O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zplyňování

Technologie s autotermním zplyňovacím generátorem

Základem technologie je zplyňovací generátor s pevným ložem a tepelným výkonem 100 kW. Palivo ve formě štěpky či pelet se přivádí se zásobníku paliva pomocí dvou šnekových dopravníků do aktivní zóny generátoru. Nad roštem ve vrstvě paliva vzniká při teplotách 800 – 1100°C energoplyn. Ten prochází přes vysokoteplotní odlučovač tuhých částic a chladicí sekci do odtahového ventilátoru. Za ním je zařazena dopalovací komora, kde je plyn spalován.

Zařízení pracuje v podtlakovém režimu, který je zajišťován odtahovým ventilátorem resp. pístovým motorem kogenerační jednotky. Médiem používaným v procesu zplyňování je vzduch, který je dodáván systémem trysek umístěných po obvodu v dolní části zplyňovacího reaktoru.Vertikálně dodávané palivo prochází procesem sušení, během kterého se odpařuje vlhkost. Základní etapou procesu zplyňovaní je pyrolýza, při které vznikají prchavé produkty a koks. Přivedený vzduch oxiduje produkty pyrolýzy a fixní uhlík. Vytvořené teplo je využito v ostatních fázích zplyňovaní. V redukční fázi reagují vzniklé produkty jako oxid uhličitý a vodní pára s koksem, vzniklým při pyrolýze. V této fázi vzniká finální produkt celého procesu zplyňovaní, surový plyn. Doba zdržení surového plynu v reaktoru je přibližně 1,5 sekundy. Plyn je odváděn z horní části reaktoru do horkého filtru, kde je zachycován prach. Následně se plyn ochlazuje v chladičích a prochází přes ventilátor do spalovací komory. Pro odstranění dehtovitých látek z vyrobeného plynu byly testovány různé systémy – suché procesy (dolomitový reaktor) a mokré procesy (vypírka).

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign