O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zplyňování

O divizi zplyňování

Divize zplyňování se zabývá výzkumem v oblasti přeměny tuhých paliv na různé druhy energií (zejména teplo a elektřinu). V současnosti lze jako palivo využívat vedle dřevní biomasy či uhlí také alternativní paliva na bázi vytříděných složek komunálních odpadů či dále nevyužitelných druhů agromateriálů.

Během existence divize zplyňování byla úspěšně řešena řada projektů s tuzemskými a zahraničními výzkumnými organizacemi i průmyslovými partnery. Spolupráce probíhala prostřednictvím výzkumných projektů v rámci českých či evropských dotačních programů nebo na bázi přímé komerční spolupráce se soukromými subjekty.


Nabízíme

V této oblasti nabízíme služby související s analýzami paliva, testováním dopravy paliv, jejich konverzí při různých podmínkách zplyňování, hodnocení kvality vzniklého plynu až po návrhy technologických celků pro energetické využívání různých druhů paliv.

  • Testování konverze paliv na našich zplyňovacích technologiích
  • Analýzy a rozbory používaných paliv
  • Odběry a analýzy vzorků produktů a meziproduktů konverzí tuhých paliv (plynné, kapalné a tuhé sloučeniny)
  • Návrhy úprav stávajících zařízení pro optimalizaci provozu a zvýšení účinnosti
  • Spolupráce při podávání a řešení výzkumných projektů

Vybavení

Pro testování paliv máme k dispozici dvě výzkumné jednotky vybavené veškerým potřebným zařízením pro sledování a záznam důležitých parametrů procesu a odběrovými místy pro vzorkování všech produktů i meziproduktů konverze. Samozřejmostí je také odběr vzorků či sledování vybraných parametrů na zařízeních pomocí našeho mobilního měřícího vybavení.


Realizační tým

Ing. Karel Borovec, Ph.D. tel. 597 323 868
mob. 603 565 922
e-mail: karel.borovec@vsb.cz
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign