O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zplyňování

Zplyňování

O divizi zplyňování

Divize zplyňování se zabývá výzkumem v oblasti přeměny tuhých paliv na různé druhy energií (zejména teplo a elektřinu). V současnosti lze jako palivo využívat vedle dřevní biomasy či uhlí také alternativní paliva na bázi vytříděných složek komunálních odpadů či d …

více »

Technologie s alotermním generátorem a syntézou kapalných paliv

Základem druhého výzkumného standu je alotermní generátor s pevným ložem s max. tepelným výkonem 100 kW. Jako palivo lze používat pelety. Zplyňovací generátor lze provozovat v alotermním (zplyňovacím mediem je vodní pára) nebo autotermním režimu (zplyňovacím mediem může …

více »

Laboratorní jednotka pro testování katalyzátorů

Laboratorní jednotka je určena pro testování nejdůležitějších vlastností heterogenních tuhých katalyzátorů (aktivity, selektivity a stability) vhodných pro konverzi syngasu na alkoholy (methanol a jiné), případně další uhlovodíky. Zařízení obsahuje vedle části pro prov …

více »

Reference

Spolupráce

V průběhu existence oddělení Zplyňování bylo mnoho projektů úspěšně řešeno ve spolupráci s domácími i zahraničními institucemi a průmyslovými partnery. Spolupráce byla zajištěna pomocí různých výzkumných projektů v rámci dotačních programů nebo na …

více »© 2015 – 2020 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign