O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Školení a semináře > Kurzy

Kurzy

Výzkumné energetické centrum pořádá na základě pověření Ministerstva životního prostředí ČR pro školení personálu pro měření emisí tyto odborné kurzy pro žadatele o udělení autorizace podle §15, odst. 3, písm. c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší:

Termíny konání, ceny, osnovy kurzů, přihlášky a další informace získáte klepnutím na název kurzu.


Charakteristika kurzů

V průběhu třídenního soustředění (kurz „Technik měření malých zdrojů“) a týdenních soustředění (kurz „Technik měření emisí“ a „Vedoucí měření emisí“) absolvují účastníci kurzů jak teoretické přednášky, tak praktické ukázky a cvičení z měření škodlivin různou měřicí technikou a různými měřicími postupy.

  • Kurz „Technik měření malých zdrojů“ je určen pro pracovníky, kteří provádějí stanovení účinnosti a kontrolu spalovacích cest u malých zdrojů.
  • Kurz „Technik měření emisí“ je určen pro pracovníky, kteří provádějí měření emisí, popř. absolvují přípravu pro provádění těchto měření na úrovni obsluhy měřicích zařízení s využitím různých měřicích principů.
  • Pro pracovníky s větší praxi při provádění a organizování měření na úrovni vedoucích měření je připraven návazný kurz „Vedoucí měření emisí“.

Podrobné informace o náplni jednotlivých kurzů naleznete zde.


Kritéria pro výběr účastníků (doporučená kriteria)

  • Pro kurz Technik měření malých zdrojů – střední odborné (SO)
  • Pro kurz Technik měření emisí – úplné střední odborné (USO), popř. SO a 3 roky praxe v oboru
  • Pro kurz Vedoucí měření emisí – VŠ, popř. USO a 3 roky praxe v oboru

Platnost osvědčení

Osvědčení o absolvování odborného kurzu není vydáno s určenou dobou platnosti. V § 19, odst. 3, písmena b) vyhlášky č. 356/2002 v aktuálním znění je však stanoveno, že doklad o úspěšném absolvování odborného kurzu, který je podkladem pro vydání osvědčení o autorizaci, nesmí být starší než 4 roky.


Zabezpečení výuky

Lektoři jsou odborníky s dlouholetou praxí v jednotlivých oblastech. Studijní materiály tvoří vlastní učební texty zpracované jednotlivými lektory a organizátory kurzu. Kurzy jsou zakončeny testem a v případě splnění kritérii testu je účastníkům vydáváno osvědčení o absolvování odborného kurzu. V případě nesplnění kriterií testu je možno test dvakrát opakovat při některém dalším termínu konání testů z jakéhokoliv zde uvedeného kurzu za příslušný poplatek. V případě opakovaného nesplnění kriterií testu je nutno opakovat celý kurz. .=


Organizační garance

Ing. Hana Chudová tel.: 597 323 878 E-mail: hana.chudova@vsb.cz
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek tel: 597 324 265 E-mail: tadeas.ochodek@vsb.cz
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign