O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Školení a semináře > Výuka

Výuka

Pracovníci Výzkumného energetického centra se podílí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu presenčním i distančním na Fakultě strojní. Přednášky zajišťují pedagogicko-vědečtí pracovníci VEC, cvičení, semináře a experimentální část doktorandi VEC.

Výzkumné energetické centrum poskytuje výuku a praktická experimentální cvičení v kvalitně vybavených učebnách a laboratořích centra v oblastech:

  • Energetika a racionální využívání energie
  • Ochrana životního prostředí
  • Měření a zkoušení spalovacích zařízení, metodiky a měřících zařízení
  • Provoz, ekonomika a management

Bakalářské studium

VEC se podílí na výuce studentů bakalářského studia v oborech „Technika tvorby a ochrany životního prostředí“ a „Provoz a řízení v energetice“.

Zajišťuje tyto předměty:

  • Základy sdílení tepla a spalování (3. ročník, pro část spalování je garantem a přednášejícím: Ing. Jiří Horák, Ph.D., vedoucí cvičení Ing. Kamil Krpec, PhD. a Ing. Jiří Ryšavý)

Ke stažení:


Magisterské studium

VEC se podílí na výuce studentů magisterského studia v oboru „Energetické stroje a zařízení“.

Zajišťuje tyto předměty:

  • Spalování a spalovací zařízení (4. ročník, garant: prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., přednáší: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek)
  • Vedení diplomových prací (5. ročník, prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek)

Ke stažení:


Doktorské studium

VEC se podílí na výuce studentů doktorského studia v oboru „Energetické stroje a zařízení“. Doktorandi jsou vedeni prof. Ing. Pavlem Noskievičem, CSc. a doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign