O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zplyňování

Laboratorní jednotka pro testování katalyzátorů

Laboratorní jednotka je určena pro testování nejdůležitějších vlastností heterogenních tuhých katalyzátorů (aktivity, selektivity a stability) vhodných pro konverzi syngasu na alkoholy (methanol a jiné), případně další uhlovodíky. Zařízení obsahuje vedle části pro provedení vlastní reakce (syntézní plynu připravený z tlakových lahví reaguje v reaktoru s katalyzátorem) obsahuje také separační modul pro oddělení jednotlivých produktů syntézy. Reaktor má objem 10 ml a je schopen pracovat při tlacích plynu do 100 bar. Lze jej ohřívat na teplotu 450°C. Za reaktorem je umístěn systém pro chlazení vzniklé směsi, separační modul na oddělení plynné a kapalné frakce a také vyhřívaný modul pro oddělení tuhé frakce (vosků).

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign