O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zplyňování

Technologie s alotermním generátorem a syntézou kapalných paliv

Základem druhého výzkumného standu je alotermní generátor s pevným ložem s max. tepelným výkonem 100 kW. Jako palivo lze používat pelety. Zplyňovací generátor lze provozovat v alotermním (zplyňovacím mediem je vodní pára) nebo autotermním režimu (zplyňovacím mediem může být vzduch nebo kyslíko-parní směs). K odstraňování nežádoucích dehtovitých látek se využívá katalytický dolomitový reaktor, ve vysokoteplotním filtru dochází k odstranění tuhých znečišťujících látek. Následuje chladící sekce s vodními chladiči.

Vyrobený plyn je možno spalovat v dopalovací komoře, využívat jako palivo pro kogenerační jednotku s pístovým motorem nebo zpracovávat syntézou Fischer – Tropsch na kapalná paliva.


© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign