O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zkušebna kotlů

Zkoušení kotlů na tuhá paliva – AO 260

VŠB-TU Ostrava je autorizovanou osobou č. 260 k posuzování shody stavebních výrobků dle
NV 163/2002 Sb. Autorizace se vztahuje na teplovodní kotle spalující pevná paliva, spadající pod normy ČSN EN 303–5 a ČSN 07 0240 (ČSN 07 0245).

Výkonným pracovištěm je Výzkumné energetické centrum (VEC), které v oblasti zkušebnictví působí více než 15 let jako zkušební laboratoř akreditovaná ČIA (laboratoř č. 1166.3), splňující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025.

V souvislosti s výše uvedeným Vám nabízíme spolupráci při:

  • Posuzování shody výrobků dle §7 NV 163/2002 Sb.
  • Informativních zkouškách výrobků
  • Poradenství v oblasti požadavků aplikovaných norem

Ve spolupráci s TÜV SÜD Czech s.r.o. jsme schopni zajistit i posouzení dalších relevantních předpisů, vztahujících se na dané zařízení, jako např.:

  • NV 176/2008 Sb. – Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
  • NV 118/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
  • NV 117/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
  • NV 219/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Samozřejmostí je posouzení splnění požadavků Nařízení komise (EU) 2015/1189 o ekodesignu kotlů na tuhá paliva a hodnocení třídy energetické účinnosti dle Nařízení komise (EU) 2015/1187 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva.

Na základě výsledků zkoušek bude vydán, jménem VEC, certifikát o splnění legislativních požadavků.

Související dokumenty

Adresa autorizované osoby č. 260

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoba pro oblast zkoušení kotlů

Ing. Kamil Krpec, Ph.D. | tel.: 597 323 853; 734 266 184 | e-mail: kamil.krpec@vsb.cz

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign