O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Školení a semináře > Kurzy > Technik měření emisí

Technik měření emisí

Stručné učební osnovy kurzu

 • bezpečnost a ochrana zdraví při měření emisí
 • platné normy pro měření emisí, jejich návaznost na normy ISO a EN, prováděcí vyhláška
 • principy měření přístrojů s elektrochemickými převodníky, záznam a zpracování dat
 • způsoby kalibrace a ověřování přístrojů s elektrochemickými převodníky
 • podmínky a způsob měření průtoků spalin a vzdušin
 • odběr vzorků tuhých znečišťujících látek
 • odběr a úprava vzorku pro kontinuální měřicí přístroje
 • kontinuální měřicí systémy v režimu jednorázového měření, popis, druhy, funkce, adjustace, údržba
 • odběr vzorků plynných znečišťujících látek manuálními metodami
 • zacházení s odebranými vzorky, popis a evidence vzorků, zpracování vzorků
 • záznam a zpracování dat v rámci jednorázových měření emisí

Přihláška a další informace

Přihláška
Další informace ke kurzu včetně kontaktů


Termíny konání

Informace na telefonu 597 323 878.


Místo konání

VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum


Cena

8 000 Kč, pro členy ALME je cena stanovena na 5 000 Kč, DPH se nevyměřuje (v ceně kurzu jsou studijní materiály, stravování formou snídaní a obědů, občerstvení).

U tohoto kurzu nezajišťujeme ubytování (seznam blízkých ubytovacích zařízení je uveden v „dalších informacích“).

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign