas produced by biomass gasification. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, 2015, Vol. 16, No. 1, s. 15–26. ISSN 1210–0471.
 • KUBESA P., HORÁK J., MARTINÍK L., HOLEŠÍNSKÝ B., BARTOŠ I. Stanovení průběhu tepelného výkonu individuálně stavěných kamen. Vytápění, větrání, instalace, 2015, sv. 3, č. 24, s. 98–101. ISSN 1210–1389.
 • RICHTER A. Vyhodnocování bilancí kogenerační výroby. Energetika, 2015, č. 1, s. 5–8. ISSN 0375–8842.
 • SKŘÍNSKÁ M., SKŘÍNSKÝ J., DOLNÍČEK P., LUKEŠOVÁ P., PŘICHYSTALOVÁ R., SERAFÍNOVÁ CH. BLEVE – cases, causes, consequences, and prevention. Materials Science Forum, 2015, No. 811, pp. 91–94. ISSN 0255–5476.
 • VEREŠ J., ŠEPELÁK V., HREDZÁK S. Chemical, mineralogical and morphological characterisation of basic oxygen furnace dust. Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, 2015, Vol. 124, No. 1, pp. 1–8. ISSN 0371–9553.

2014

 • HORÁK J., HOPAN F., KYSUČAN Z., KRPEC K., KUBESA P. Proficiency testing for determination of particulate matter on dust testing train in Ostrava (Czech Republic). International Environmental Technology, 2014, No. 10, pp. 1–3. ISSN 0963–7362.
 • JANŠA J. Metody kontroly a analýzy monitorovaných a měřených spotřeb v energetickém managementu. Energetika, 2014, č. 4, s. 221–223. ISSN 0375–8842.
 • JANŠA J., RICHTER A. Determination of the amount of usable waste heat in the production of corrugated cardboard. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, 2014, Vol. 15, No. 2, s. 15–26. ISSN 1210–0471.
 • VEREŠ J. Determination of zinc speciation in metallurgical wastes by various analytical methods. International Journal of Chemical and Environmental Engineering, 2014, Vol. 5, No. 5, s. 313–317. ISSN 2078–0737.

2013

 • DRASTICHOVÁ V., BARTLOVÁ I., JANKOVSKÁ Z. Testing the effect of fullerene and its derivatives on the environment. Sborník vědeckých prací VŠB – TUO, Řada bezpečnostní inženýrství, 2013, č. 1, s. 1–8. ISSN 1801–1764.
 • HORÁK J., KUBESA P., DVOŘÁK J., JANKOVSKÁ Z., HOPAN F., KRPEC K. Orientační stanovení účinnosti kamen. Topenářství instalace, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 58. ISSN 1211–0906.
 • KRPEC K., HORÁK J., HOPAN F. Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů. Ochrana ovzduší, 2013, roč. 25, č. 4, s. 28–31. ISSN 1211–0337.
 • KUBESA P., HORÁK J., KRPEC K., HOPAN F., JANKOVSKÁ Z., MARTINÍK L. Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva a metody jejich stanovení. Ochrana ovzduší, 2013, roč. 25, č. 6, pp. 8–13. ISSN 1211–0337.
 • SKŘÍNSKÝ J., SKŘÍNSKÁ M., MAREK J., SLUKA V., PRAŽÁKOVÁ M., MALÝ S. Description of physical-chemical parametres of Pool-fire. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, 2013, roč. 6, č. 3–4, s. 1–8. ISSN 1803–3687.
 • SKŘÍNSKÝ J., SKŘÍNSKÁ M., MAREK J., SLUKA V., PRAŽÁKOVÁ M., MALÝ S. The experiences with the software Jet Fire thermal radiation modelling. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, 2013, roč. 6, č. 3–4, s. 1–9. ISSN 1803–3687.
 • SKŘÍNSKÝ J., SKŘÍNSKÁ M., ZELINGER Z. Signal processing evaluated by allan and hadamard variances. International journal of circuits, systems and signal processing, 2013, Vol. 6, No. 7, pp. 322–328. ISSN 1998–4464.
 • SKŘÍNSKÝ J., SLUKA V., PRAŽÁKOVÁ M., MALÝ S. Calculation method for emergency planning zone used in Spain. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. 2013, roč. 6, č. 1, s. 1–10. ISSN 1803–3687.
 • SKŘÍNSKÝ J., TÊTU G., SKŘÍNSKÁ M., MAREK J., SLUKA V., PRAŽÁKOVÁ M., MALÝ S. Validation possibilities of the BLEVE termal effects. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, 2013, roč. 6, č. 2, s. 1–10. ISSN 1803–3687.
 • ZAJÍČEK J. KAMENICKÝ J. Technicko-ekonomické benefity analýzy RCM a další využití jejích výsledků. Energetika, 2013, č. 8–9, s. 508–510. ISSN 0375–8842.

Příspěvky ve sbornících


2015

 • DANIHELKA P., HASE V., SCHREIBEROVÁ L., LACH K., FILIPI B. Carbon Nanomaterials Thermal Degration: Potencial Risk of Nanowaste Combustion. In: NANOCON 2015: 7th international conference : proceedings of abstracts. Ostrava : Tanger, 2015, pp. 1–7. ISBN 978–80–87294–59–8.
 • JANŠA J., PEER V., FRIEDEL P. Energy Balance of Biogas Station. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice : Technical university Košice, 2015, pp. 168–171. ISBN 978–80–553–2187–5.
 • KALIČÁKOVÁ Z., LACIOK V., MIČKA V., KRPEC K. Simulation of Emissions of Nanoparticles from Braking Processes on a Dynamometer with Regard to Distribution of Pollutants. In: Transcom 2015 : 11th international conference of young scientists, postgraduate students : Žilina, June 22 – 24, 2015, Slovak Republic. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978–80–554–1051–7.

2014

 • BENYAHIA S., SKŘÍNSKÝ J., SKŘÍNSKÁ M., SLUKA V., PRAŽÁKOVÁ M., MALÝ S. Characterization of heat flux from hydrocarbon pool fires. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014,13. – 14. november 2014, VŠBM v Košiciach, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014, s. 25–31. ISBN 978–80–89282–95–1.
 • DRASTICHOVÁ V., KRPEC K., HORÁK J., HOPAN F., KUBESA P., MARTINÍK L., KOLONIČNÝ J., OCHODEK T., HOLUBČÍK M. Emission of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: AIP Conference Proceedings, Vol. 1608. New York: American Institute of Physics, 2014, pp. 27–32. ISBN 978–0–7354–1244–6.
 • DRASTICHOVÁ V., MARTINÍK L., HORÁK J., KRPEC K., HOPAN F., KUBESA P. Emissions of nanoparticles from small combustion equipment with regard to the combustion mode and wood humidity. In: Advanced Materials Research, Vol. 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014, pp. 226–230. ISBN 978–3–03835–280–8.
 • HORÁK J., HOPAN F., DRASTICHOVÁ V., KRPEC K., TOMŠEJOVÁ Š., DEJ M., KUBESA P., MARTINÍK L., MODLÍK M., MACHÁLEK P. Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna? In: Ochrana ovzdušia 2014, 24. – 26. november 2014, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. Bratislava: Kongres studio, 2014, s. 105–110. ISBN 978–80–89565–17–7.
 • JANKOVSKÁ, Z., MATĚJOVÁ, L., HORÁK, J., KUKUTSCHOVÁ, J., JANDAČKA, J., HOLUBČÍK, M. TiO2 based nanostructured materials studied by thermogravimetric methods. In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014 , 9. – 11. 4. 2014, Nízké Tatry, Slovakia. Žilina : University of Žilina, 2014, s. 77–82. ISBN 978–80–554–0855–2.
 • KADUCHOVÁ, K., JANDAČKA, J., LENHARD, R., KOLONIČNÝ, J., HORÁK, J. Parameters of central Boiler Depending the Amount of Combustion Air. In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014, 9. – 11. 4. 2014, Nízké Tatry, Slovakia. Žilina : University of Žilina, 2014, s. 101–104. ISBN 978–80–554–0855–2.
 • KRPEC K., HORÁK J., MARTINÍK L., KUBESA P., HOPAN F., KYSUČAN Z., KREMER J., JANKOVSKÁ Z. Potential Utilization of Catalyst for the Combustion of Wood in Households. In: Advanced materials research, Vol. 911. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 388–392. ISBN 978–3–03835–066–8.
 • KUBESA P., HORÁK J., BRANC M., KRPEC K., HOPAN F., KOLONIČNÝ J., OCHODEK T., DRASTICHOVÁ V., MARTINÍK L., MALCHO M. Lump wood combustion process. In: AIP Conference Proceedings, Vol. 1608. New York: American Institute of Physics, 2014, pp. 137–145. ISBN 978–0–7354–1244–6.
 • NAJSER J., PEER V., VANTÚCH M.: Biomass Gasification for Liquid Fuel Production. In: AIP Conference Proceedings, Vol. 1608. Melville: American Institute of Physics, 2014, pp. 71–75. ISBN 978–0–7354–1244–6.
 • PAPUČÍK Š., LENHARD R., KADUCHOVÁ K., JANDAČKA J., KOLONIČNÝ J., HORÁK J. Dependence the amount of combustion air and its redistribution to primary and secondary combustion air and his depending on the boiler. In: AIP Conference Proceedings, 2014, Vol. 1608, No. 98. Melville: American Institute of Physics. pp. 98–102. ISSN 0094–243X.
 • PEER V., NAJSER J., PILÁT P. Modifiers of the ash properties. In: AIP Conference Proceedings, 2014, Vol. 1608. Melville: American Institute of Physics, pp. 187–190. ISBN 978–0–7354–1244–6.
 • SKŘÍNSKÁ M., HORÁK J., DANIHELKA P., KRPEC K., HOPAN F., KALIČÁKOVÁ Z., KUBESA P., MARTINÍK L., DRASTICHOVÁ V., SKŘÍNSKÝ J., KOLONIČNÝ J., OCHODEK T., JANDAČKA J. Aerosols and the methods of determining the characteristics of nanoparticles. In: AIP Conference Proceedings, Vol. 1608. Melville: American Institute of Physics, 2014, s. 211–218. ISBN 978–0–7354–1244–6.
 • SKŘÍNSKÁ M., SKŘÍNSKÝ J., SLUKA V., SENČÍK J., MALÝ S., TETU G. Mathematical models for the prediction of heat flux from fire balls. In: WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, 2014, Vol. 9, pp. 243–250. ISSN 1790–5044.
 • SKŘÍNSKÝ J., SKŘÍNSKÁ M., VEREŠ J. Calculation of maximum explosion pressure in gaseous fuel-air mixtures. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014,13. – 14. november 2014, VŠBM v Košiciach, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach//, 2014, s. 325–330. ISBN 978–80–89282–95–1.

2013

 • BOROVEC K., HORÁK J., HOPAN F. Může jedna vesnice vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů? In: Odpady 21 : odpadové hospodářství středoevropských zemí : sborník referátů : Ostrava, 21.-22.5.2013. Ostrava : Fite, 2013, s. 88–93. ISBN 978–80–904951–2–8.
 • KAMENICKÝ J., ZAJÍČEK J. Analýza důležitosti bezpečnostních systémů elektrárny. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 547–551. ISBN 978–80–248–2988–3.
 • MARTINÍK L., DRASTICHOVÁ V., HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., KUBESA P. Evaluation of possible use of foliage as a fuel for small combustion equipment. In: Advanced Materials Research. Vol. 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013, s. 218–221. ISBN 978–3–03835–040–8.
 • MARTINÍK L., DRASTICHOVÁ V., HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., KUBESA P. Verification of using possibility of fallen leaves for combustion in small combustion equipment. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava : STU Bratislava, 2013, s. 269–272, ISBN 978–80–227–4070–8.

Články v elektronických informačních zdrojích


2015

 • HORÁK J., KRPEC K., HOPAN F., KUBESA P. Co musí splnit nový kotel na tuhá paliva po roce 2020? Porovnání emisních požadavků pro kotle do 300 MW. In: TZB-info [online]. 29.6.2015. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…po-roce-2020.

2014

 • HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P. Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek – 2. část. In: TZB-info [online]. 23.6.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…latek-2-cast
 • HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P. Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek – 1. část. In: TZB-info [online]. 16.6.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…latek-1-cast
 • HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P., DRASTICHOVÁ V., MARTINÍK L., KYSUČAN Z., KREMER J. Proč sušit dřevo a učit lidi topit? Vliv vlhkosti dřeva a obsluhy na emise znečišťujících látek. In: TZB-info [online]. 10.3.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…t-lidi-topit
 • HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P., KOLONIČNÝ J., OCHODEK T., HOLUBČÍK M., JELUŠOVÁ S., MARTINÍK L. Stanovení účinnosti kotlů. In: TZB-info [online]. 21.4.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…nnosti-kotlu
 • KUBESA P., HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., MARTINÍK L. Metodický přístup k testování krbových kamen v ČR a v zahraničí – část 2. In: TZB-info [online]. 13.1.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…anici-2-cast
 • MARTINÍK L., HORÁK J., ŠIMÁČEK A., KRPEC K., KUBESA P., HOPAN F., DRASTICHOVÁ V., OCHODEK T. Zásady návrhu akumulačních kamen. In: TZB-info [online]. 12.5.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…acnich-kamen

2013

 • HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., KUBESA P., HOPAN F., KRPEC K., MARTINÍK L., KYSUČAN Z. Praktické zkušenosti s emisemi z malých topenišť. In: TZB-info [online]. 19.8.2013. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…ych-topenist
 • HORÁK J., MARTINÍK L., KRPEC K., DVOŘÁK J., HOPAN F., KUBESA P., JANKOVSKÁ Z., DRASTICHOVÁ V. Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky? Legislativa v ČR a Evropě. In: TZB-info [online]. 3.6.2013. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…-cr-a-evrope
 • KRPEC K., HORÁK J., MARTINÍK L., KUBESA P., HOPAN F., KYSUČAN Z., KREMER J., JANKOVSKÁ Z. Potenciál využití katalyzátorů při spalování dřeva v domácnostech. In: TZB-info [online]. 10.6.2013. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…domacnostech
 • KUBESA P., HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., MARTINÍK L. Metodický přístup k testování krbových kamen v ČR a v zahraničí – část 1. In: TZB-info [online]. 23.12.2013. Dos­tupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…anici-1-cast
 • KUBESA P., HORÁK J., KRPEC K., HOPAN F., JANKOVSKÁ Z., MARTINÍK L. Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva a metody jejich stanovení. In: TZB-info [online]. 4.2.2013. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…ch-stanoveni
Facebook © 2015 – 2018 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign