O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj

Publikační činnost

Monografie


2016

 • SCHÖN J., ADAMUS ZO., BENEŠ P., CANKÁŘ P., JIŘÍK F., KOUTNÝ J., KYBIC P., LEKSA J., SEIDL L., STOČESOVÁ S., TOMAN Z., VAVERA F., VESELÝ Z., HORÁK J. Podmínky požární a provozní bezpečnosti spalinových cest. Praha: Společenstvo kominíků ČR, 2016. 181 s. ISBN 978–80–270–0981–7.

2015

 • KOLONIČNÝ J., KUPKA D., HORÁK J., TOMŠEJOVÁ Š. Vliv malých zdrojů tepla na ovzduší v obci včetně spoluspalování vybraných komunálních odpadů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. 89s. ISBN 978‐80‐248‐3794‐0. [odkaz]

2014

 • HORÁK J., KUBESA P., HOPAN F., KRPEC K., KYSUČAN Z., MARTINÍK L., MICHNOVÁ L., JANKOVSKÁ Z., DVOŘÁK J., DRASTICHOVÁ V. Vytápění tuhými palivy v praxi. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. 58 s. ISBN 978–80–248–3303–3.
 • OCHODEK T., NAJSER J. Zplyňování biomasy I. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. 102 s. ISBN 978–80–248–3302–6.
 • KOLONIČNÝ J., KUPKA D., HORÁK J., OCHODEK T. Studie energetického využití odpadu v Moravskoslezském kraji. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. 93 s. ISBN 978–80–248–3547–1. [odkaz]
 • KOLONIČNÝ J., KUPKA D., HORÁK J., OCHODEK T. Studie odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. 100 s. ISBN 978–80–248–3540–2. [odkaz]

2013

 • HORÁK J., KUBESA P., HOPAN F., KRPEC K., KYSUČAN Z., JANKOVSKÁ Z., MICHNOVÁ L., DVOŘÁK J. Spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013. 68 s. ISBN 978–80–248–2961–6.

Články v impaktovaných periodikách


2017

 • TOMŠEJ T., HORÁK J., TOMŠEJOVÁ Š., KRPEC K., KLÁNOVÁ J., DEJ M., HOPAN F. The impact of co-combustion of polyethylene plastics and wood in a small residential boiler on emissions of gaseous pollutants, particulate matter, PAHs and 1,3,5– triphenylbenzene. Chemosphere, 2017. ISSN 0269–7491.
 • HORÁK J., KUBOŇOVÁ L., KRPEC K., HOPAN F., KUBESA P., MOTYKA O., LACIOK V., DEJ M., OCHODEK T., PLACHÁ D. PAH emissions from old and new types of domestic hot water boilers. Environmental Pollution, 2017. ISSN 0045–6535.

2016

 • GÓRECKI J., ŁOŚ A., MACHERZYŃSKI M., GOŁAŚ J., BURMISTRZ P., BOROVEC K. A portable, continuous system for mercury speciation in flue gas and process gases. Fuel Processing Technology, 2016. ISSN 0378–3820.

2015

 • SKŘÍNSKÁ M., SKŘÍNSKÝ J., DOLNÍČEK P., LUKEŠOVÁ P., MAREK J. Mathematical prediction of binary mixtures flash-points. International journal of mathematical models and methods in applied sciences, 2015. ISSN 1998–0140.
 • SKŘÍNSKÝ J., SKŘÍNSKÁ M., ZELINGER Z. Stability of diode-laser spectrometer for monitoring of OCS, C3H4, CN molecular systems concentrations. International journal of circuits, systems and signal processing, 2015. ISSN 1998–4464.

2014

 • MARTINÍK L., DRASTICHOVÁ V., HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., KRPEC K., KUBESA P., HOPAN F., KALIČÁKOVÁ Z. Spalováni odpadní biomasy v malých zařízeních. Chemické listy, 2014, roč. 108, č. 2, s. 156–162. ISSN 1974–9791.
 • SKŘÍNSKÝ J., DOLNÍČEK P., SKŘÍNSKÁ M., MAREK J., LUKEŠOVÁ P. Flashpoint prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Chemical Engineering and Technology, 2014, Vol. 38, No. 4. ISSN 0930–7516.
 • MARKIEWICZ D., OCHODEK T., KOLONIČNÝ J., RAJCZYK R., SZYMANEK A. Simultaneous dry flue gas desulfurization with Ca(OH)2 and limestone in an industrial scale plant with circulating fluidized bed boiler. Przemysl Chemiczny, 2014, Vol. 93, No. 11, pp. 1905–1909. ISSN 0033–2496.
 • MARKIEWICZ D., OCHODEK T., KOLONIČNÝ J., RAJCZYK R., SZYMANEK A. Dry flue gas desulfurization with calcium oxide and limestone in a pilot plant with circulating fluidized bed. Przemysl Chemiczny, 2014, Vol. 93, No. 10, pp. 1754–1757. ISSN 0033–2496.

2013

 • PŘICHYSTALOVÁ R., SIKOROVÁ L., KREJSOVÁ H., DANIHELKA P. Implementace a problematické aspekty nařízení REACH. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 146–150. ISSN 0009–2770.
 • MARKIEWICZ D., SZYMANEK A., SZYMANEK P., OCHODEK T. Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO2 and NOx contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 1. Addition of raw sodium bicarbonate. Przemysl Chemiczny, 2013, Vol. 92, No. 5, pp. 660–663. ISSN 0033–2496.
 • MARKIEWICZ D., SZYMANEK A., SZYMANEK P., OCHODEK T. Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO2 and NOx contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 2. Addition of limestone and its mixtures with raw sodium bicarbonate. Przemysl Chemiczny, 2013, Vol. 92, No. 6, pp. 924–927. ISSN 0033–2496.
 • HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., BRANC M., STRAKA F., BURYAN P., KUBESA P., HOPAN F., KRPEC K. Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 6, s. 502–509. ISSN 0009–2770.
 • BURYAN P., HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P. Vývoj hořlavých plynů ze skládkování komunálních odpadů. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 8, s. 655–658. ISSN 0009–2770.

Články v recenzovaných periodikách (výběr) [všechny zde]


2017

 • KUBESA, Petr, HORÁK, Jiří, KRPEC, Kamil, HOPAN, František, HOLEŠÍNSKÝ, Břetislav. Vliv obestavby krbové vložky na časo vý průběh tepelného výkonu. Vytápění, větrání, instalace. 2017, roč. 26., č. 2, s. 70–74. ISSN 1210–1389.
 • SKŘÍNSKÝ J., VEREŠ J., PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ S. Experimental Study on the Autoignition Characteristics of Water-Methanol-Diesel Mixtures. Inžynieria Mineralna, 2017, roč. 1, č. 1, s. 153–158. ISSN 1640–4920.
 • FRIEDEL P., ČESPIVA J. Reconstructed gasification technology. Journal of Mechanical Engineering, 2017, roč. 2, č. 2, s. 129–133. ISSN 2450–5471.

2016

 • BLAHETOVÁ, Marie, HORÁK, Jiří, KUBESA, Petr, LASEK, Stanislav, OCHODEK, Tadeáš. Hodnocení korozního napadení komínových vložek. Koroze a ochrana materiálů. 2016, roč. 2016/2, č. 60 (2), s. 50 – 58. ISSN 1804–1213.
 • SKŘÍNSKÝ J., TRÁVNÍČKOVÁ J., DALECKÁ A., VEREŠ J. Explosions Caused by Corrosive Gases/Vapors. Materials Science Forum, 2016, č. 844, s. 65–72. ISSN 1662–9752.
 • MALCHO M., JANDAČKA J., LENHARD R., GAVLAS S., OCHODEK T. Numerical Simulation of Heat Transport from the Electric Arc Furnace to the Heat Recovery System. Communications, 2016, roč. 18, č. 1A, s. 115–121. ISSN 1613–4087.
 • KRPEC K., HORÁK J., LACIOK V., HOPAN F., KUBESA P., LAMBERG H., JOKINIEMI J., TOMŠEJOVÁ Š. Impact of Boiler Type, Heat Output, and Combusted Fuel on Emission Factors for Gaseous and Particulate Pollutants. Energy & Fuels, 2016, roč. 30, č. 10, s. 8448–8456. ISSN 0887–0624.

2015

 • JANŠA J., PEER V., FRIEDEL P. Possibilities of CO and H2 contents change in the syngas produced by biomass gasification. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, 2015, Vol. 16, No. 1, s. 15–26. ISSN 1210–0471.
 • KUBESA P., HORÁK J., MARTINÍK L., HOLEŠÍNSKÝ B., BARTOŠ I. Stanovení průběhu tepelného výkonu individuálně stavěných kamen. Vytápění, větrání, instalace, 2015, sv. 3, č. 24, s. 98–101. ISSN 1210–1389.
 • RICHTER A. Vyhodnocování bilancí kogenerační výroby. Energetika, 2015, č. 1, s. 5–8. ISSN 0375–8842.
 • SKŘÍNSKÁ M., SKŘÍNSKÝ J., DOLNÍČEK P., LUKEŠOVÁ P., PŘICHYSTALOVÁ R., SERAFÍNOVÁ CH. BLEVE – cases, causes, consequences, and prevention. Materials Science Forum, 2015, No. 811, pp. 91–94. ISSN 0255–5476.

2014

 • HORÁK J., HOPAN F., KYSUČAN Z., KRPEC K., KUBESA P. Proficiency testing for determination of particulate matter on dust testing train in Ostrava (Czech Republic). International Environmental Technology, 2014, No. 10, pp. 1–3. ISSN 0963–7362.
 • VEREŠ J., KOLONIČNÝ J., OCHODEK T. Biochar status under international law and regulatory issues for the practical application. Chemical Engineering Transactions, 2014, Vol. 37, No. 5, pp. 799–804. ISSN 1974–9791.
 • JANŠA J. Metody kontroly a analýzy monitorovaných a měřených spotřeb v energetickém managementu. Energetika, 2014, č. 4, s. 221–223. ISSN 0375–8842.
 • KOLONIČNÝ J., KUPKA D. Experimental investigation of the heat transfer in a feedwater preheater for the decarbonizing steam generator. Chemical Engineering Transactions, 2014, Vol. 39, pp. 1129–1134, ISSN 1974–9791.
 • VEREŠ J. Determination of zinc speciation in metallurgical wastes by various analytical methods. International Journal of Chemical and Environmental Engineering, 2014, Vol. 5, No. 5, s. 313–317. ISSN 2078–0737.

2013

 • DRASTICHOVÁ V., BARTLOVÁ I., JANKOVSKÁ Z. Testing the effect of fullerene and its derivatives on the environment. Sborník vědeckých prací VŠB – TUO, Řada bezpečnostní inženýrství, 2013, č. 1, s. 1–8. ISSN 1801–1764.
 • KUBESA P., HORÁK J., KRPEC K., HOPAN F., JANKOVSKÁ Z., MARTINÍK L. Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva a metody jejich stanovení. Ochrana ovzduší, 2013, roč. 25, č. 6, pp. 8–13. ISSN 1211–0337.
 • KUPKA D., KOLONIČNÝ J. Aftercooler for efficiency improvement of decarbonizing steam generator. Chemical Engineering Transactions, 2013, Vol. 35, pp. 733–738. ISSN 1974–9791.
 • SKŘÍNSKÝ J., TÊTU G., SKŘÍNSKÁ M., MAREK J., SLUKA V., PRAŽÁKOVÁ M., MALÝ S. Validation possibilities of the BLEVE termal effects. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, 2013, roč. 6, č. 2, s. 1–10. ISSN 1803–3687.
 • ZAJÍČEK J. KAMENICKÝ J. Technicko-ekonomické benefity analýzy RCM a další využití jejích výsledků. Energetika, 2013, č. 8–9, s. 508–510. ISSN 0375–8842.

Příspěvky ve sbornících (výběr) [všechny zde]


2017

 • BOROVEC,K., GORECKI J., OCHODEK T. Tests and Comparison of Two Mobile Industrial Analytical Systems for Mercury Speciation in Flue Gas. In: ICEM 2017 : proceedings of the 19th international conference on environmental monitoring and management : November 2–3, 2017, Cape Town, South Africa. South Africa, Cape Town, 2017, pp. 170–176.
 • SCHREIBEROVÁ L., HASE V., DANIHELKA P., DOBEŠ P. Nanoodpad jako nově vznikající druh odpadu: výzvy a příležitosti. In: TVIP 2017: Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí: 21. – 23. 3. 2017, Hustopeče. Praha : CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2017, s. 1–6.
 • DEJ M., HORÁK J., BAJER S. Využitelnost analýz popela k identifikaci spalování nepovolených paliv a odpadů v lokálních topeništích. In: Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XII : sborník příspěvků : 8. – 10. listopadu 2017, Tábor, Česko. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2017, s. 49–53.

2016

 • JANŠA J., PEER V., PAVLOKOVÁ P. Effect of small-scale biomass gasification at the state of refractory lining the fixed bed reactor. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1745. New York : American Institute of Physics, 2016.
 • HOPAN F., HORÁK J., KRPEC K., KUBESA P., DEJ M., LACIOK V. Production of dioxins and furans for various solid fuels burnt in 25 kW automatic boiler. In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2016 : proceedings of the international conference : 27.04.-29.04.2016, Terchová – Vrátna dolina, Slovakia. Žilina : University of Žilina, 2016, s. 1–6.
 • SKŘÍNSKÝ J., VEREŠ J., PEER V., FRIEDEL P. Explosion Characteristics of Methane for CFD Modeling and Simulation of Turbulent Gas Flow Behavior during Explosion. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1745. New York : American Institute of Physics, 2016.
 • SCHREIBEROVÁ L., HASE V., DANIHELKA P. The toxicity of nanomaterials and its monitoring in the light of classical environmental toxicology – challenges and opportunities. In: NANOCON 2016: 8th International Conference on Nanomaterials – Research & Application : list of abstracts : October 19th-21st 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava : Tanger, 2016, s. 1–7.

2015

 • DANIHELKA P., HASE V., SCHREIBEROVÁ L., LACH K., FILIPI B. Carbon Nanomaterials Thermal Degration: Potencial Risk of Nanowaste Combustion. In: NANOCON 2015: 7th international conference : proceedings of abstracts. Ostrava : Tanger, 2015, pp. 1–7. ISBN 978–80–87294–59–8.
 • JANŠA J., PEER V., FRIEDEL P. Energy Balance of Biogas Station. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice : Technical university Košice, 2015, pp. 168–171. ISBN 978–80–553–2187–5.
 • KALIČÁKOVÁ Z., LACIOK V., MIČKA V., KRPEC K. Simulation of Emissions of Nanoparticles from Braking Processes on a Dynamometer with Regard to Distribution of Pollutants. In: Transcom 2015 : 11th international conference of young scientists, postgraduate students : Žilina, June 22 – 24, 2015, Slovak Republic. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978–80–554–1051–7.

2014

 • NAJSER J., PEER V., VANTÚCH M.: Biomass Gasification for Liquid Fuel Production. In: AIP Conference Proceedings, Vol. 1608. Melville: American Institute of Physics, 2014, pp. 71–75. ISBN 978–0–7354–1244–6.
 • KADUCHOVÁ, K., JANDAČKA, J., LENHARD, R., KOLONIČNÝ, J., HORÁK, J. Parameters of central Boiler Depending the Amount of Combustion Air. In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014, 9. – 11. 4. 2014, Nízké Tatry, Slovakia. Žilina : University of Žilina, 2014, s. 101–104. ISBN 978–80–554–0855–2.
 • KRPEC K., HORÁK J., MARTINÍK L., KUBESA P., HOPAN F., KYSUČAN Z., KREMER J., JANKOVSKÁ Z. Potential Utilization of Catalyst for the Combustion of Wood in Households. In: Advanced materials research, Vol. 911. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 388–392. ISBN 978–3–03835–066–8.
 • SKŘÍNSKÁ M., SKŘÍNSKÝ J., SLUKA V., SENČÍK J., MALÝ S., TETU G. Mathematical models for the prediction of heat flux from fire balls. In: WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, 2014, Vol. 9, pp. 243–250. ISSN 1790–5044.

2013

 • BOROVEC K., HORÁK J., HOPAN F. Může jedna vesnice vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů? In: Odpady 21 : odpadové hospodářství středoevropských zemí : sborník referátů : Ostrava, 21.-22.5.2013. Ostrava : Fite, 2013, s. 88–93. ISBN 978–80–904951–2–8.
 • KAMENICKÝ J., ZAJÍČEK J. Analýza důležitosti bezpečnostních systémů elektrárny. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 547–551. ISBN 978–80–248–2988–3.
 • MARTINÍK L., DRASTICHOVÁ V., HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., KUBESA P. Verification of using possibility of fallen leaves for combustion in small combustion equipment. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava : STU Bratislava, 2013, s. 269–272, ISBN 978–80–227–4070–8.

Články v elektronických informačních zdrojích (výběr) [všechny zde]


2015

 • HORÁK J., KRPEC K., HOPAN F., KUBESA P. Co musí splnit nový kotel na tuhá paliva po roce 2020? Porovnání emisních požadavků pro kotle do 300 MW. In: TZB-info [online]. 29.6.2015. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…po-roce-2020.

2014

 • HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P. Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek – 2. část. In: TZB-info [online]. 23.6.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…latek-2-cast
 • HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P. Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek – 1. část. In: TZB-info [online]. 16.6.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…latek-1-cast
 • HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P., DRASTICHOVÁ V., MARTINÍK L., KYSUČAN Z., KREMER J. Proč sušit dřevo a učit lidi topit? Vliv vlhkosti dřeva a obsluhy na emise znečišťujících látek. In: TZB-info [online]. 10.3.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…t-lidi-topit
 • HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., KUBESA P., KOLONIČNÝ J., OCHODEK T., HOLUBČÍK M., JELUŠOVÁ S., MARTINÍK L. Stanovení účinnosti kotlů. In: TZB-info [online]. 21.4.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…nnosti-kotlu
 • KUBESA P., HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., MARTINÍK L. Metodický přístup k testování krbových kamen v ČR a v zahraničí – část 2. In: TZB-info [online]. 13.1.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…anici-2-cast
 • MARTINÍK L., HORÁK J., ŠIMÁČEK A., KRPEC K., KUBESA P., HOPAN F., DRASTICHOVÁ V., OCHODEK T. Zásady návrhu akumulačních kamen. In: TZB-info [online]. 12.5.2014. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…acnich-kamen

2013

 • HORÁK J., JANKOVSKÁ Z., KUBESA P., HOPAN F., KRPEC K., MARTINÍK L., KYSUČAN Z. Praktické zkušenosti s emisemi z malých topenišť. In: TZB-info [online]. 19.8.2013. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…ych-topenist
 • HORÁK J., MARTINÍK L., KRPEC K., DVOŘÁK J., HOPAN F., KUBESA P., JANKOVSKÁ Z., DRASTICHOVÁ V. Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky? Legislativa v ČR a Evropě. In: TZB-info [online]. 3.6.2013. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…-cr-a-evrope
 • KRPEC K., HORÁK J., MARTINÍK L., KUBESA P., HOPAN F., KYSUČAN Z., KREMER J., JANKOVSKÁ Z. Potenciál využití katalyzátorů při spalování dřeva v domácnostech. In: TZB-info [online]. 10.6.2013. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…domacnostech
 • KUBESA P., HORÁK J., HOPAN F., KRPEC K., MARTINÍK L. Metodický přístup k testování krbových kamen v ČR a v zahraničí – část 1. In: TZB-info [online]. 23.12.2013. Dos­tupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…anici-1-cast
 • KUBESA P., HORÁK J., KRPEC K., HOPAN F., JANKOVSKÁ Z., MARTINÍK L. Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva a metody jejich stanovení. In: TZB-info [online]. 4.2.2013. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/…ch-stanoveni
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign