O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Školení a semináře > Kurzy > Vedoucí měření emisí

Vedoucí měření emisí

Stručné učební osnovy kurzu

 • systémy zabezpečení a kontroly jakosti při měření emisí
 • platná legislativa v ochraně ovzduší a jejich návaznost na legislativu EU
 • organizace mezilaboratorního porovnání zkoušek a jejich hodnocení
 • kriteria pro výběr měřicího místa, parametry měřicího místa
 • kriteria pro výběr měřicí techniky, zajištění metrologické návaznosti přístrojů
 • analytické metody měření, technika odběru, měření složky, detekční limity, interference
 • způsoby kalibrace a ověřování kontinuálních emisních měřicích systémů
 • odběr PCDD/F
 • olfaktometrické stanovení pachových látek, určování obtěžování obyvatelstva zápachem
 • odběr vzorků těžkých kovů
 • statistické zpracování dat v režimu jednorázových měření emisí, nejistoty měření

Přihláška a další informace

Přihláška


Termíny konání

Informace na telefonu 597 323 878.


Místo konání

VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum


Cena

9 000 Kč, pro členy ALME je cena stanovena na 6 000 Kč, DPH se nevyměřuje (v ceně kurzu jsou studijní materiály, stravování formou snídaní a obědů, občerstvení). U tohoto kurzu nezajišťujeme ubytování (seznam blízkých ubytovacích zařízení je uveden v „dalších informacích“).

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign