O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zkušebna kotlů

Zkoušení lokálních topidel – NB 2078


VŠB-TU Ostrava je notifikovanou osobou (Notified Body) č. 2078 pro činnosti oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh na zařízení pro vytápění vnitřních prostor (nařízení CPR).

Činnosti oznámeného subjektu (Notified body) č. 2078 se vztahují na následující harmonizované nor­my:

  • ČSN EN 12 815:2002 – Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva;
  • ČSN EN 13 229:2002 – Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva;
  • ČSN EN 13 240:2002 – Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů.

Výkonným pracovištěm je Výzkumné energetické centrum (VEC), které v oblasti zkušebnictví působí více než 15 let jako zkušební laboratoř akreditovaná ČIA (laboratoř č. 1166.3), splňující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025. 

Ve spolupráci s TÜV SÜD Czech s.r.o. jsme schopni zajistit i posouzení dalších relevantních předpisů, vztahujících se na dané zařízení, jako např.:

  • NV 118/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh;
  • NV 117/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

V souvislosti s výše uvedeným Vám nabízíme spolupráci při:

  • Posuzování vlastností stavebního výrobku ve vztahu k jeho základním charakteristikám v souladu se systémem 3 přílohy V nařízení CPR;
  • Informativních zkouškách výrobků;
  • Poradenství v oblasti požadavků aplikovaných norem.

Samozřejmostí je posouzení splnění požadavků Nařízení komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.

Na základě výsledků zkoušek bude vydán, jménem VEC, certifikát o splnění legislativních požadavků.

Související dokumenty

Adresa oznámeného subjektu (Notified body) č. 2078

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoba pro oblast zkoušení lokálních topidel

Ing. Petr Kubesa | tel.: 597 323 849 | e-mail: petr.kubesa@vsb.cz

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign