O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Zaměření

Pracovníci Výzkumného energetického centra se věnují širokému okruhu odborných témat, která v obecné rovině souvisí s transformací energií, jejich využíváním a působením na životní prostředí. Mezi oblasti, kterým jsou primárním předmětem zájmu, patří:
**1) …

více »

Vybavení

Centrum je vybaveno moderní infrastrukturou a přístrojovoutechni­kou umožňující materiálnízabez­pečení výzkumného týmunezbytné pro realizaci špičkového výzkumu a vývojes aplikovatelnými výsledky.Vědecký personál má k dispozici následující technologie a zařízení:

< …

více »

Realizační tým

Realizační tým

Ing. Jan Koloničný, Ph.D. tel. 597 323 847 e-mail: jan.kolonicny@vsb.cz
Ing. Radomíra Pánková tel. 597 323 857
mob. 720 416 989
e-mail: radomira.pankova@vsb.cz
Ing. Silvie Petránková Ševčíková    

více »

Řešené projekty

V rámci výzkumných aktivit se pracovníci Výzkumného energetického centra zabývají jak projekty krátkodobé spolupráce realizované především prostřednictvím smluvního výzkumu, tak i projekty dlouhodobé spolupráce na úrovni národních a mezinárodních konsorcií. V těchto proj …

více »

Publikační činnost

Monografie


2015

  • KOLONIČNÝ J., KUPKA D., HORÁK J., TOMŠEJOVÁ Š. Vliv malých zdrojů tepla na ovzduší v obci včetně spoluspalování vybraných komunálních odpadů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. 89s. ISBN 978‐80‐248‐3794‐0.

více »

Akumulace odpadního tepla

V ČR existuje nepřeberné množství průmyslových procesů, při nichž je nízko- a středněpotenciální teplo považováno za odpadní, a jakožto takové je mařeno ať už z důvodu nemožnosti přímého efektivního využití či nedostupnosti vhodné transformační technologie.

více »Facebook © 2015 – 2018 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign