O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zkušebna kotlů

Program zkoušení způsobilosti

Program zkoušení způsobilosti (PZZ)


Aktuální informace k PZZ 2019 naleznete na stránkách www.alme.cz

Co je PZZ – program zkoušení způsobilosti?

Český institut pro akreditaci (ČIA, www.cia.cz) v souvislosti se zkoušením způsobilosti laboratoří (Proficiency testing – PT) prostřednictvím programu zkoušení způsobilosti (PZZ) v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17043 a v souladu s MPA 30–03–12 bod 4 vydal Asociaci laboratoří pro měření emisí (ALME, www.alme.cz) Osvědčení o akreditaci č. 376/2015 pro programy zkoušení způsobilosti v oblasti měření emisí (odpadního plynu) a vzorkování mimo jiné také pro metodu: ALME-OR-06: Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL) v proudící vzdušině.

Program zkoušení způsobilosti pro metodu ALME-OR-06 je každoročně realizován na Testovací trati instalované na zkušebně Výzkumného energetického centra.

Zkoušení způsobilosti je vyhodnocení výkonnosti účastníka vůči předem stanoveným kritériím pomocí mezilaboratorního porovnání. Potřeba trvalé důvěry ve výkonnost laboratoře není podstatná jen pro laboratoře a jejich zákazníky, ale též pro další zainteresované strany, jako jsou regulační orgány, akreditační orgány akreditující laboratoře a další organizace, které specifikují požadavky laboratoře.

Více informací o PZZ nalaznete na stránkách ALME.


Co nabízí Testovací trať?

Testovací trať stanovení tuhých znečišťujících látek (prašná trať) umožňuje ve vertikálním potrubí přípravu referenční („pravdivé“) hodnoty hmotnostního toku a koncentrace TZL.

Hlavní dosavadní využití prašné trati je pro pořádání MPZ – mezilaboratorní porovnání zkoušek (viz výše), ale její parametry umožňují další využití např. pro ověřování funkčnosti prachoměrů (citlivost na druh, tvar, velikost, barvu prachových částic) nebo pro stanovení vlastností filtračních materiálů pro průmyslovou filtraci a další.


Technický popis Testovací tratě

Parametry

Testovací trať umožňuje ve vertikálním potrubí přípravu referenční („pravdivé“) hodnoty těchto veličin:

  • hmotnostní tok TZL (25–2500 g/h)
  • střední koncentrace TZL v měřícím profilu (5 až 500 mg/m3N)
  • střední rychlost vzdušiny v měřícím profilu (5–20 m/s)

Byla ověřena možnost provozu prašné trati s extrémním tokem uhelného prachu. Krátkodobé režimy (cca 5 min) byly provozovány na hodnotách cca 135 kg/h pro kalibraci prachoměrů sledujících nebezpečné mezní koncentrace prachu.Princip funkce

Příprava koncentrované aerodisperzní směsi je zajištěna vibračním dávkovačem, který sype známé množství prachu (TZL) do trychtýře, ze kterého je směs vzduchu a prachu dopravována k ejektoru. Ejektor nasává dávkovaný prach se vzduchem a v difuzoru dochází k smíchání této směsi se vzduchem trysky ejektoru. Následně je tato směs dopravována potrubím 20 mm přes kónický směšovací kus (perforovaný plech) na vstup do odběrového úseku testovací tratě, který je tvořen vertikálním potrubím 315 mm o délce cca 7 m. Na vertikálním odběrovém úseku jsou dvě stanoviště umožňující realizaci reprezentativního odběru vzorku plynu pro stanovení střední koncentrace TZL a jejich hmotnostního toku. Dále je vzdušina vedena do filtračního zařízení, kde dojde k záchytu podstatné části nadávkovaného prachu. Filtrační zařízení je následně spojeno s ventilátorem, který představuje zdroj sání pro měřící trať. Referenční hodnota hmotnostního toku TZL je stanovena na základě zváženého množství nadávkovaného prachu a délky doby dávkování. Koncentrace je stanovena z hmotnostního toku TZL a z objemového průtoku vzdušiny v testovací trati (Prandtlova sonda).

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign