O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zplyňování

Reference

Spolupráce

V průběhu existence oddělení Zplyňování bylo mnoho projektů úspěšně řešeno ve spolupráci s domácími i zahraničními institucemi a průmyslovými partnery. Spolupráce byla zajištěna pomocí různých výzkumných projektů v rámci dotačních programů nebo na základě přímé obchodní spolupráce se soukromými subjekty.

Důležitými partnery v této oblasti zahrnují univerzity (České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita Košice, Žilinská univerzita, Slezská polytechnika Gliwice, University of Limerick, Technická univerzita ve Vídni) a společností Veolia Žiar nad Hronom as, ATEKO as Hradec Králové, AXIOM TECH s. r. Ó. Zlín, TEMEX s. r. Ó. Ostrava, BOSS Engineering s. r. Ó. Bučovice.


Nabízíme

  • Testování konverze paliva v našich zplyňování technologií
  • Analýzy a zkoušky použitých pohonných hmot
  • Odběr vzorků a analýzy vzorků produktů a meziproduktů přepočtu na pevná paliva (plynné, kapalné a pevné látky)
  • Návrhy úprav stávajících zařízení pro optimalizaci provozu a zvýšení efektivity
  • Spolupráce pro předkládání a řešení výzkumných projektů

Reference pro oddělení Zplyňování naleznete zde

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign