O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj

Akumulace odpadního tepla

V ČR existuje nepřeberné množství průmyslových procesů, při nichž je nízko- a středněpotenciální teplo považováno za odpadní, a jakožto takové je mařeno ať už z důvodu nemožnosti přímého efektivního využití či nedostupnosti vhodné transformační technologie.

Výzkumné energetické centrum navrhlo zařízení pro efektivnější využití těchto druhotných zdrojů energie v podobě akumulačního systému pro špičkovou výrobu elektrické energie. V současnosti je technologie provozně ověřována v areálu zemědělského podniku AGRAS Želatovice, kde se nachází bioplynová stanice s dvěma KGJ o instalovaném výkonu 1,8 MWe, jež zpracovává jak cíleně pěstovanou biomasu, tak vedlejší produkty živočišné výroby. Zbytkové teplo spalin je jímáno v akumulačním okruhu, z něhož je odebíráno do pracovního okruhu za účelem výroby páry a její následné expanze v lopatkové turbíně.

S přispěním finančních prostředků Nadace ČEZ byla celá technologie dále zdokonalena. Konstrukční úpravy byly provedeny zejména v souvislosti s instalací nové turbíny a osazením nových měřicích prvků, s čímž bylo spojeno i přepracování ovládacího software a systému řízení ve standardních i mezních provozních režimech. Část prostředků byla rovněž vynaložena na realizaci provozních zkoušek a jejich vyhodnocení.

Logo Nadace ČEZ
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign